GotitCateBrand:3465

{"lCategory":null,"lBrand":null,"productList":null,"productDetail":{"ExtensionData":{},"productId":3465,"productNm":"Điều Trị Rối Loạn Tiêu Hóa Enterobella","productImg":"https://img.gotit.vn/compress/580x580/2020/09/1600356146_dnGx0.png","brandId":"203","brandNm":"Phano Pharmacy","link":"https://v.gotit.vn/tien-ich-giai-tri/phano-pharmacy/dieu-tri-roi-loan-tieu-hoa-enterobella-3465.html","size":[{"ExtensionData":{},"priceId":0,"priceNm":"Hộp","priceValue":null,"sizeId":6688,"pricePrice":"147500"}],"storeList":[],"productType":"i","brandNameSlug":"phano-pharmacy","brandPhone":"","brandAddress":"https://phanopharmacy.com","serviceGuide":"","brandLogo":"https://img.gotit.vn/compress/brand/1710940559_J2hat.png","nameSlug":"ND009117 - ENTEROBELLA","productDesc":"\u003cp\u003eThuốc Enterobella c\u0026oacute; t\u0026aacute;c dụng: Gi\u0026uacute;p c\u0026acirc;n bằng lợi khuẩn ở đường ruột,ph\u0026ograve;ng v\u0026agrave; trị rối loạn vi sinh đường ruột, k\u0026eacute;m hấp thu chất dinh dưỡng. Chứng rối loạn ti\u0026ecirc;u h\u0026oacute;a ở trẻ do rối loạn vi sinh đường ruột hay ngộ độc.\u003c/p\u003e\r\n","productShortDesc":"","terms":"\u003cp\u003e- Phiếu qu\u0026agrave; tặng điện tử được cung cấp bởi Got It.\u003c/p\u003e\r\n\r\n\u003cp\u003e- Một ho\u0026aacute; đơn c\u0026oacute; thể sử dụng nhiều Phiếu qu\u0026agrave; tặng, mỗi Phiếu qu\u0026agrave; tặng c\u0026oacute; gi\u0026aacute; trị sử dụng 01 lần theo thời hạn quy định.\u003c/p\u003e\r\n\r\n\u003cp\u003e- Vui l\u0026ograve;ng xuất tr\u0026igrave;nh Phiếu qu\u0026agrave; tặng trước khi thực hiện thanh to\u0026aacute;n.\u003c/p\u003e\r\n\r\n\u003cp\u003e- Phiếu qu\u0026agrave; tặng c\u0026oacute; thể \u0026aacute;p dụng cho c\u0026aacute;c sản phẩm hoặc dịch vụ kh\u0026aacute;c c\u0026ugrave;ng gi\u0026aacute; trị khi sản phẩm/dịch vụ tr\u0026ecirc;n Phiếu qu\u0026agrave; tặng đ\u0026atilde; hết h\u0026agrave;ng.\u003c/p\u003e\r\n\r\n\u003cp\u003e- Phiếu qu\u0026agrave; tặng kh\u0026ocirc;ng c\u0026oacute; gi\u0026aacute; trị quy đổi th\u0026agrave;nh tiền mặt hoặc ho\u0026agrave;n lại tiền hoặc b\u0026aacute;n lại. Kh\u0026aacute;ch h\u0026agrave;ng sẽ trả th\u0026ecirc;m tiền nếu sử dụng qu\u0026aacute; gi\u0026aacute; trị Phiếu qu\u0026agrave; tặng.\u003c/p\u003e\r\n\r\n\u003cp\u003e- Kh\u0026aacute;ch h\u0026agrave;ng tự bảo mật th\u0026ocirc;ng tin m\u0026atilde; qu\u0026agrave; tặng sau khi mua.\u003c/p\u003e\r\n\r\n\u003cp\u003e- M\u0026atilde; qu\u0026agrave; tặng sẽ kh\u0026ocirc;ng được ho\u0026agrave;n lại khi bị mất hoặc Đ\u0026atilde; sử dụng.\u003c/p\u003e\r\n\r\n\u003cp\u003e- Kh\u0026aacute;ch h\u0026agrave;ng vui l\u0026ograve;ng li\u0026ecirc;n hệ với nh\u0026agrave; cung cấp khi c\u0026oacute; thắc mắc hoặc khiếu nại li\u0026ecirc;n quan đến chất lượng của sản phẩm/dịch vụ theo hotline 1900558820 hoặc support@gotit.vn.\u003c/p\u003e\r\n","categoryId":"9"},"ExtensionData":{},"ResponseCode":1,"Status":0,"Description":"Lấy dữ liệu thành công","DataInfo":null,"OrderStatus":0,"PaymentStatus":0,"IsConfirmMultiTimes":false,"RefundAmount":0,"SuccessAmount":0,"ListBillResponseStatus":null}
Điều Trị Rối Loạn Tiêu Hóa Enterobella
Điều Trị Rối Loạn Tiêu Hóa Enterobella
Mệnh giá :

147.500 VND

Thành Tiền :

147.500 VND

Thuốc Enterobella có tác dụng: Giúp cân bằng lợi khuẩn ở đường ruột,phòng và trị rối loạn vi sinh đường ruột, kém hấp thu chất dinh dưỡng. Chứng rối loạn tiêu hóa ở trẻ do rối loạn vi sinh đường ruột hay ngộ độc.

Top