GotitCateBrand:3426

{"lCategory":null,"lBrand":null,"productList":null,"productDetail":{"ExtensionData":{},"productId":3426,"productNm":"Giải Độc Gan Tuệ Linh - Chai 60 viên","productImg":"https://img.gotit.vn/compress/580x580/2020/09/1600350722_Iookw.png","brandId":"203","brandNm":"Phano Pharmacy","link":"https://v.gotit.vn/tien-ich-giai-tri/phano-pharmacy/giai-doc-gan-tue-linh-chai-60-vien-3426.html","size":[{"ExtensionData":{},"priceId":0,"priceNm":"Chai","priceValue":null,"sizeId":6616,"pricePrice":"195000"}],"storeList":[],"productType":"i","brandNameSlug":"phano-pharmacy","brandPhone":"","brandAddress":"https://phanopharmacy.com","serviceGuide":"","brandLogo":"https://img.gotit.vn/compress/brand/1710940559_J2hat.png","nameSlug":"GIAIDOC003 - GIẢI ĐỘC GAN TUỆ LINH/ CHAI 60 VIÊN","productDesc":"\u003cp\u003eGiải Độc Gan C\u0026agrave; Gai Leo Tuệ Linh l\u0026agrave; sản phẩm được sản xuất tại Việt Nam gi\u0026uacute;p hỗ trợ k\u0026iacute;ch th\u0026iacute;ch ti\u0026ecirc;u h\u0026oacute;a, lợi tiểu bảo vệ gan giải độc gan, men gan cao, gan nhiễm mỡ, vi\u0026ecirc;m gan.\u003c/p\u003e\r\n","productShortDesc":"","terms":"\u003cp\u003e- Phiếu quà tặng điện tử được cung cấp bởi Got It.\u003c/p\u003e\u003cp\u003e- Một hoá đơn có thể sử dụng nhiều Phiếu quà tặng, mỗi Phiếu quà tặng có giá trị sử dụng 01 lần theo thời hạn quy định.\u003c/p\u003e\u003cp\u003e- Vui lòng xuất trình Phiếu quà tặng trước khi thực hiện thanh toán.\u003c/p\u003e\u003cp\u003e- Phiếu quà tặng có thể áp dụng cho các sản phẩm hoặc dịch vụ khác cùng giá trị khi sản phẩm/dịch vụ trên Phiếu quà tặng đã hết hàng.\u003c/p\u003e\u003cp\u003e- Phiếu quà tặng không có giá trị quy đổi thành tiền mặt hoặc hoàn lại tiền hoặc bán lại. Khách hàng sẽ trả thêm tiền nếu sử dụng quá giá trị Phiếu quà tặng.\u003c/p\u003e\u003cp\u003e- Khách hàng tự bảo mật thông tin mã quà tặng sau khi mua.\u003c/p\u003e\u003cp\u003e- Mã quà tặng sẽ không được hoàn lại khi bị mất hoặc Đã sử dụng.\u003c/p\u003e\u003cp\u003e- Khách hàng vui lòng liên hệ với nhà cung cấp khi có thắc mắc hoặc khiếu nại liên quan đến chất lượng của sản phẩm/dịch vụ theo hotline 1900558820 hoặc support@gotit.vn.\u003c/p\u003e","categoryId":"9"},"ExtensionData":{},"ResponseCode":1,"Status":0,"Description":"Lấy dữ liệu thành công","DataInfo":null,"OrderStatus":0,"PaymentStatus":0,"IsConfirmMultiTimes":false,"RefundAmount":0,"SuccessAmount":0,"ListBillResponseStatus":null}
Giải Độc Gan Tuệ Linh - Chai 60 viên
Giải Độc Gan Tuệ Linh - Chai 60 viên
Mệnh giá :

195.000 VND

Thành Tiền :

195.000 VND

Giải Độc Gan Cà Gai Leo Tuệ Linh là sản phẩm được sản xuất tại Việt Nam giúp hỗ trợ kích thích tiêu hóa, lợi tiểu bảo vệ gan giải độc gan, men gan cao, gan nhiễm mỡ, viêm gan.

Top