GotitCateBrand:5838

{"lCategory":null,"lBrand":null,"productList":null,"productDetail":{"ExtensionData":{},"productId":5838,"productNm":"Khẩu Trang 3D Mask Super Fit Unicharm Size M","productImg":"https://img.gotit.vn/compress/580x580/2021/06/1622546938_fPpRq.png","brandId":"311","brandNm":"Nhà Thuốc Long Châu","link":"https://v.gotit.vn/tien-ich-giai-tri/nha-thuoc-long-chau/khau-trang-3d-mask-super-fit-unicharm-size-m-5838.html","size":[{"ExtensionData":{},"priceId":0,"priceNm":"1","priceValue":null,"sizeId":11938,"pricePrice":"16000"}],"storeList":[],"productType":"i","brandNameSlug":"nha-thuoc-long-chau","brandPhone":"","brandAddress":"379-381 Hai Bà Trưng, Phường 8, Quận 3, Thành Phố Hồ Chí Minh","serviceGuide":"","brandLogo":"https://img.gotit.vn/compress/brand/1715349681_TZYyu.png","nameSlug":"3D Mask Super Fit Unicharm Size M","productDesc":"\u003cp\u003eKhẩu trang 3D Mask Superfit Unicharm c\u0026oacute; thiết kế 3D th\u0026ocirc;ng minh cho ph\u0026eacute;p sản phẩm \u0026ocirc;m vừa vặn đường cong khu\u0026ocirc;n mặt, cho cảm gi\u0026aacute;c thoải m\u0026aacute;i, dễ chịu, kh\u0026ocirc;ng g\u0026acirc;y b\u0026iacute; thở m\u0026agrave; vẫn đảm bảo giữ nhiệt v\u0026agrave; độ ẩm cho mũi v\u0026agrave; họng v\u0026agrave;o m\u0026ugrave;a lạnh. Với cấu tr\u0026uacute;c lọc đa lớp ti\u0026ecirc;n tiến gi\u0026uacute;p sản phẩm ngăn kh\u0026oacute;i bụi, phấn hoa trong kh\u0026ocirc;ng kh\u0026iacute;, bảo vệ sức khỏe người sử dụng.\u003cbr /\u003e\r\n1 g\u0026oacute;i gồm 5 c\u0026aacute;i khẩu trang.\u003c/p\u003e\r\n","productShortDesc":"","terms":"\u003cp\u003e- Phiếu qu\u0026agrave; tặng điện tử được cung cấp bởi Got It.\u003c/p\u003e\r\n\r\n\u003cp\u003e- Một ho\u0026aacute; đơn c\u0026oacute; thể sử dụng nhiều Phiếu qu\u0026agrave; tặng, mỗi Phiếu qu\u0026agrave; tặng c\u0026oacute; gi\u0026aacute; trị sử dụng 01 lần theo thời hạn quy định.\u003c/p\u003e\r\n\r\n\u003cp\u003e- Vui l\u0026ograve;ng xuất tr\u0026igrave;nh Phiếu qu\u0026agrave; tặng trước khi thực hiện thanh to\u0026aacute;n.\u003c/p\u003e\r\n\r\n\u003cp\u003e- Phiếu qu\u0026agrave; tặng c\u0026oacute; thể \u0026aacute;p dụng cho c\u0026aacute;c sản phẩm hoặc dịch vụ kh\u0026aacute;c c\u0026ugrave;ng gi\u0026aacute; trị khi sản phẩm/dịch vụ tr\u0026ecirc;n Phiếu qu\u0026agrave; tặng đ\u0026atilde; hết h\u0026agrave;ng.\u003c/p\u003e\r\n\r\n\u003cp\u003e- Phiếu qu\u0026agrave; tặng kh\u0026ocirc;ng c\u0026oacute; gi\u0026aacute; trị quy đổi th\u0026agrave;nh tiền mặt hoặc ho\u0026agrave;n lại tiền hoặc b\u0026aacute;n lại. Kh\u0026aacute;ch h\u0026agrave;ng sẽ trả th\u0026ecirc;m tiền nếu sử dụng qu\u0026aacute; gi\u0026aacute; trị Phiếu qu\u0026agrave; tặng.\u003c/p\u003e\r\n\r\n\u003cp\u003e- Kh\u0026aacute;ch h\u0026agrave;ng tự bảo mật th\u0026ocirc;ng tin m\u0026atilde; qu\u0026agrave; tặng sau khi mua.\u003c/p\u003e\r\n\r\n\u003cp\u003e- M\u0026atilde; qu\u0026agrave; tặng sẽ kh\u0026ocirc;ng được ho\u0026agrave;n lại khi bị mất hoặc Đ\u0026atilde; sử dụng.\u003c/p\u003e\r\n\r\n\u003cp\u003e- Kh\u0026aacute;ch h\u0026agrave;ng vui l\u0026ograve;ng li\u0026ecirc;n hệ với nh\u0026agrave; cung cấp khi c\u0026oacute; thắc mắc hoặc khiếu nại li\u0026ecirc;n quan đến chất lượng của sản phẩm/dịch vụ theo hotline 1900558820 hoặc support@gotit.vn.\u003c/p\u003e\r\n","categoryId":"9"},"ExtensionData":{},"ResponseCode":1,"Status":0,"Description":"Lấy dữ liệu thành công","DataInfo":null,"OrderStatus":0,"PaymentStatus":0,"IsConfirmMultiTimes":false,"RefundAmount":0,"SuccessAmount":0,"ListBillResponseStatus":null}
Khẩu Trang 3D Mask Super Fit Unicharm Size M
Khẩu Trang 3D Mask Super Fit Unicharm Size M
Mệnh giá :

16.000 VND

Thành Tiền :

16.000 VND

Khẩu trang 3D Mask Superfit Unicharm có thiết kế 3D thông minh cho phép sản phẩm ôm vừa vặn đường cong khuôn mặt, cho cảm giác thoải mái, dễ chịu, không gây bí thở mà vẫn đảm bảo giữ nhiệt và độ ẩm cho mũi và họng vào mùa lạnh. Với cấu trúc lọc đa lớp tiên tiến giúp sản phẩm ngăn khói bụi, phấn hoa trong không khí, bảo vệ sức khỏe người sử dụng.
1 gói gồm 5 cái khẩu trang.

Top