GotitCateBrand:3246

{"lCategory":null,"lBrand":null,"productList":null,"productDetail":{"ExtensionData":{},"productId":3246,"productNm":"Thẻ Quà Tặng","productImg":"https://img.gotit.vn/compress/580x580/2023/01/1673952060_kWzag.png","brandId":"258","brandNm":"YOLA","link":"https://v.gotit.vn/tien-ich-giai-tri/yola/the-qua-tang-3246.html","size":[{"ExtensionData":{},"priceId":0,"priceNm":"1","priceValue":null,"sizeId":6258,"pricePrice":"5000000"}],"storeList":[],"productType":"c","brandNameSlug":"yola","brandPhone":"","brandAddress":"","serviceGuide":"","brandLogo":"https://img.gotit.vn/compress/brand/1715332943_qS7s2.png","nameSlug":"Cash eGift","productDesc":"\u003cp\u003eKHAI PH\u0026Oacute;NG SỨC MẠNH TIỀM NĂNG\u003cbr /\u003e\r\nYOLA lu\u0026ocirc;n được biết đến l\u0026agrave; tổ chức gi\u0026aacute;o dục uy t\u0026iacute;n đem lại sự cải thiện r\u0026otilde; rệt trong kĩ năng học thuật v\u0026agrave; điểm số từ c\u0026aacute;c b\u0026agrave;i thi quốc tế của học vi\u0026ecirc;n. Những tiến bộ vượt trội của hơn 30,000 học vi\u0026ecirc;n YOLA đ\u0026atilde; đ\u0026agrave;o tạo v\u0026agrave; h\u0026agrave;ng loạt điểm thi cao h\u0026agrave;ng đầu Việt Nam IELTS 8.5/9.0, TOEFL 119/120, SAT 1570/1600 cũng như tổng gi\u0026aacute; trị học bổng hơn 220 tỷ đồng từ top 100 c\u0026aacute;c trường đại học h\u0026agrave;ng đầu thế giới d\u0026agrave;nh ri\u0026ecirc;ng cấp cho học sinh của YOLA ch\u0026iacute;nh l\u0026agrave; minh chứng cho độ hiệu quả của lộ tr\u0026igrave;nh học thuật m\u0026agrave; YOLA t\u0026acirc;m huyết.\u003c/p\u003e\r\n\r\n\u003cp\u003eThẻ Qu\u0026agrave; Tặng được sử dụng dễ d\u0026agrave;ng tại c\u0026aacute;c trung t\u0026acirc;m của YOLA.\u003c/p\u003e\r\n","productShortDesc":"","terms":"\u003cp\u003e- Phiếu qu\u0026agrave; tặng điện tử được cung cấp bởi Got It.\u003c/p\u003e\r\n\r\n\u003cp\u003e- Một ho\u0026aacute; đơn c\u0026oacute; thể sử dụng nhiều Phiếu qu\u0026agrave; tặng, mỗi Phiếu qu\u0026agrave; tặng c\u0026oacute; gi\u0026aacute; trị sử dụng 01 lần theo thời hạn quy định.\u003c/p\u003e\r\n\r\n\u003cp\u003e- Vui l\u0026ograve;ng xuất tr\u0026igrave;nh Phiếu qu\u0026agrave; tặng trước khi thực hiện thanh to\u0026aacute;n.\u003c/p\u003e\r\n\r\n\u003cp\u003e- Phiếu qu\u0026agrave; tặng c\u0026oacute; thể \u0026aacute;p dụng cho c\u0026aacute;c sản phẩm hoặc dịch vụ kh\u0026aacute;c c\u0026ugrave;ng gi\u0026aacute; trị khi sản phẩm/dịch vụ tr\u0026ecirc;n Phiếu qu\u0026agrave; tặng đ\u0026atilde; hết h\u0026agrave;ng.\u003c/p\u003e\r\n\r\n\u003cp\u003e- Phiếu qu\u0026agrave; tặng kh\u0026ocirc;ng c\u0026oacute; gi\u0026aacute; trị quy đổi th\u0026agrave;nh tiền mặt hoặc ho\u0026agrave;n lại tiền hoặc b\u0026aacute;n lại. Kh\u0026aacute;ch h\u0026agrave;ng sẽ trả th\u0026ecirc;m tiền nếu sử dụng qu\u0026aacute; gi\u0026aacute; trị Phiếu qu\u0026agrave; tặng.\u003c/p\u003e\r\n\r\n\u003cp\u003e- Kh\u0026aacute;ch h\u0026agrave;ng tự bảo mật th\u0026ocirc;ng tin m\u0026atilde; qu\u0026agrave; tặng sau khi mua.\u003c/p\u003e\r\n\r\n\u003cp\u003e- M\u0026atilde; qu\u0026agrave; tặng sẽ kh\u0026ocirc;ng được ho\u0026agrave;n lại khi bị mất hoặc Đ\u0026atilde; sử dụng.\u003c/p\u003e\r\n\r\n\u003cp\u003e- Kh\u0026aacute;ch h\u0026agrave;ng vui l\u0026ograve;ng li\u0026ecirc;n hệ với nh\u0026agrave; cung cấp khi c\u0026oacute; thắc mắc hoặc khiếu nại li\u0026ecirc;n quan đến chất lượng của sản phẩm/dịch vụ theo hotline 1900558820 hoặc support@gotit.vn.\u003c/p\u003e\r\n","categoryId":"9"},"ExtensionData":{},"ResponseCode":1,"Status":0,"Description":"Lấy dữ liệu thành công","DataInfo":null,"OrderStatus":0,"PaymentStatus":0,"IsConfirmMultiTimes":false,"RefundAmount":0,"SuccessAmount":0,"ListBillResponseStatus":null}
Thẻ Quà Tặng
Thẻ Quà Tặng
Mệnh giá :

5.000.000 VND

Thành Tiền :

5.000.000 VND

KHAI PHÓNG SỨC MẠNH TIỀM NĂNG
YOLA luôn được biết đến là tổ chức giáo dục uy tín đem lại sự cải thiện rõ rệt trong kĩ năng học thuật và điểm số từ các bài thi quốc tế của học viên. Những tiến bộ vượt trội của hơn 30,000 học viên YOLA đã đào tạo và hàng loạt điểm thi cao hàng đầu Việt Nam IELTS 8.5/9.0, TOEFL 119/120, SAT 1570/1600 cũng như tổng giá trị học bổng hơn 220 tỷ đồng từ top 100 các trường đại học hàng đầu thế giới dành riêng cấp cho học sinh của YOLA chính là minh chứng cho độ hiệu quả của lộ trình học thuật mà YOLA tâm huyết.

Thẻ Quà Tặng được sử dụng dễ dàng tại các trung tâm của YOLA.

Top