GotitCateBrand:5461

{"lCategory":null,"lBrand":null,"productList":null,"productDetail":{"ExtensionData":{},"productId":5461,"productNm":"Comeback ngát hương hoa","productImg":"https://img.gotit.vn/compress/580x580/2021/04/1618405903_KXCAQ.png","brandId":"261","brandNm":"EZ Laundry","link":"https://v.gotit.vn/tien-ich/ez-laundry/comeback-ngat-huong-hoa-5461.html","size":[{"ExtensionData":{},"priceId":0,"priceNm":"1","priceValue":null,"sizeId":11213,"pricePrice":"120000"}],"storeList":[],"productType":"i","brandNameSlug":"ez-laundry","brandPhone":"0968862066\t","brandAddress":"Ô N02 -BT14, Khu đô thị mới thuộc lô đất N1 + N3, khu đô thị Quốc Oai, Xã Sài Sơn, Huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội, Việt Nam","serviceGuide":"","brandLogo":"https://img.gotit.vn/compress/brand/1600223353_iU0kZ.png","nameSlug":"Comback being freshed","productDesc":"\u003cp\u003eXử l\u0026yacute; đống quần \u0026aacute;o sau đợt du lịch l\u0026agrave; chuyện đ\u0026aacute;ng quan t\u0026acirc;m cho mọi người, đi chơi về mệt mỏi c\u0026ograve;n phải giặt phơi quần \u0026aacute;o.\u003cbr /\u003e\r\nHiểu t\u0026acirc;m trạng n\u0026agrave;y, th\u0026igrave; đ\u0026acirc;y l\u0026agrave; m\u0026oacute;n qu\u0026agrave; qu\u0026aacute; t\u0026acirc;m l\u0026yacute; v\u0026agrave; ph\u0026ugrave; hợp với tất cả mọi người. H\u0026atilde;y để người nhận cảm nhận được sự quan t\u0026acirc;m thấu hiểu của bạn nh\u0026eacute;.\u003cbr /\u003e\r\nM\u0026oacute;n qu\u0026agrave; gồm 10kg giặt + sấy Quần \u0026Aacute;o gi\u0026uacute;p người nhận thả ga, giặt g\u0026igrave; cũng được.\u003c/p\u003e\r\n","productShortDesc":"","terms":"\u003cp\u003e- Phiếu qu\u0026agrave; tặng điện tử được cung cấp bởi Got It.\u003c/p\u003e\r\n\r\n\u003cp\u003e- Một ho\u0026aacute; đơn c\u0026oacute; thể sử dụng nhiều Phiếu qu\u0026agrave; tặng, mỗi Phiếu qu\u0026agrave; tặng c\u0026oacute; gi\u0026aacute; trị sử dụng 01 lần theo thời hạn quy định.\u003c/p\u003e\r\n\r\n\u003cp\u003e- Vui l\u0026ograve;ng xuất tr\u0026igrave;nh Phiếu qu\u0026agrave; tặng trước khi thực hiện thanh to\u0026aacute;n.\u003c/p\u003e\r\n\r\n\u003cp\u003e- Phiếu qu\u0026agrave; tặng c\u0026oacute; thể \u0026aacute;p dụng cho c\u0026aacute;c sản phẩm hoặc dịch vụ kh\u0026aacute;c c\u0026ugrave;ng gi\u0026aacute; trị khi sản phẩm/dịch vụ tr\u0026ecirc;n Phiếu qu\u0026agrave; tặng đ\u0026atilde; hết h\u0026agrave;ng.\u003c/p\u003e\r\n\r\n\u003cp\u003e- Phiếu qu\u0026agrave; tặng kh\u0026ocirc;ng c\u0026oacute; gi\u0026aacute; trị quy đổi th\u0026agrave;nh tiền mặt hoặc ho\u0026agrave;n lại tiền hoặc b\u0026aacute;n lại. Kh\u0026aacute;ch h\u0026agrave;ng sẽ trả th\u0026ecirc;m tiền nếu sử dụng qu\u0026aacute; gi\u0026aacute; trị Phiếu qu\u0026agrave; tặng.\u003c/p\u003e\r\n\r\n\u003cp\u003e- Kh\u0026aacute;ch h\u0026agrave;ng tự bảo mật th\u0026ocirc;ng tin m\u0026atilde; qu\u0026agrave; tặng sau khi mua.\u003c/p\u003e\r\n\r\n\u003cp\u003e- M\u0026atilde; qu\u0026agrave; tặng sẽ kh\u0026ocirc;ng được ho\u0026agrave;n lại khi bị mất hoặc Đ\u0026atilde; sử dụng.\u003c/p\u003e\r\n\r\n\u003cp\u003e- Kh\u0026aacute;ch h\u0026agrave;ng vui l\u0026ograve;ng li\u0026ecirc;n hệ với nh\u0026agrave; cung cấp khi c\u0026oacute; thắc mắc hoặc khiếu nại li\u0026ecirc;n quan đến chất lượng của sản phẩm/dịch vụ theo hotline 1900558820 hoặc support@gotit.vn.\u003c/p\u003e\r\n","categoryId":"9"},"ExtensionData":{},"ResponseCode":1,"Status":0,"Description":"Lấy dữ liệu thành công","DataInfo":null,"OrderStatus":0,"PaymentStatus":0,"IsConfirmMultiTimes":false,"RefundAmount":0,"SuccessAmount":0,"ListBillResponseStatus":null}
Comeback ngát hương hoa
Comeback ngát hương hoa
Mệnh giá :

120.000 VND

Thành Tiền :

120.000 VND

Xử lý đống quần áo sau đợt du lịch là chuyện đáng quan tâm cho mọi người, đi chơi về mệt mỏi còn phải giặt phơi quần áo.
Hiểu tâm trạng này, thì đây là món quà quá tâm lý và phù hợp với tất cả mọi người. Hãy để người nhận cảm nhận được sự quan tâm thấu hiểu của bạn nhé.
Món quà gồm 10kg giặt + sấy Quần Áo giúp người nhận thả ga, giặt gì cũng được.

Top