GotitCateBrand:2709

{"lCategory":null,"lBrand":null,"productList":null,"productDetail":{"ExtensionData":{},"productId":2709,"productNm":"Thẻ Quà Tặng","productImg":"https://img.gotit.vn/compress/580x580/2020/12/1608712302_LA8jP.png","brandId":"153","brandNm":"PVOIL","link":"https://v.gotit.vn/tien-ich/pvoil/the-qua-tang-2709.html","size":[{"ExtensionData":{},"priceId":0,"priceNm":"1","priceValue":null,"sizeId":5426,"pricePrice":"1000000"}],"storeList":[{"ExtensionData":{},"storeId":3466,"storeNm":"QL 91 (An Giang)","storeAddr":"QL 91, Phường Vĩnh Mỹ, Thị Xã Châu Đốc, Tỉnh An Giang","lat":"10.6913666","phone":"0985.762.268","city_id":"7","city":"An Giang","dist_id":"247","district":"Châu Đốc","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3970,"storeNm":"Ấp Hòa Thượng (An Giang)","storeAddr":"Tỉnh Lộ 942, Ấp Hoà Thượng, Xã Kiến An, Huyện Chợ Mới , An Giang ","lat":"10.5684525","phone":"0918.145.232","city_id":"7","city":"An Giang","dist_id":"410","district":"Chợ Mới","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3460,"storeNm":"222 Trần Hưng Đạo (An Giang)","storeAddr":"222 Trần Hưng Đạo, Phường Mỹ Thới, Thành Phố Long Xuyên, An Giang","lat":"10.3848665","phone":"0988.012.535","city_id":"7","city":"An Giang","dist_id":"68","district":"Long Xuyên","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3461,"storeNm":"Khóm Tây Khánh 4 (An Giang)","storeAddr":"370/7A Khóm Tây Khánh 4, Phường Mỹ Hòa, Long Xuyên, An Giang","lat":"10.3603108","phone":"0948.299.951","city_id":"7","city":"An Giang","dist_id":"68","district":"Long Xuyên","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3971,"storeNm":"Khóm Long Hưng (An Giang)","storeAddr":"Tỉnh Lộ 954, Khóm Long Hưng 2, Phường Long Sơn, Tân Châu, An Giang ","lat":"10.7856501","phone":"0909.177.221","city_id":"7","city":"An Giang","dist_id":"248","district":"Tân Châu","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3831,"storeNm":"Vĩnh Hòa (An Giang)","storeAddr":"Ấp Vĩnh Hòa, Xã Lạc Quới. Huyện Tri Tôn, Tỉnh An Giang ","lat":"10.5324229","phone":"0964.337.447","city_id":"7","city":"An Giang","dist_id":"249","district":"Thoại Sơn","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3465,"storeNm":"Ấp Tô Lợi (An Giang)","storeAddr":"Ấp Tô Lợi, Xã Cô Tô, Huyện Tri Tôn, Tỉnh An Giang","lat":"10.3662627","phone":"0932.088.689","city_id":"7","city":"An Giang","dist_id":"249","district":"Thoại Sơn","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3817,"storeNm":"Ninh Hòa (An Giang)","storeAddr":"Ấp Ninh Hòa, Xã An Tức, HuyệnTri Tôn, Tỉnh An Giang ","lat":"10.3792722","phone":"0932.088.689","city_id":"7","city":"An Giang","dist_id":"249","district":"Thoại Sơn","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3818,"storeNm":"Ninh Thạnh (An Giang)","storeAddr":"Ấp Ninh Thạnh, Xã An Tức, Huyện Tri Tôn, Tỉnh An Giang ","lat":"10.3912467","phone":"0964.422.833","city_id":"7","city":"An Giang","dist_id":"249","district":"Thoại Sơn","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3972,"storeNm":"Tri Ton (An Giang)","storeAddr":"TL 941, Khóm 1, Thị Trấn Tri Tôn, Huyện Tri Tôn , An Giang ","lat":"10.4234359","phone":"0939.300.255","city_id":"7","city":"An Giang","dist_id":"249","district":"Thoại Sơn","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3819,"storeNm":"Phú An (An Giang)","storeAddr":"Ấp Phú An, Thị Trấn Phú Hòa, Huyện Thoại Sơn , An Giang ","lat":"10.3602288","phone":"0946.445.944","city_id":"7","city":"An Giang","dist_id":"249","district":"Thoại Sơn","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3812,"storeNm":"Giồng Cát (An Giang)","storeAddr":"Ấp Giồng Cát, Xã Lương An Trà, Huyện Tri Tôn , An Giang ","lat":"10.3916667","phone":"0918.231.966","city_id":"7","city":"An Giang","dist_id":"249","district":"Thoại Sơn","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3828,"storeNm":"Trung Bắc Hưng (An Giang)","storeAddr":"Ấp Trung Bắc Hưng, Xã Nhơn Hưng, Huyện Tịnh Biên, An Giang ","lat":"10.6455976","phone":"01234.644.068","city_id":"7","city":"An Giang","dist_id":"249","district":"Thoại Sơn","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3794,"storeNm":"Ấp Sơn Tân (An Giang)","storeAddr":"151A TL943, Ấp Sơn Tân, Xã Vọng Đông, Huyện Thoại Sơn, Tỉnh An Giang ","lat":"10.2627329","phone":"0919.966.967","city_id":"7","city":"An Giang","dist_id":"249","district":"Thoại Sơn","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3869,"storeNm":"Ba Chúc (An Giang)","storeAddr":"Khóm An Hòa A, Thị Trấn Ba Chúc, Huyện Tri Tôn , An Giang ","lat":"10.489575","phone":"0964.337.447","city_id":"7","city":"An Giang","dist_id":"249","district":"Thoại Sơn","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3703,"storeNm":"Số 240 Lê Lợi (Bà Rịa - Vũng Tàu)","storeAddr":"Số 240 Lê Lợi, P. 7, Tp. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu","lat":"10.360694","phone":"0909.094.942","city_id":"14","city":"Bà Rịa - Vũng Tàu","dist_id":"65","district":"Vũng Tàu","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3715,"storeNm":"TL44A (Bà Rịa - Vũng Tàu)","storeAddr":"TL44A, Ấp An Thạnh, Xã An Ngãi, huyện Long Điền, Bà Rịa - Vũng Tàu","lat":"10.4277356","phone":"0979.171.959","city_id":"14","city":"Bà Rịa - Vũng Tàu","dist_id":"65","district":"Vũng Tàu","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3691,"storeNm":"Nguyễn Thiện Thuật (Bà Rịa - Vũng Tàu)","storeAddr":"Nguyễn T. Thuật, P. Thắng Nhất, thành phố Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu","lat":"10.3891035","phone":"0909.605.366","city_id":"14","city":"Bà Rịa - Vũng Tàu","dist_id":"65","district":"Vũng Tàu","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3716,"storeNm":"TL44B (Bà Rịa - Vũng Tàu)","storeAddr":"TL44B, ấp Mỹ An, xã Long Mỹ, huyện Đất Đỏ, Bà Rịa - Vũng Tàu","lat":"10.4372227","phone":"0972.961.410","city_id":"14","city":"Bà Rịa - Vũng Tàu","dist_id":"65","district":"Vũng Tàu","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":4020,"storeNm":"Phước Hưng (Vũng Tàu)","storeAddr":"Xã Phước Hưng, H. Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Bà Rịa-Vũng Tàu ","lat":"10.4283624","phone":"0983.224.066","city_id":"14","city":"Bà Rịa - Vũng Tàu","dist_id":"65","district":"Vũng Tàu","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":5590,"storeNm":"CHXD MOBILE 72C-14548 (Vũng Tàu)","storeAddr":"CHXD MOBILE 72C-14548 (Vũng Tàu)","lat":"0","phone":null,"city_id":"14","city":"Bà Rịa - Vũng Tàu","dist_id":"65","district":"Vũng Tàu","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3705,"storeNm":"Số 67 Ấp Gio An (Bà Rịa - Vũng Tàu)","storeAddr":"Số 67 Ấp Gio An, xã Suối Nghệ, Huyện Châu Đức, Bà Rịa - Vũng Tàu","lat":"10.6051434","phone":"0936.031.015","city_id":"14","city":"Bà Rịa - Vũng Tàu","dist_id":"65","district":"Vũng Tàu","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3698,"storeNm":"QL51 P. Kim Dinh (Bà Rịa - Vũng Tàu)","storeAddr":"QL51 P. Kim Dinh, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu","lat":"10.4996527","phone":"0979.679.879","city_id":"14","city":"Bà Rịa - Vũng Tàu","dist_id":"65","district":"Vũng Tàu","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3686,"storeNm":"133 Lê Quang Định (Bà Rịa - Vũng Tàu)","storeAddr":"133 Lê Quang Định, P. Thắng Nhất, thành phố Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu","lat":"10.3770574","phone":"0916.780.998","city_id":"14","city":"Bà Rịa - Vũng Tàu","dist_id":"65","district":"Vũng Tàu","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3699,"storeNm":"QL51 Xã Mỹ Xuân (Bà Rịa - Vũng Tàu)","storeAddr":"QL51 Xã Mỹ Xuân, Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu","lat":"10.6288504","phone":"0918.003.532","city_id":"14","city":"Bà Rịa - Vũng Tàu","dist_id":"65","district":"Vũng Tàu","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3687,"storeNm":"54 Đường 30/4 (Bà Rịa - Vũng Tàu)","storeAddr":"54 Đường 30/4, P. Thắng Nhất, thành phố Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu","lat":"10.391127","phone":"0972961410/ 0903361079","city_id":"14","city":"Bà Rịa - Vũng Tàu","dist_id":"65","district":"Vũng Tàu","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3852,"storeNm":"Mỹ Xuân (Vũng Tàu)","storeAddr":"Đường Mỹ Xuân – Ngãi Giao, ấp Sông Xoài 3, xã Láng Lớn , Bà Rịa-Vũng Tàu ","lat":"10.6544742","phone":"0978.794.510","city_id":"14","city":"Bà Rịa - Vũng Tàu","dist_id":"65","district":"Vũng Tàu","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3692,"storeNm":"QL 51 Ấp Tân Lộc (Bà Rịa - Vũng Tàu)","storeAddr":"QL 51 Ấp Tân Lộc, xã Phước Hòa, huyện Tân Thành, Bà Rịa - Vũng Tàu","lat":"10.532267","phone":"0909.671.997","city_id":"14","city":"Bà Rịa - Vũng Tàu","dist_id":"65","district":"Vũng Tàu","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3848,"storeNm":"Hội Bài (Vũng Tàu)","storeAddr":"Đường Hội Bài, Tóc Tiên, Xã Tân Hòa, huyện Tân Thành , Bà Rịa-Vũng Tàu ","lat":"10.5417829","phone":"0983.582.597","city_id":"14","city":"Bà Rịa - Vũng Tàu","dist_id":"65","district":"Vũng Tàu","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3700,"storeNm":"QL55 Ấp Nhơn Trí (Bà Rịa - Vũng Tàu)","storeAddr":"QL55 Ấp Nhơn Trí, Xã Hòa hiệp, Huyện Xuyên mộc, Bà Rịa - Vũng Tàu","lat":"10.631569","phone":"0167.4714.357","city_id":"14","city":"Bà Rịa - Vũng Tàu","dist_id":"65","district":"Vũng Tàu","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3853,"storeNm":"Hoàng Giao (Vũng Tàu)","storeAddr":"Đường Mỹ Xuân, ấp Hoàng Giao, Thi trấn Ngãi Giao , Bà Rịa-Vũng Tàu ","lat":"10.6255905","phone":"0977.292.122","city_id":"14","city":"Bà Rịa - Vũng Tàu","dist_id":"65","district":"Vũng Tàu","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3713,"storeNm":"TL328 (Bà Rịa - Vũng Tàu)","storeAddr":"TL328, xã Hòa Bình, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu","lat":"10.6089467","phone":"0982.837.123","city_id":"14","city":"Bà Rịa - Vũng Tàu","dist_id":"65","district":"Vũng Tàu","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3893,"storeNm":"Phú Mỹ (Vũng Tàu)","storeAddr":"Phú Mỹ - Vũng Tàu, Bà Rịa-Vũng Tàu ","lat":"10.5640726","phone":null,"city_id":"14","city":"Bà Rịa - Vũng Tàu","dist_id":"65","district":"Vũng Tàu","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3714,"storeNm":"TL329 (Bà Rịa - Vũng Tàu)","storeAddr":"TL329, xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu","lat":"10.6786111","phone":"0933.723.988","city_id":"14","city":"Bà Rịa - Vũng Tàu","dist_id":"65","district":"Vũng Tàu","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3862,"storeNm":"Bình Châu (Vũng Tàu)","storeAddr":"Đường ven biển, Xã Bình châu, Huyện Xuyên mộc , Bà Rịa-Vũng Tàu ","lat":"10.5744555","phone":"0986.419.632","city_id":"14","city":"Bà Rịa - Vũng Tàu","dist_id":"65","district":"Vũng Tàu","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3595,"storeNm":"Thôn Đoàn Kết (Bắc Kạn)","storeAddr":"Thôn Đoàn Kết, xã Xuất Hóa, thị xã Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn","lat":"22.1083886","phone":"0967.356.686","city_id":"366","city":"Bắc Cạn","dist_id":"374","district":"Bắc Cạn","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3594,"storeNm":"Thôn Cốc Po (Bắc Kạn)","storeAddr":"Thôn Cốc Po,xã Thanh Bình, huyện chợ mới, tỉnh Bắc Kạn","lat":"21.929358","phone":"0162.8641.759","city_id":"366","city":"Bắc Cạn","dist_id":"374","district":"Bắc Cạn","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":5493,"storeNm":"CHXD YÊN DŨNG (Bắc Giang)","storeAddr":"Thôn An Thịnh, xã Tiền Phong, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang","lat":"21.229478","phone":null,"city_id":"28","city":"Bắc Giang","dist_id":"92","district":"Bắc Giang","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3947,"storeNm":"Nha Nam (Bac Giang)","storeAddr":"Thị trấn Nhã Nam - huyện Tân Yên - tỉnh Bắc Giang, Bắc Giang ","lat":"21.436871","phone":"0936.911.287","city_id":"28","city":"Bắc Giang","dist_id":"92","district":"Bắc Giang","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3832,"storeNm":"Làng Sài (Bắc Giang)","storeAddr":"Km45+600 tỉnh lộ Làng Sài - xã Ngọc Vân - huyện Tân Yên - tỉnh Bắc Giang","lat":"21.364766","phone":"0934.372.289","city_id":"28","city":"Bắc Giang","dist_id":"92","district":"Bắc Giang","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3833,"storeNm":"Thôn Lâm Thịnh (Bắc Giang)","storeAddr":"Thôn Lâm Thịnh -xã Phúc Hòa - huyện Tân Yên - tỉnh Bắc Giang","lat":"21.4242846","phone":"0936.911.287","city_id":"28","city":"Bắc Giang","dist_id":"92","district":"Bắc Giang","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3521,"storeNm":"Võ Thị Sáu (Bạc Liêu)","storeAddr":"Số 58, Đường Võ Thị Sáu, Trà Kha A, P.8, Bạc Liêu","lat":"9.2947561","phone":"0943439030","city_id":"38","city":"Bạc Liêu","dist_id":"102","district":"Thành Phố Bạc Liêu","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3514,"storeNm":"Ấp Đầu lộ 1 (Bạc Liêu)","storeAddr":"Ấp Đầu lộ 1, phường Nhà Mát, Bạc Liêu","lat":"9.2314464","phone":"0943439030","city_id":"38","city":"Bạc Liêu","dist_id":"102","district":"Thành Phố Bạc Liêu","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3522,"storeNm":"909 Lý Thường Kiệt (Bạc Liêu)","storeAddr":"Số 909, Đường Lý Thường Kiệt, K.7, P.6, Bạc Liêu","lat":"9.2515555","phone":"0913986139","city_id":"38","city":"Bạc Liêu","dist_id":"102","district":"Thành Phố Bạc Liêu","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3523,"storeNm":"Phước Long (Bạc Liêu)","storeAddr":"Thị Trấn Phước Long, huyện Phước Long, Bạc Liêu","lat":"9.4006715","phone":"0918108028","city_id":"38","city":"Bạc Liêu","dist_id":"102","district":"Thành Phố Bạc Liêu","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3515,"storeNm":"Ấp Long Thành (Bạc Liêu)","storeAddr":"Ấp Long Thành, thị trấn Phước Long, huyện Phước Long, Bạc Liêu","lat":"9.4314017","phone":"0918108028","city_id":"38","city":"Bạc Liêu","dist_id":"102","district":"Thành Phố Bạc Liêu","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3516,"storeNm":"Ấp Nhàn Dân (Bạc Liêu)","storeAddr":"Ấp Nhàn Dân, xã Tân Phong, huyện Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu","lat":"9.2213584","phone":"0913763078","city_id":"38","city":"Bạc Liêu","dist_id":"102","district":"Thành Phố Bạc Liêu","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3467,"storeNm":"QL 1A (Bạc Liêu)","storeAddr":"Quốc lộ 1A, ấp Trà Ban 2, xã Châu Hưng, huyện Vĩnh Lợi, Bạc Liêu","lat":"9.3767568","phone":null,"city_id":"38","city":"Bạc Liêu","dist_id":"102","district":"Thành Phố Bạc Liêu","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":4086,"storeNm":"Thào Lạng (Bạc Liêu)","storeAddr":"Tỉnh lộ 38, Ấp Thào Lạng, Xã Vĩnh Trạch, TX Bạc Liêu, Bạc Liêu","lat":"9.2037994","phone":"0907.373.352","city_id":"38","city":"Bạc Liêu","dist_id":"102","district":"Thành Phố Bạc Liêu","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":4077,"storeNm":"Trà Ban 2 (Bạc Liêu)","storeAddr":"Quốc lộ 1A, Ấp Trà Ban 2, Xã Châu Hưng, H. Vĩnh Lợi, Bạc Liêu","lat":"9.3776883","phone":"0964.945.754","city_id":"38","city":"Bạc Liêu","dist_id":"102","district":"Thành Phố Bạc Liêu","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3517,"storeNm":"Ấp Tân Tạo (Bạc Liêu)","storeAddr":"Ấp Tân Tạo,TT Châu Hưng, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu","lat":"9.3333333","phone":"0943439030","city_id":"38","city":"Bạc Liêu","dist_id":"102","district":"Thành Phố Bạc Liêu","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3518,"storeNm":"Ấp Vĩnh Điền (Bạc Liêu)","storeAddr":"Ấp Vĩnh Điền, xã Long Điền, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu","lat":"9.1056847","phone":"0943439030","city_id":"38","city":"Bạc Liêu","dist_id":"102","district":"Thành Phố Bạc Liêu","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3469,"storeNm":"465 đường 23/8 (Bạc Liêu)","storeAddr":"số 465 đường 23/8, phường 8, TP. Bạc Liêu, Bạc Liêu","lat":"9.2967004","phone":"0949.495.969","city_id":"38","city":"Bạc Liêu","dist_id":"102","district":"Thành Phố Bạc Liêu","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3519,"storeNm":"Hoàng Diệu (Bạc Liêu)","storeAddr":"Đường Hoàng Diệu, P.1, TP.Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu","lat":"9.2924633","phone":"01258526241","city_id":"38","city":"Bạc Liêu","dist_id":"102","district":"Thành Phố Bạc Liêu","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3985,"storeNm":"Tuong Giang (Bắc Ninh)","storeAddr":"Tương Giang, Từ Sơn, Bắc Ninh, Bắc Ninh ","lat":"21.1417883","phone":"0962 600 636","city_id":"32","city":"Bắc Ninh","dist_id":"94","district":"Bắc Ninh","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":4072,"storeNm":"Tân Huề Đông (Bến Tre)","storeAddr":"Ấp Tân Huề Đông (thửa số 11, tờ bản đồ số 54), Xã Tân Thạch, H. Châu Thành, Bến Tre","lat":"10.3335989","phone":"0918.727.810","city_id":"17","city":"Bến Tre","dist_id":"73","district":"Thành Phố Bến Tre","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":4046,"storeNm":"Ấp Phú Nhơn. (Bến Tre)","storeAddr":"Ấp Phú Nhơn, TT. Châu Thành, Huyện Châu Thành, Bến Tre","lat":"10.30526","phone":null,"city_id":"17","city":"Bến Tre","dist_id":"73","district":"Thành Phố Bến Tre","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3786,"storeNm":"94 đường DT744 (Bình Dương)","storeAddr":"Số 94 đường DT744, An Tây, Bến Cát, Bình Dương","lat":"11.061217","phone":"0918735386","city_id":"5","city":"Bình Dương","dist_id":"256","district":"Bến Cát","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3474,"storeNm":"1495 QL 1K (Bình Dương)","storeAddr":"1495 Quốc Lộ 1K, KP. Tân An, P. Tân Đông Hiệp, TX Dĩ An, Bình Dương","lat":"10.9587803","phone":"0274,373,9685","city_id":"5","city":"Bình Dương","dist_id":"72","district":"Dĩ An","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3471,"storeNm":"Xã Hội Nghĩa (Bình Dương)","storeAddr":"01/A Tổ 1 , xã Hội Nghĩa, Huyện Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương","lat":"11.1073524","phone":"06503,648,720","city_id":"5","city":"Bình Dương","dist_id":"418","district":"Tân Uyên","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3932,"storeNm":"Hưng Phước (Bình DƯơng)","storeAddr":"Số 191, ấp Hưng Phước, xã Hưng Định, thị xã Thuận An , Bình Dương ","lat":"10.9450413","phone":"0908.104.595","city_id":"5","city":"Bình Dương","dist_id":"55","district":"Thuận An","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3746,"storeNm":"An Phú (Bình Dương)","storeAddr":"Khu phố 1B, phường An Phú, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương","lat":"10.9709966","phone":"0909.196.267","city_id":"5","city":"Bình Dương","dist_id":"55","district":"Thuận An","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3488,"storeNm":"DT 743 (Bình Dương)","storeAddr":"DT 743., ấp Bình Phước B, Xã Bình Chuẩn, H Thuận An, Bình Dương","lat":"10.9700247","phone":"06503,740,409","city_id":"5","city":"Bình Dương","dist_id":"55","district":"Thuận An","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3693,"storeNm":"QL13 xã Thành Tâm (Bình Phước)","storeAddr":"QL13 xã Thành Tâm, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước","lat":"11.3884467","phone":"0977.313.414","city_id":"367","city":"Bình Phước","dist_id":"379","district":"Chơn Thành","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3780,"storeNm":"QL 14 (Bình Phước)","storeAddr":"QL 14, Ấp 4, Xã Đồng Tâm, Đồng Phú, Bình Phước","lat":"11.611049","phone":"0917000361","city_id":"367","city":"Bình Phước","dist_id":"379","district":"Chơn Thành","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":4032,"storeNm":"Tiến Thành (Bình Phước)","storeAddr":"Xã Tiến Thành, Thị xã Đồng Xoài, Tỉnh Bình Phước, Bình Phước ","lat":"11.5398388","phone":"0938.847.568","city_id":"367","city":"Bình Phước","dist_id":"378","district":"Đồng Xoài","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":9936,"storeNm":"Hàm Thắng (Bình Thuận)","storeAddr":"Thôn 2, xã Hàm Thắng, Huyện Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận","lat":"10.9754177","phone":"0913800679","city_id":"12","city":"Bình Thuận","dist_id":"480","district":"Hàm Thuận Bắc","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3536,"storeNm":"Bến Chương Dương (Bình Thuận)","storeAddr":"Bến Chương Dương, KP1, Phường Phước Lộc, Thị xã Lagi, Bình Thuận","lat":"10.6536104","phone":"0938.380.678","city_id":"12","city":"Bình Thuận","dist_id":"264","district":"Lagi","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3537,"storeNm":"Cảng cá Lagi (Bình Thuận)","storeAddr":"Cảng cá Lagi, Thị xã Lagi, Bình Thuận","lat":"10.655544","phone":"0938.380.678","city_id":"12","city":"Bình Thuận","dist_id":"264","district":"Lagi","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3527,"storeNm":"32C Thống Nhất (Bình Thuận)","storeAddr":"32C Thống Nhất, P. Phước Hội, TX. La Gi, Bình thuận","lat":"10.6601447","phone":"0977.488.297","city_id":"12","city":"Bình Thuận","dist_id":"264","district":"Lagi","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3580,"storeNm":"Thôn Phú Phong (Bình Thuận)","storeAddr":"Thôn Phú Phong, Xã Hàm Mỹ, Huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận","lat":"10.9291626","phone":"0917.486.056","city_id":"12","city":"Bình Thuận","dist_id":"66","district":"Phan Thiết","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3568,"storeNm":"TT Võ Xu (Bình Thuận)","storeAddr":"KP1, thị trấn Võ Xu, huyện Đức Linh, Bình Thuận","lat":"11.1866451","phone":"01627.335.445","city_id":"12","city":"Bình Thuận","dist_id":"66","district":"Phan Thiết","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3548,"storeNm":"Km 152 QL 55 (Bình Thuận)","storeAddr":"Km 152 QL 55,Thôn 3, xã Đức Bình, huyện Tánh Linh, Bình Thuận","lat":"11.105366","phone":"01678.737.992","city_id":"12","city":"Bình Thuận","dist_id":"66","district":"Phan Thiết","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3528,"storeNm":"377 Huỳnh Thúc Kháng (Bình Thuận)","storeAddr":"377 Huỳnh Thúc Kháng, KP 5, P.Mũi Né, Phan Thiết, Bình thuận","lat":"10.93671","phone":"0919.205.659","city_id":"12","city":"Bình Thuận","dist_id":"66","district":"Phan Thiết","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3572,"storeNm":"Xã Đồng Kho (Bình Thuận)","storeAddr":"Thôn 2, xã Đồng Kho, huyện Tánh Linh, Bình Thuận","lat":"11.1428383","phone":"0975.126.598","city_id":"12","city":"Bình Thuận","dist_id":"66","district":"Phan Thiết","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3560,"storeNm":"Km 1731 QL 1A (Bình Thuận)","storeAddr":"Km 1731 QL 1A, Kp Nam Tân, TT Thuận Nam, Hàm Thuận Nam, Bình Thuận","lat":"10.8537952","phone":"0918.591.044","city_id":"12","city":"Bình Thuận","dist_id":"66","district":"Phan Thiết","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3785,"storeNm":"2 Trần Hưng Đạo (Bình Thuận)","storeAddr":"Số 2 Trần Hưng Đạo, phường Phú Trinh, TP. Phan Thiết, Bình thuận","lat":"10.9398644","phone":"0976929429","city_id":"12","city":"Bình Thuận","dist_id":"66","district":"Phan Thiết","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3553,"storeNm":"Km 1613 QL1A (Bình Thuận)","storeAddr":"Km 1613 QL1A, KP 5, Thị trấn Liên Hương, H.Tuy Phong, Bình Thuận","lat":"11.2292006","phone":"0985.159.609","city_id":"12","city":"Bình Thuận","dist_id":"66","district":"Phan Thiết","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3533,"storeNm":"88 Nguyễn Thông (Bình Thuận)","storeAddr":"88 Nguyễn Thông, Phường Phú Hài, Phan Thiết, Bình thuận","lat":"10.9400903","phone":"0913.186.446","city_id":"12","city":"Bình Thuận","dist_id":"66","district":"Phan Thiết","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3908,"storeNm":"Hàm Thuận Nam (Bình Thuận)","storeAddr":"QL 1A Thôn Phú Sơn,Xã Hàm Mỹ, Huyện Hàm Thuận Nam , Bình Thuận ","lat":"10.926551","phone":"0623,898,777","city_id":"12","city":"Bình Thuận","dist_id":"66","district":"Phan Thiết","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3573,"storeNm":"Xã Sùng Nhơn (Bình Thuận)","storeAddr":"Thôn 2, xã Sùng Nhơn, huyện Đức Linh, Bình Thuận","lat":"11.2352351","phone":"0945.946.222","city_id":"12","city":"Bình Thuận","dist_id":"66","district":"Phan Thiết","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3561,"storeNm":"Km 1745 Xã Sông Phan (Bình Thuận)","storeAddr":"Km 1745 Xã Sông Phan, Huyện Hàm Tân, Tỉnh Bình Thuận","lat":"10.841513","phone":"0989.021.243","city_id":"12","city":"Bình Thuận","dist_id":"66","district":"Phan Thiết","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3541,"storeNm":"Chu Văn An (Bình Thuận)","storeAddr":"Đường Chu Văn An,Thôn Hải Xuân, Xã Hải Ninh, Huyện Bắc Bình, Bình Thuận","lat":"11.2472986","phone":"0908.794.227","city_id":"12","city":"Bình Thuận","dist_id":"66","district":"Phan Thiết","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3581,"storeNm":"Thôn Thanh Lương (Bình Thuận)","storeAddr":"Thôn Thanh Lương, Xã Chí Công, Huyện Tuy Phong, Bình Thuận","lat":"11.207117","phone":"0979.807.811","city_id":"12","city":"Bình Thuận","dist_id":"66","district":"Phan Thiết","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3574,"storeNm":"Xã Măng Tố (Bình Thuận)","storeAddr":"Thôn 3, Xã Măng Tố, Huyện Tánh Linh, Bình Thuận","lat":"11.2090807","phone":"0918.311.967","city_id":"12","city":"Bình Thuận","dist_id":"66","district":"Phan Thiết","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3562,"storeNm":"Km 1762 QL1A Tân Minh (Bình Thuận)","storeAddr":"Km 1762 QL1A, thị trấn Tân Minh, huyện Hàm Tân, Bình Thuận","lat":"10.8429143","phone":"0977.488.624","city_id":"12","city":"Bình Thuận","dist_id":"66","district":"Phan Thiết","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3582,"storeNm":"Thôn Thanh Phong (Bình Thuận)","storeAddr":"Thôn Thanh Phong, xã Tân Thuận, H. Hàm Thuận Nam, Bình Thuận","lat":"10.771822","phone":"0972.967.098","city_id":"12","city":"Bình Thuận","dist_id":"66","district":"Phan Thiết","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3804,"storeNm":"Thống Nhất (Bình Thuận)","storeAddr":"80 Thống Nhất, Thị Trấn Phan Rí Cửa, H.Tuy Phong, Bình Thuận","lat":"11.1740128","phone":"0838009382","city_id":"12","city":"Bình Thuận","dist_id":"66","district":"Phan Thiết","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3554,"storeNm":"Km 1613 QL1A (Bình Thuận)","storeAddr":"Km 1613 QL1A, KP 5, Thị trấn Liên Hương, Huyện Tuy Phong, Bình Thuận","lat":"11.2292006","phone":"0914.882.425","city_id":"12","city":"Bình Thuận","dist_id":"66","district":"Phan Thiết","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3534,"storeNm":"96 Trần Quý Cáp (Bình Thuận)","storeAddr":"96 Trần Quý Cáp, Phường Đức Long, Bình Thuận","lat":"10.9191899","phone":"01233.824.331","city_id":"12","city":"Bình Thuận","dist_id":"66","district":"Phan Thiết","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3575,"storeNm":"Xã Đa Kai (Bình Thuận)","storeAddr":"Thôn 8, xã Đa Kai, huyện Đức Linh, Bình Thuận","lat":"11.27364","phone":"0969.522.789","city_id":"12","city":"Bình Thuận","dist_id":"66","district":"Phan Thiết","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3563,"storeNm":"Km 1762 QL1A Tân Nghĩa (Bình Thuận)","storeAddr":"Km 1762 QL1A, thị trấn Tân Nghĩa, huyện Hàm Tân, Bình Thuận","lat":"10.821636","phone":"01682.003.004","city_id":"12","city":"Bình Thuận","dist_id":"66","district":"Phan Thiết","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3788,"storeNm":"Thôn Vĩnh Sơn (Bình Thuận)","storeAddr":"Thôn Vĩnh Sơn,Xã Vĩnh Hảo,Huyện Tuy Phong,Tỉnh Bình Thuận","lat":"11.3132444","phone":"0908584201","city_id":"12","city":"Bình Thuận","dist_id":"66","district":"Phan Thiết","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3555,"storeNm":"Km 1642 QL1A (Bình Thuận)","storeAddr":"Km 1642 QL1A, Thôn Tịnh Mỹ, xã Phan Thanh, huyện Bắc Bình, Bình Thuận","lat":"11.2203239","phone":"0931.252.150","city_id":"12","city":"Bình Thuận","dist_id":"66","district":"Phan Thiết","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3535,"storeNm":"97 Trần Hưng Đạo (Bình Thuận)","storeAddr":"97 Trần Hưng Đạo, Phường Phú Thủy, TP Phan Thiết, Bình thuận","lat":"10.9387815","phone":"0913.646.327","city_id":"12","city":"Bình Thuận","dist_id":"66","district":"Phan Thiết","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3524,"storeNm":"04 Lê Hồng Phong (Bình Thuận)","storeAddr":"04 Lê Hồng Phong, Phường Phú Trinh, Bình Thuận","lat":"10.9310598","phone":"0988.959.588","city_id":"12","city":"Bình Thuận","dist_id":"66","district":"Phan Thiết","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3556,"storeNm":"Km 1657 QL1A (Bình Thuận)","storeAddr":"Km 1657 QL1A, Thôn Lương Tây, TT. Lương Sơn, H. Bắc Bình, Bình Thuận","lat":"11.1931474","phone":"0918.587.922","city_id":"12","city":"Bình Thuận","dist_id":"66","district":"Phan Thiết","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3576,"storeNm":"TT Đức Tài (Bình Thuận)","storeAddr":"Thôn 9, thị trấn Đức Tài, huyện Đức Linh, Bình Thuận","lat":"11.152221","phone":"0932.749.322","city_id":"12","city":"Bình Thuận","dist_id":"66","district":"Phan Thiết","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":4036,"storeNm":"Vĩnh Hảo (Thanh Hóa )","storeAddr":"Xã Vĩnh Hảo, Huyện Tuy Phong, Bình Thuận","lat":"11.3085312","phone":"0937.850.059","city_id":"12","city":"Bình Thuận","dist_id":"66","district":"Phan Thiết","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3544,"storeNm":"Khu neo đậu tàu thuyền Phú Hài (Bình Thuận)","storeAddr":"Khu neo đậu tàu thuyền Phú Hài, P. Thanh Hải, TP Phan Thiết, Bình thuận","lat":"10.9341474","phone":"0919.217.107","city_id":"12","city":"Bình Thuận","dist_id":"66","district":"Phan Thiết","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3557,"storeNm":"Km 1666 QL1A (Bình Thuận)","storeAddr":"Km 1666 QL1A, Thôn Bình Sơn, Xã Bình Tân, huyện Bắc Bình, Bình Thuận","lat":"11.1950431","phone":"0925.072.456","city_id":"12","city":"Bình Thuận","dist_id":"66","district":"Phan Thiết","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3577,"storeNm":"Thôn Ba Bàu (Bình Thuận)","storeAddr":"Thôn Ba Bàu, xã Hàm Thạnh, H. Hàm Thuận Nam, T. Bình Thuận","lat":"10.9913885","phone":"0972.151.097","city_id":"12","city":"Bình Thuận","dist_id":"66","district":"Phan Thiết","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3565,"storeNm":"KP Lạc Hưng (Bình Thuận)","storeAddr":"KP Lạc Hưng, TT Lạc Tánh, Tánh Linh, Bình Thuận","lat":"11.103639","phone":"0977.206.693","city_id":"12","city":"Bình Thuận","dist_id":"66","district":"Phan Thiết","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3545,"storeNm":"KP2 Phước Hội (Bình Thuận)","storeAddr":"Khu phố 2, P. Phước Hội, thị xã La Gi, Bình Thuận","lat":"10.6614501","phone":null,"city_id":"12","city":"Bình Thuận","dist_id":"66","district":"Phan Thiết","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3529,"storeNm":"408 Thủ Khoa Huân (Bình Thuận)","storeAddr":"408 Thủ Khoa Huân, Phường Phú Thủy, Phan Thiết, Bình thuận","lat":"10.9338391","phone":"0919.988.616","city_id":"12","city":"Bình Thuận","dist_id":"66","district":"Phan Thiết","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3525,"storeNm":"181 Trần Hưng Đạo (Bình Thuận)","storeAddr":"181 Trần Hưng Đạo, Phường Bình Hưng, Bình Thuận","lat":"10.9357579","phone":"0902.445.909","city_id":"12","city":"Bình Thuận","dist_id":"66","district":"Phan Thiết","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3570,"storeNm":"124 Thống Nhất (Bình Thuận)","storeAddr":"Số 124 Thống Nhất, P. Phước Hội, thị xã La Gi, Bình Thuận","lat":"10.661977","phone":"0913.670.970","city_id":"12","city":"Bình Thuận","dist_id":"66","district":"Phan Thiết","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3558,"storeNm":"Km 1689 QL1A (Bình Thuận)","storeAddr":"Km 1689 QL1A, Thôn 2, X. Hàm Đức, H. Hàm Thuận Bắc,Bình Thuận","lat":"11.0181093","phone":"0916.172.288","city_id":"12","city":"Bình Thuận","dist_id":"66","district":"Phan Thiết","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3538,"storeNm":"Cảng cá Phan Thiết (Bình Thuận)","storeAddr":"Cảng cá Phan Thiết, Phường Đức Thắng, TP Phan Thiết, Bình thuận","lat":"10.9297707","phone":"0938.020.477","city_id":"12","city":"Bình Thuận","dist_id":"66","district":"Phan Thiết","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3578,"storeNm":"Thôn Gò Găng (Bình Thuận)","storeAddr":"Thôn Gò Găng, X. Tân Thắng, H. Hàm Tân, Bình Thuận","lat":"10.6108447","phone":"0987.839.010","city_id":"12","city":"Bình Thuận","dist_id":"66","district":"Phan Thiết","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3566,"storeNm":"KP. Phú Thịnh (Bình Thuận)","storeAddr":"KP. Phú Thịnh, TT. Phú Long, H. Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận","lat":"10.9787601","phone":"0919.062.844","city_id":"12","city":"Bình Thuận","dist_id":"66","district":"Phan Thiết","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3546,"storeNm":"KP Lạc Hóa 2 (Bình Thuận)","storeAddr":"Khu phố Lạc Hóa 2, Thị trấn Lạc Tánh, huyện Tánh Linh, Bình Thuận","lat":"11.0833992","phone":"0966.006.339","city_id":"12","city":"Bình Thuận","dist_id":"66","district":"Phan Thiết","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3530,"storeNm":"64 Trần Quý Cáp (Bình Thuận)","storeAddr":"64 Trần Quý Cáp, Phường Đức Long, Bình Thuận","lat":"10.9192692","phone":"0976.101.069","city_id":"12","city":"Bình Thuận","dist_id":"66","district":"Phan Thiết","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3526,"storeNm":"255 Nguyễn Hội (Bình Thuận)","storeAddr":"255 Nguyễn Hội, Phường Phú Trinh, Bình Thuận","lat":"10.945877","phone":"0913.866.303","city_id":"12","city":"Bình Thuận","dist_id":"66","district":"Phan Thiết","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3694,"storeNm":"QL1A thôn Phú Trường (Bình Thuận)","storeAddr":"QL1A thôn Phú Trường, TT. Phú Long, Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận","lat":"10.9787601","phone":"0916.111.232","city_id":"12","city":"Bình Thuận","dist_id":"66","district":"Phan Thiết","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3579,"storeNm":"Thôn Hiệp Lễ (Bình Thuận)","storeAddr":"Thôn Hiệp Lễ, X. Tân Thuận, H. Hàm Thuận Nam, Bình Thuận","lat":"10.7462374","phone":"0988.323.465","city_id":"12","city":"Bình Thuận","dist_id":"66","district":"Phan Thiết","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3567,"storeNm":"QL 28 TT Ma Lâm (Bình Thuận)","storeAddr":"KP1, QL 28 Thị trấn Ma Lâm, H. Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận","lat":"11.0473715","phone":"0913.899.556","city_id":"12","city":"Bình Thuận","dist_id":"66","district":"Phan Thiết","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3547,"storeNm":"Km 141 QL 55 (Bình Thuận)","storeAddr":"Km 141 QL 55, KP Tân Thành, TT Lạc Tánh, Tánh Linh, Bình Thuận","lat":"11.0655854","phone":"0978.040.099","city_id":"12","city":"Bình Thuận","dist_id":"66","district":"Phan Thiết","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3531,"storeNm":"69/1 Nguyễn Minh Châu (Bình Thuận)","storeAddr":"69/1 Nguyễn Minh Châu, KP 10, P. Mũi Né, Phan Thiết, Bình thuận","lat":"10.926623","phone":"0919.205.659","city_id":"12","city":"Bình Thuận","dist_id":"66","district":"Phan Thiết","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3571,"storeNm":"Xã Tân Hà (Bình Thuận)","storeAddr":"Thôn 1, xã Tân Hà, huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận","lat":"11.0960198","phone":"0909.573.572","city_id":"12","city":"Bình Thuận","dist_id":"66","district":"Phan Thiết","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3559,"storeNm":"Km 1701 QL1A (Bình Thuận)","storeAddr":"Km 1701 QL1A, Xã Hàm Thắng, H. Hàm Thuận Bắc, T.Bình Thuận","lat":"10.9533553","phone":"0907.232.024","city_id":"12","city":"Bình Thuận","dist_id":"66","district":"Phan Thiết","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3539,"storeNm":"Cảng Phan Rí (Bình Thuận)","storeAddr":"Cảng Phan Rí,Thị trấn Phan Rí Cửa, Huyện Tuy Phong, Bình Thuận","lat":"11.174532","phone":null,"city_id":"12","city":"Bình Thuận","dist_id":"66","district":"Phan Thiết","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":11599,"storeNm":"CHXD ĐỨC TÍN (Bình Thuận)","storeAddr":"Thôn 6, Xã Đức Tín, Huyện Tánh Linh, Tỉnh Bình Thuận","lat":"11.147731","phone":"0966006339","city_id":"12","city":"Bình Thuận","dist_id":"481","district":"Tánh Linh","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3532,"storeNm":"80 Thống Nhất (Bình Thuận)","storeAddr":"80 Thống Nhất, TT Phan Rí Cửa, Huyện Tuy Phong, Bình Thuận","lat":"11.1765679","phone":"01238.009.382","city_id":"12","city":"Bình Thuận","dist_id":"263","district":"Tuy Phong","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":5062,"storeNm":"Huy Khiêm (Bình Thuận)","storeAddr":"Thôn 3, Xã Huy Khiêm, Huyện Tánh Linh, Tỉnh Bình Thuận","lat":"11.2172245","phone":"0978087271","city_id":"12","city":"Bình Thuận","dist_id":"412","district":"Đức Linh","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3796,"storeNm":"Lý Văn Lâm (Cà Mau)","storeAddr":"30 QL1A, Ấp Bà Điều, Xã Lý Văn Lâm, Cà Mau ","lat":"9.150037","phone":"0919.500.177","city_id":"31","city":"Cà Mau","dist_id":"93","district":"Cà Mau","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":4067,"storeNm":"Ấp 6 Khánh An (Cà Mau)","storeAddr":"Ấp 6, Xã Khánh An, H. U Minh, TP Cà Mau","lat":"9.258426","phone":"0917.132.832","city_id":"31","city":"Cà Mau","dist_id":"93","district":"Cà Mau","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3520,"storeNm":"U Minh (Cà Mau)","storeAddr":"Khóm 2, thị trấn U Minh, huyện U Minh, Tỉnh Cà Mau","lat":"9.4047377","phone":"01258526241","city_id":"31","city":"Cà Mau","dist_id":"93","district":"Cà Mau","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3513,"storeNm":"Khánh Hội (Cà Mau)","storeAddr":"Ấp 8, xã Khánh Hội, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau","lat":"9.346186","phone":"01258526241","city_id":"31","city":"Cà Mau","dist_id":"93","district":"Cà Mau","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3806,"storeNm":"Tân Lộc (Cà Mau)","storeAddr":"Ấp 2, Xã Tân Lộc, Huyện Thới Bình, Cà Mau ","lat":"9.2760997","phone":"0944.094.257","city_id":"31","city":"Cà Mau","dist_id":"93","district":"Cà Mau","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3807,"storeNm":"Tan Thành (Cà Mau)","storeAddr":"Ấp 6, Xã Tân Thành, Tp. Cà Mau, ","lat":"9.2195","phone":"0949.631.863","city_id":"31","city":"Cà Mau","dist_id":"93","district":"Cà Mau","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3882,"storeNm":"Ngô Quyền (Cà Mau)","storeAddr":"Lô B40 Khu nhà điều hành Ban QLDA cụm khí điện đạm Cà Mau, đường Ngô Quyền, P. 1, ","lat":"9.1908546","phone":"0949.631.863","city_id":"31","city":"Cà Mau","dist_id":"93","district":"Cà Mau","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":4004,"storeNm":"Khánh An (Cà Mau)","storeAddr":"Xã Khánh An, H. U Minh, Tp. Cà Mau, ","lat":"9.2569645","phone":"0917.132.832","city_id":"31","city":"Cà Mau","dist_id":"93","district":"Cà Mau","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":4081,"storeNm":"Nguyễn Tuyền Thanh (Cần Thơ)","storeAddr":"Số 113, Nguyễn Tuyền Thanh, P. Bình Thủy, Q. Bình Thủy, Cần Thơ","lat":"10.0622567","phone":"0939.677.666","city_id":"10","city":"Cần Thơ","dist_id":"57","district":"Cái Răng","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3935,"storeNm":"66 đường 3/2 (Cần Thơ)","storeAddr":"Số 66 đường 3/2, P.Xuân Khánh, Q.Ninh Kiều, Cần Thơ","lat":"10.0282365","phone":"0909.929.449","city_id":"10","city":"Cần Thơ","dist_id":"58","district":"Ninh Kiều","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3897,"storeNm":"Châu Văn Liêm (Cần Thơ)","storeAddr":"Phường Châu Văn Liêm, Quận Ô Môn, Cần Thơ ","lat":"10.1102235","phone":"0908.816.403","city_id":"10","city":"Cần Thơ","dist_id":"266","district":"Ô Môn","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3936,"storeNm":"Trung Kiên (Cần Thơ)","storeAddr":"Số 761, Quôc lộ 91, KV Lân Thạnh 1, Phường Trung Kiên , Cần Thơ ","lat":"10.2414027","phone":"0939.898.250","city_id":"10","city":"Cần Thơ","dist_id":"265","district":"Thốt Nốt","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3778,"storeNm":"Kv Thới hòa (Cần Thơ)","storeAddr":"Kv Thới hòa, P Thới thuận, Quận Thốt Nốt, tp Cần Thơ, Cần Thơ","lat":"10.2903986","phone":"0913156007","city_id":"10","city":"Cần Thơ","dist_id":"265","district":"Thốt Nốt","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3850,"storeNm":"Lê Hồng Phong (Cần Thơ)","storeAddr":"Đường Lê Hồng Phong, KV 3, P. Trà An, Q.Bình Thuỷ, TP Cần Thơ ","lat":"10.09197","phone":"0914.620.129","city_id":"10","city":"Cần Thơ","dist_id":"265","district":"Thốt Nốt","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":11319,"storeNm":"CHXD BÀU CẠN (Gia Lai)","storeAddr":"Thôn Hòa Bình, Xã Bàu Cạn, Huyện Chư Prông, Gia Lai","lat":"13.857881","phone":"Dương Đức Hà - 0935929113","city_id":"39","city":"Gia Lai","dist_id":"629","district":"Chư Prông","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":5826,"storeNm":"CHXD Làng Bông (Gia Lai)","storeAddr":"Làng Bông, xã Hà Bầu, huyện Đăk Đoa, tỉnh Gia Lai","lat":"14.0604","phone":"0988821934","city_id":"39","city":"Gia Lai","dist_id":"103","district":"Gia Lai","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3651,"storeNm":"Thôn Bôn Biah C (Gia Lai)","storeAddr":"Thôn Bôn Biah C, xã Ia Tul, huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai","lat":"13.4053845","phone":"0972.715.410","city_id":"39","city":"Gia Lai","dist_id":"103","district":"Gia Lai","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3631,"storeNm":"Km 119+200 QL 25 (Gia Lai)","storeAddr":"Km 119+200 (phải tuyến) Quốc lộ 25, xã Ia Rtô, Gia Lai","lat":"13.3588752","phone":"0972.715.410","city_id":"39","city":"Gia Lai","dist_id":"103","district":"Gia Lai","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3851,"storeNm":"Lý Thường Kiệt (Gia Lai)","storeAddr":"Đường Lý Thường Kiệt, thôn 5, xã Trà Đa, TP Pleiku, Gia Lai","lat":"13.9906384","phone":null,"city_id":"39","city":"Gia Lai","dist_id":"103","district":"Gia Lai","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3655,"storeNm":"Thôn Ma Rin 3 (Gia Lai)","storeAddr":"Thôn Ma Rin 3, xã Ia Mrơn, huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai","lat":"13.4788065","phone":"0972.715.410","city_id":"39","city":"Gia Lai","dist_id":"103","district":"Gia Lai","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":4073,"storeNm":"Chư Pưh (Gia Lai)","storeAddr":"KM 1662+700 (PHẢI TUYẾN) ĐƯỜNG HỒ CHÍ MINH, XÃ IA LE, huyện Chư Pưh, Gia Lai","lat":"10.8230989","phone":"0972.715.410","city_id":"39","city":"Gia Lai","dist_id":"103","district":"Gia Lai","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":5827,"storeNm":"CHXD Ngô Sơn (Gia Lai)","storeAddr":"Thôn Ngô Sơn, xã Chư Jôr, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai","lat":"14.0851093","phone":"0903037343","city_id":"39","city":"Gia Lai","dist_id":"103","district":"Gia Lai","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":5069,"storeNm":"CHXD NHƠN HÒA (Gia Lai)","storeAddr":"Thôn Hòa Bình, thị trấn Nhơn Hòa, huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai","lat":"13.5400491","phone":"0935820068","city_id":"39","city":"Gia Lai","dist_id":"103","district":"Gia Lai","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3656,"storeNm":"TT Phú Túc (Gia Lai)","storeAddr":"Tổ dân phố 7, thị trấn Phú Túc, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai","lat":"13.1956813","phone":"0972.715.410","city_id":"39","city":"Gia Lai","dist_id":"103","district":"Gia Lai","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3857,"storeNm":"Nguyễn Viết Xuân (Gia Lai)","storeAddr":"Đường Nguyễn Viết Xuân, phường Hòa Bình, thị xã Ayun Pa , Gia Lai ","lat":"13.4098565","phone":"0972.715.410","city_id":"39","city":"Gia Lai","dist_id":"103","district":"Gia Lai","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3717,"storeNm":"1026 Phạm Văn Đồng (Gia Lai)","storeAddr":"1026 Phạm Văn Đồng, P Yên Thế, Tp Pleiku, tỉnh Gia Lai","lat":"14.0412522","phone":"0905 327058","city_id":"39","city":"Gia Lai","dist_id":"103","district":"Gia Lai","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3617,"storeNm":"304 Hùng Vương (Gia Lai)","storeAddr":"304 Hùng Vương, thị trấn Phú Túc, huyện Krông Pa, Phú Yên","lat":"13.200659","phone":"0972.715.410","city_id":"39","city":"Gia Lai","dist_id":"103","district":"Gia Lai","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":5828,"storeNm":"CHXD Hòa Phú (Gia Lai)","storeAddr":"QL 14, làng Bối, xã Hòa Phú, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai","lat":"14.165994","phone":"0903037343","city_id":"39","city":"Gia Lai","dist_id":"103","district":"Gia Lai","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3958,"storeNm":"Hợp Thắng (Gia Lai)","storeAddr":"Thôn Hợp Thắng, Xã IaDrăng, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai","lat":"13.7697485","phone":"0988 089863","city_id":"39","city":"Gia Lai","dist_id":"103","district":"Gia Lai","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3626,"storeNm":"Ngô Quyền (Gia Lai)","storeAddr":"Đường Ngô Quyền, phường Cheo Reo, thị xã Ayun Pa, Phú Yên","lat":"13.4273892","phone":"0972.715.410","city_id":"39","city":"Gia Lai","dist_id":"103","district":"Gia Lai","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":5829,"storeNm":"CHXD Nam Yang (Gia Lai)","storeAddr":"Thôn 3, Xã Nam Yang, huyện Đăk Đoa, tỉnh Gia Lai","lat":"14.0631","phone":"0987913545","city_id":"39","city":"Gia Lai","dist_id":"103","district":"Gia Lai","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3727,"storeNm":"QL 14 (Gia Lai)","storeAddr":"Quốc Lộ 14, Xã Ia Hrú, huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai","lat":"13.6179093","phone":"0944 479679","city_id":"39","city":"Gia Lai","dist_id":"103","district":"Gia Lai","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3732,"storeNm":"Xã Ia Pal (Gia Lai)","storeAddr":"Thôn 1, xã Ia Pal, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai","lat":"13.6611897","phone":"0915 980809","city_id":"39","city":"Gia Lai","dist_id":"103","district":"Gia Lai","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3928,"storeNm":"Hùng Vương (Gia Lai)","storeAddr":"Số 1060 Hùng Vương, Thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê , Gia Lai ","lat":"13.6829887","phone":"0979 463380","city_id":"39","city":"Gia Lai","dist_id":"103","district":"Gia Lai","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3632,"storeNm":"KM 119+900 QL 26 (Gia Lai)","storeAddr":"KM 119+900 QUỐC LỘ 26, XÃ HÒA AN, HUYỆN KRÔNG PẮK, Gia Lai","lat":"12.7125613","phone":"0972.715.410","city_id":"39","city":"Gia Lai","dist_id":"103","district":"Gia Lai","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3652,"storeNm":"Thôn Drok (Gia Lai)","storeAddr":"Thôn Drok, xã Chư A Thai, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai","lat":"13.6023993","phone":"0972.715.410","city_id":"39","city":"Gia Lai","dist_id":"103","district":"Gia Lai","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3964,"storeNm":"Thanh Hà (Gia Lai)","storeAddr":"Thôn Thanh Hà, Xã IaHrung, Huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai, Gia Lai ","lat":"14.0179728","phone":"0979 964160","city_id":"39","city":"Gia Lai","dist_id":"103","district":"Gia Lai","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3729,"storeNm":"Số 483 Lý Thái Tổ (Gia Lai)","storeAddr":"Số 483 Lý Thái Tổ, P Thống Nhất, Tp Pleiku, tỉnh Gia Lai","lat":"13.9993312","phone":"0979 822977","city_id":"39","city":"Gia Lai","dist_id":"103","district":"Gia Lai","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3653,"storeNm":"Thôn Drơn (Gia Lai)","storeAddr":"Thôn Drơn, xã Pờ Tó, huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai","lat":"13.6065658","phone":"0972.715.410","city_id":"39","city":"Gia Lai","dist_id":"103","district":"Gia Lai","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3905,"storeNm":"QL14 (Gia Lai)","storeAddr":"QL 14, Xã IaGlai, Huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai ","lat":"13.75993","phone":"0935 820068","city_id":"39","city":"Gia Lai","dist_id":"103","district":"Gia Lai","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3614,"storeNm":"01 Lý Thường Kiệt (Gia Lai)","storeAddr":"01 Lý Thường Kiệt, phường Cheo Reo, thị xã Ayun Pa, Gia Lai","lat":"13.4215437","phone":"0972.715.410","city_id":"39","city":"Gia Lai","dist_id":"103","district":"Gia Lai","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3742,"storeNm":"Thôn Tao Kó (Gia Lai)","storeAddr":"Thôn Tao Kó, xã Ia Rong, huyện Chư Pứh, tỉnh Gia Lai ","lat":"13.6179093","phone":null,"city_id":"39","city":"Gia Lai","dist_id":"103","district":"Gia Lai","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":5067,"storeNm":"CHXD PHÚ NHƠN (Gia Lai)","storeAddr":"KM 1655+150 (PHẢI TUYẾN) ĐƯỜNG HỒ CHÍ MINH, XÃ IA PHANG, HUYỆN CHƯ PƯH, TỈNH GIA LAI","lat":"11.9485992","phone":"0269.3850539","city_id":"39","city":"Gia Lai","dist_id":"103","district":"Gia Lai","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3654,"storeNm":"Thôn Hlil 2 (Gia Lai)","storeAddr":"Thôn Hlil 2, xã Ia Mrơn, huyện IaPa, tỉnh Gia Lai","lat":"13.5028053","phone":"0972.715.410","city_id":"39","city":"Gia Lai","dist_id":"103","district":"Gia Lai","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3966,"storeNm":"Thượng An (Gia Lai)","storeAddr":"Thôn Thượng An, Xã Song An, huyện An Khê, tỉnh Gia Lai, Gia Lai ","lat":"13.979626","phone":"01666 487587","city_id":"39","city":"Gia Lai","dist_id":"103","district":"Gia Lai","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3642,"storeNm":"KM 2+900 ĐT 668 (Gia Lai)","storeAddr":"KM 2+900 (TRÁI TUYẾN) ĐT 668, XÃ CHƯ BĂH, THỊ XÃ AYUN PA, Phú Yên","lat":"13.3700245","phone":"0972.715.410","city_id":"39","city":"Gia Lai","dist_id":"103","district":"Gia Lai","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":5825,"storeNm":"CHXD Đăk Krong (Gia Lai)","storeAddr":"Thôn 4, xã Đăk Krong, huyện Đăk Đoa, tỉnh Gia Lai","lat":"14.12261","phone":"0988821934","city_id":"39","city":"Gia Lai","dist_id":"103","district":"Gia Lai","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3730,"storeNm":"Số 919 Phạm Văn Đồng (Gia Lai)","storeAddr":"Số 919 Phạm Văn Đồng, P Yên Thế, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai","lat":"14.0344955","phone":"0934 923156","city_id":"39","city":"Gia Lai","dist_id":"103","district":"Gia Lai","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":5291,"storeNm":"CHXD HÙNG AN (Hà Giang)","storeAddr":"Thôn Bá Bàn, Xã Hùng An, Huyện Bắc Quang, Tỉnh Hà Giang","lat":"22.350003","phone":"0376616196","city_id":"382","city":"Hà Giang","dist_id":"409","district":"Bắc Quang","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3989,"storeNm":"Yen Phu (Ha Giang)","storeAddr":"X. Yên Phú - H.Bắc Mê - Hà Giang, Hà Giang ","lat":"22.7596407","phone":"0912014225","city_id":"382","city":"Hà Giang","dist_id":"408","district":"Hà Giang","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3890,"storeNm":"Ngọc Hà (Hà Giang)","storeAddr":"P.Ngọc Hà - Hà Giang, Hà Giang ","lat":"22.8416524","phone":"01643167268","city_id":"382","city":"Hà Giang","dist_id":"408","district":"Hà Giang","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":5521,"storeNm":"CHXD Xín Mần (Hà Giang)","storeAddr":"Tổ 3, Thị trấn Cốc Pài, Xín Mần, Hà Giang","lat":"22.688927","phone":"0946678990","city_id":"382","city":"Hà Giang","dist_id":"408","district":"Hà Giang","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3973,"storeNm":"Minh Khai (Hà Giang)","storeAddr":"Tổ 10 - P.Minh Khai - TP Hà Giang, Hà Giang ","lat":"22.8193355","phone":"0915029860","city_id":"382","city":"Hà Giang","dist_id":"408","district":"Hà Giang","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3490,"storeNm":"P. Nguyễn Trãi (Hà Giang)","storeAddr":"Tổ 17, P. Nguyễn Trãi, TP Hà Giang, Hà Giang","lat":"22.8159306","phone":"0915029860","city_id":"382","city":"Hà Giang","dist_id":"408","district":"Hà Giang","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3982,"storeNm":"Việt Quang (Hà Giang)","storeAddr":"TT Việt Quang - H.Bắc Quang - Hà Giang, Hà Giang ","lat":"22.4142737","phone":null,"city_id":"382","city":"Hà Giang","dist_id":"408","district":"Hà Giang","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3987,"storeNm":"Minh Tan (Ha Giang)","storeAddr":"X Minh Tân - H.Vị xuyên - Hà Giang, Hà Giang ","lat":"22.9649533","phone":"0962739562","city_id":"382","city":"Hà Giang","dist_id":"408","district":"Hà Giang","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3988,"storeNm":"Quang Bình (Hà Giang)","storeAddr":"X. Xuân Giang - H.Quang Bình - Hà Giang, Hà Giang ","lat":"22.3216712","phone":"01677640589","city_id":"382","city":"Hà Giang","dist_id":"408","district":"Hà Giang","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3986,"storeNm":"Việt Lâm (Hà Giang)","storeAddr":"Việt Lâm - H.Vị xuyên - Hà Giang, Hà Giang ","lat":"22.8164837","phone":"0975511250","city_id":"382","city":"Hà Giang","dist_id":"802","district":"Vị Xuyên","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3605,"storeNm":"KM22 QL 1A (Hà Nam)","storeAddr":"KM22 Quốc lộ 1A, phố Cà, xã Thanh Nguyên, Huyện Thanh Liêm, Hà Nam","lat":"20.4174616","phone":"0945.800.123","city_id":"372","city":"Hà Nam","dist_id":"389","district":"Duy Tiên","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":5078,"storeNm":"CHXD THANH HẢI (Hà Nam)","storeAddr":"Thôn Cổ Động, Xã Thanh Hải, Huyện Thanh Liêm, Tỉnh Hà Nam","lat":"20.3799587","phone":"0333582587","city_id":"372","city":"Hà Nam","dist_id":"389","district":"Duy Tiên","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":4019,"storeNm":"Nhân Chính (Hà Nam)","storeAddr":"Xã Nhân Chính, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam, ","lat":"20.541837","phone":"0902 069 469","city_id":"372","city":"Hà Nam","dist_id":"390","district":"Phủ Lý","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3907,"storeNm":"Le Hoan (Ha Nam)","storeAddr":"QL 1A Đường Lê Hoàn, TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam, ","lat":"20.561701","phone":"0902 069 469","city_id":"372","city":"Hà Nam","dist_id":"390","district":"Phủ Lý","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3864,"storeNm":"Hồng SƠn (Hà Nam)","storeAddr":"Hồng Sơn - Thanh Sơn - Kim Bảng - Hà Nam, Hà Nam ","lat":"20.5258614","phone":"0902 069 469","city_id":"372","city":"Hà Nam","dist_id":"390","district":"Phủ Lý","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3911,"storeNm":"Thanh Liêm (Hà Nam)","storeAddr":"QL 21A Xã Liêm Phong, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam, ","lat":"20.5023543","phone":"0902 069 469","city_id":"372","city":"Hà Nam","dist_id":"390","district":"Phủ Lý","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3849,"storeNm":"Lê Chân (Hà Nam)","storeAddr":"Đường Lê Chân, TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam, ","lat":"20.529122","phone":"0902 069 469","city_id":"372","city":"Hà Nam","dist_id":"390","district":"Phủ Lý","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3591,"storeNm":"148 Hoàng Quốc Việt (HN)","storeAddr":"Số 148 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội","lat":"21.0467235","phone":"0966612536","city_id":"2","city":"Hà Nội","dist_id":"31","district":"Cầu Giấy","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3611,"storeNm":"Km9+300QL 5 (HN)","storeAddr":"Km9+300QL 5, xã Dương Xá, Gia Lâm, Hà Nội","lat":"21.007233","phone":"0912 156 094","city_id":"2","city":"Hà Nội","dist_id":"42","district":"Gia Lâm","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3835,"storeNm":"Biên Giang (Hà Nội)","storeAddr":"Biên Giang, Mai Lĩnh, Hà Đông, Hà Nội","lat":"20.9364604","phone":"0974 626 733","city_id":"2","city":"Hà Nội","dist_id":"34","district":"Hà Đông","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3887,"storeNm":"Nguyễn Sơn (HN)","storeAddr":"Nguyễn Sơn - Long Biên - Hà nội, Hà Nội ","lat":"21.048003","phone":"0913.210.670","city_id":"2","city":"Hà Nội","dist_id":"32","district":"Long Biên","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3996,"storeNm":"Phú Xuyên (HN)","storeAddr":"Xã Châu Can - huyện Phú Xuyên - Hà Nội, Hà Nội ","lat":"20.6836293","phone":"0983.057.289; 0943.880.579","city_id":"2","city":"Hà Nội","dist_id":"46","district":"Phú Xuyên","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3948,"storeNm":"Phù Lỗ (HN)","storeAddr":"Thị trấn Phù Lỗ - Sóc Sơn - Hà nội, Hà Nội ","lat":"21.198248","phone":"0989.887.567","city_id":"2","city":"Hà Nội","dist_id":"49","district":"Sóc Sơn","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3592,"storeNm":"Xã Đông Mỹ (HN)","storeAddr":"Thôn 1, xã Đông Mỹ, huyện Thanh Trì, Hà Nội","lat":"20.9209247","phone":"0913.622.480;0983.422.480","city_id":"2","city":"Hà Nội","dist_id":"52","district":"Thanh Trì","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3589,"storeNm":"Km15 QL 1A (HN)","storeAddr":"Km15 Quốc lộ 1A,xã Liên Ninh,huyện Thanh Trì,Hà Nội","lat":"20.9075291","phone":"0913.599.701","city_id":"2","city":"Hà Nội","dist_id":"52","district":"Thanh Trì","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":4015,"storeNm":"Mai Lâm (HN)","storeAddr":"Xã Mai Lâm - Đông Anh - Hà nội, Hà Nội ","lat":"21.0876468","phone":"0946.264.888","city_id":"2","city":"Hà Nội","dist_id":"41","district":"Đông Anh","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3585,"storeNm":"194 Thái Thịnh (HN)","storeAddr":"194 Thái Thịnh, P.Láng Hạ, Q.Đống Đa, Hà Nội","lat":"21.0078529","phone":"0976.822.588 - 0946467997","city_id":"2","city":"Hà Nội","dist_id":"27","district":"Đống Đa","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":4011,"storeNm":"Kỳ Văn (Hà Tĩnh)","storeAddr":"xã Kỳ Văn, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, Hà Tĩnh ","lat":"18.0968847","phone":"0987 757 797","city_id":"370","city":"Hà Tĩnh","dist_id":"386","district":"Kỳ Anh","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":5552,"storeNm":"Hà Huy Tập (Hà Tĩnh)","storeAddr":"Đường Nguyễn Xí, Phường Hà Huy Tập, TP Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh","lat":"18.3542411","phone":null,"city_id":"370","city":"Hà Tĩnh","dist_id":"427","district":"TP. Hà Tĩnh","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3899,"storeNm":"Đậu Liêu (Hà Tĩnh)","storeAddr":"Phường Đậu Liêu, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh, Hà Tĩnh ","lat":"18.5251068","phone":"0912 626 737","city_id":"370","city":"Hà Tĩnh","dist_id":"385","district":"Trần Phú","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":4028,"storeNm":"Thach Trung (Ha Tinh)","storeAddr":"Xã Thạch Trung, tp hà tĩnh, tỉnh hà tĩnh, Hà Tĩnh ","lat":"18.3653477","phone":"0976 578 116","city_id":"370","city":"Hà Tĩnh","dist_id":"385","district":"Trần Phú","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3956,"storeNm":"Hoa Dinh (Hà Tĩnh)","storeAddr":"Thôn Hoa Đình, xã Bùi Xá, Huyện Đức Thọ, Tỉnh Hà Tĩnh ","lat":"18.5261192","phone":"0915 420 191","city_id":"370","city":"Hà Tĩnh","dist_id":"385","district":"Trần Phú","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3685,"storeNm":"Số 417 đường Trần Phú (Hà Tĩnh)","storeAddr":"Số 417 đường Trần Phú, Phường Thạch Linh, TP Hà Tĩnh, Hà Tĩnh","lat":"18.3507572","phone":"0931 378 998","city_id":"370","city":"Hà Tĩnh","dist_id":"385","district":"Trần Phú","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":4034,"storeNm":"Tùng Ảnh (Hà Tĩnh)","storeAddr":"Xã Tùng Ảnh, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh, Hà Tĩnh ","lat":"18.5274225","phone":"0908 589 576","city_id":"370","city":"Hà Tĩnh","dist_id":"385","district":"Trần Phú","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":4013,"storeNm":"Liên Minh (Ha Tĩnh)","storeAddr":"Xã Liên Minh, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh, Hà Tĩnh ","lat":"18.544423","phone":"0911 488 797","city_id":"370","city":"Hà Tĩnh","dist_id":"385","district":"Trần Phú","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":4074,"storeNm":"Xuân Nghi (Hà Tĩnh)","storeAddr":"KM1+860(T), Tỉnh lộ 546, Thị trấn Xuân An, Huyện Xuân Nghi , Hà Tĩnh","lat":"18.6405151","phone":null,"city_id":"370","city":"Hà Tĩnh","dist_id":"385","district":"Trần Phú","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":4002,"storeNm":"Đức Lâm (Hà Tĩnh)","storeAddr":"Xã Đức Lâm, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh, Hà Tĩnh ","lat":"18.4962748","phone":"0908 589 576","city_id":"370","city":"Hà Tĩnh","dist_id":"385","district":"Trần Phú","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3867,"storeNm":"Hương Khê (Hà Tĩnh)","storeAddr":"Huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh, Hà Tĩnh ","lat":"18.2037562","phone":"0978 620 595","city_id":"370","city":"Hà Tĩnh","dist_id":"385","district":"Trần Phú","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3903,"storeNm":"Thạch Linh (Hà Tĩnh)","storeAddr":"Phường Thạch Linh, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh, Hà Tĩnh ","lat":"18.3391298","phone":"0914 559 968","city_id":"370","city":"Hà Tĩnh","dist_id":"385","district":"Trần Phú","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":4024,"storeNm":"Sơn Châu (Hà Tĩnh)","storeAddr":"Xã Sơn Châu, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh ","lat":"18.5244058","phone":"0913 273 551","city_id":"370","city":"Hà Tĩnh","dist_id":"385","district":"Trần Phú","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3994,"storeNm":"Loc Ha (Ha Tinh)","storeAddr":"Xã Bình Lộc, Huyện Lộc Hà, Tỉnh Hà Tĩnh, ","lat":"18.4758733","phone":"0977 151 503","city_id":"370","city":"Hà Tĩnh","dist_id":"385","district":"Trần Phú","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":4025,"storeNm":"Sơn Giang (Ha Tĩnh)","storeAddr":"Xã Sơn Giang, Huyện Hương Sơn, Tỉnh Hà Tĩnh, ","lat":"18.540147","phone":"0913 273 551","city_id":"370","city":"Hà Tĩnh","dist_id":"385","district":"Trần Phú","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":4008,"storeNm":"Kỳ Đồng (Hà Tĩnh)","storeAddr":"xã Kỳ Đồng, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, Hà Tĩnh ","lat":"18.0559583","phone":null,"city_id":"370","city":"Hà Tĩnh","dist_id":"385","district":"Trần Phú","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":4016,"storeNm":"Mai Phụ (Hà Tĩnh)","storeAddr":"Xã Mai Phụ, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh, Hà Tĩnh ","lat":"18.4219838","phone":"0982 060 017","city_id":"370","city":"Hà Tĩnh","dist_id":"385","district":"Trần Phú","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":4030,"storeNm":"Thuận Lộc (Hà Tĩnh)","storeAddr":"xã Thuận Lộc, TX Hồng Linh, tỉnh Hà Tĩnh, Hà Tĩnh ","lat":"18.5081434","phone":"0902 234 645","city_id":"370","city":"Hà Tĩnh","dist_id":"385","district":"Trần Phú","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":4009,"storeNm":"Ky Phuong (Ha Tinh)","storeAddr":"Xã Kỳ Phương, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, Hà Tĩnh ","lat":"17.9873099","phone":"0983 435 323","city_id":"370","city":"Hà Tĩnh","dist_id":"385","district":"Trần Phú","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3983,"storeNm":"Xuân An (Hà Tĩnh)","storeAddr":"TT Xuân An, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh, Hà Tĩnh ","lat":"18.6405151","phone":"0972 840 828","city_id":"370","city":"Hà Tĩnh","dist_id":"385","district":"Trần Phú","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":4031,"storeNm":"Tiến Lộc (Hà Tĩnh)","storeAddr":"Xã Tiến Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh, Hà Tĩnh ","lat":"18.4357451","phone":"0913 294 605","city_id":"370","city":"Hà Tĩnh","dist_id":"385","district":"Trần Phú","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":4010,"storeNm":"Ky Thinh (Ha Tinh)","storeAddr":"xã Kỳ Thịnh, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, Hà Tĩnh ","lat":"18.043603","phone":"0988 900 998","city_id":"370","city":"Hà Tĩnh","dist_id":"385","district":"Trần Phú","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":4007,"storeNm":"Kim Lương (Hải Dương)","storeAddr":"Xã Kim Lương, Kim Thành, Hải Dương, Hải Dương ","lat":"20.9537505","phone":"0973.645.392","city_id":"29","city":"Hải Dương","dist_id":"89","district":"Hải Dương","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3663,"storeNm":"Quán Trắm (Hải Dương)","storeAddr":"Quán Trắm, Phong Lâm, Hoàng Diệu, Gia Lộc, Hải Dương","lat":"20.8446373","phone":"0915.703.696","city_id":"29","city":"Hải Dương","dist_id":"89","district":"Hải Dương","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3871,"storeNm":"Thanh Hà (Hải Dương)","storeAddr":"Khu 3 Thị Trấn Thanh Hà, Thanh Hà, Hải Dương, ","lat":"20.896421","phone":" 0987 238 230\n02203 813 513","city_id":"29","city":"Hải Dương","dist_id":"89","district":"Hải Dương","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3666,"storeNm":"Thôn Hiệp Thượng (Hải Dương)","storeAddr":"Thôn Hiệp Thượng, Hiệp Sơn, Kinh Môn, Hải Dương","lat":"21.0097002","phone":"0975 439 029","city_id":"29","city":"Hải Dương","dist_id":"89","district":"Hải Dương","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3667,"storeNm":"Thôn Quý Dương (Hải Dương)","storeAddr":"Thôn Quý Dương, xã Tân Trường, Cẩm Giàng, Hải Dương","lat":"20.9376792","phone":"0123.615.4724","city_id":"29","city":"Hải Dương","dist_id":"89","district":"Hải Dương","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":11597,"storeNm":"CHXD TỨ CƯỜNG (Hải Dương)","storeAddr":"Xã Tứ Cường, Huyện Thanh Miện, Tỉnh Hải Dương","lat":"20","phone":"0333582587","city_id":"29","city":"Hải Dương","dist_id":"89","district":"Hải Dương","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":4029,"storeNm":"Thanh Quang (Hải Dương)","storeAddr":"Xã Thanh Quang, Huyện Nam Sách, Hải Dương, Hải Dương ","lat":"20.950087","phone":"0983.748.808","city_id":"29","city":"Hải Dương","dist_id":"89","district":"Hải Dương","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3669,"storeNm":"Xã Văn An (Hải Dương)","storeAddr":"Xã Văn An, Chí Linh, Hải Dương","lat":"21.0943299","phone":"0979.338.101","city_id":"29","city":"Hải Dương","dist_id":"89","district":"Hải Dương","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3661,"storeNm":"Km 63 (Hải Dương)","storeAddr":"Km 63, Lai Khê, Kim Thành, Hải Dương","lat":"20.978751","phone":"0915.916.262","city_id":"29","city":"Hải Dương","dist_id":"89","district":"Hải Dương","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":4290,"storeNm":"Kim Trang Tây (Hải Dương)","storeAddr":"Thôn Kim Trang Tây, Xã Lam Sơn, Huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương","lat":"20.8078944","phone":"0979427639","city_id":"29","city":"Hải Dương","dist_id":"89","district":"Hải Dương","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3662,"storeNm":"Km 63+80 QL 37 (Hải Dương)","storeAddr":"Km 63+80 quốc lộ 37,Xã Đồng Lạc, Nam Sách, Hải Dương","lat":"20.981407","phone":"0979.427.639","city_id":"29","city":"Hải Dương","dist_id":"89","district":"Hải Dương","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3870,"storeNm":"Bình Hàn (Hải Dương)","storeAddr":"khu 11, phường Bình Hàn, Hải Dương, Hải Dương ","lat":"20.9373413","phone":"0978835103","city_id":"29","city":"Hải Dương","dist_id":"89","district":"Hải Dương","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":5202,"storeNm":"CHXD MOBILE 15C-333.90 (Hải Phòng)","storeAddr":"Hải Phòng","lat":"0","phone":"0911112660","city_id":"16","city":"Hải Phòng","dist_id":"86","district":"An Dương","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":5076,"storeNm":"CHXD NAM ĐÌNH VŨ (Hải Phòng)","storeAddr":"Lô đất HCDV1 - XD1 , KCN Nam Đinh Vũ, Phường Đông Hải 2, Hải An, Hải Phòng","lat":"20.8158004","phone":"0338566773","city_id":"16","city":"Hải Phòng","dist_id":"86","district":"An Dương","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":5203,"storeNm":"CHXD MOBILE 334.67 (Hải Phòng)","storeAddr":"Hải Phòng","lat":"0","phone":"0938981379 Địa chỉ: Hải Phòng","city_id":"16","city":"Hải Phòng","dist_id":"86","district":"An Dương","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":5811,"storeNm":"CHXD CÁT HẢI (Hải Phòng)","storeAddr":"Khu kinh tế Đình Vũ, Cát Hải, Thị trấn Cát Hải, huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng, Việt Nam.","lat":"20","phone":"0936848985","city_id":"16","city":"Hải Phòng","dist_id":"422","district":"Cát Hải","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3955,"storeNm":"Hòa Bình (Hải Phòng)","storeAddr":"Thôn Hòa Bình, xã Tiên Cường, huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng, Hải Phòng ","lat":"20.7807155","phone":"0934.659.338","city_id":"16","city":"Hải Phòng","dist_id":"70","district":"Ngô Quyền","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3963,"storeNm":"Thắng Lợi (Hai Phong)","storeAddr":"Thôn Thắng Lợi, xã An Hưng, huyện An Dương, Hải Phòng, Hải Phòng ","lat":"20.906403","phone":"0982.218.618","city_id":"16","city":"Hải Phòng","dist_id":"70","district":"Ngô Quyền","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3885,"storeNm":"Mỹ SƠn (Hải Phòng)","storeAddr":"My Sơn - Ngũ Lão - Thủy Nguyên - Hải Phòng, Hải Phòng ","lat":"20.9454292","phone":"0912.676.392","city_id":"16","city":"Hải Phòng","dist_id":"70","district":"Ngô Quyền","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3664,"storeNm":"Số 20 An Trì (Hải Phòng)","storeAddr":"Số 20 An Trì, Hùng Vương, Hải Phòng","lat":"20.872273","phone":"0905.136.889","city_id":"16","city":"Hải Phòng","dist_id":"70","district":"Ngô Quyền","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3665,"storeNm":"Số 276A Vạn Mỹ (Hải Phòng)","storeAddr":"Số 276A Vạn Mỹ, Ngô Quyền, Hải Phòng","lat":"20.8613","phone":"0936.514.599","city_id":"16","city":"Hải Phòng","dist_id":"70","district":"Ngô Quyền","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3657,"storeNm":"221-223 Văn Cao (Hải Phòng)","storeAddr":"221-223 Văn Cao, Đằng Giang, Ngô Quyền, Hải Phòng","lat":"20.8350947","phone":"0906.192.244","city_id":"16","city":"Hải Phòng","dist_id":"70","district":"Ngô Quyền","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3658,"storeNm":"441 Đà Nẵng (Hải Phòng)","storeAddr":"441 Đà Nẵng, Ngô Quyền, Hải Phòng","lat":"20.8611177","phone":"0904.462.736","city_id":"16","city":"Hải Phòng","dist_id":"70","district":"Ngô Quyền","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3659,"storeNm":"592 Km7 Hùng Vương (Hải Phòng)","storeAddr":"592 Km7 Hùng Vương, Hồng Bàng, Hải Phòng","lat":"20.877563","phone":"0978.663.678","city_id":"16","city":"Hải Phòng","dist_id":"70","district":"Ngô Quyền","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3872,"storeNm":"Đông Hải (Hải Phòng)","storeAddr":"Khu CN Đình Vũ - Đông Hải - Hải An - Hải Phòng, Hải Phòng ","lat":"20.8187475","phone":"0163.8566.773","city_id":"16","city":"Hải Phòng","dist_id":"70","district":"Ngô Quyền","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3668,"storeNm":"Trần Hưng Đạo (Hải Phòng)","storeAddr":"Trần Hưng Đạo, Hạ Đoạn 2, Đông Hải, Hải An, Hải Phòng","lat":"20.848301","phone":"0904.065.189","city_id":"16","city":"Hải Phòng","dist_id":"70","district":"Ngô Quyền","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3660,"storeNm":"Khu cảng cá Cát Bà (Hải Phòng)","storeAddr":"Khu cảng cá Cát Bà, Cát Hải, Hải Phòng","lat":"20.7253927","phone":"0936.614.389","city_id":"16","city":"Hải Phòng","dist_id":"70","district":"Ngô Quyền","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3670,"storeNm":"Đồng Tiến (Hải Phòng)","storeAddr":"Xóm 6, Thôn Đồng Tiến, xã Bàng La, quận Đồ Sơn, Hải Phòng","lat":"20.7088076","phone":"0964.929.398","city_id":"16","city":"Hải Phòng","dist_id":"70","district":"Ngô Quyền","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":4006,"storeNm":"Ninh Giang (Hải Phòng)","storeAddr":"Xã Khúc Thừa Dụ - Ninh Giang - Hải Phòng, Hải Phòng ","lat":"20.736333","phone":"0988.837.976","city_id":"16","city":"Hải Phòng","dist_id":"70","district":"Ngô Quyền","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3874,"storeNm":"Tiên Lãng (Hải Phòng)","storeAddr":"Khu II, thị trấn Tiên Lãng, huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng, Hải Phòng ","lat":"20.7274827","phone":"0946.678.990","city_id":"16","city":"Hải Phòng","dist_id":"70","district":"Ngô Quyền","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3962,"storeNm":"Quang Trung (Hai Phong)","storeAddr":"Thôn Tân Trung - Quang Trung - An Lão - Hải Phòng, Hải Phòng ","lat":"20.8120446","phone":"0988.274.679","city_id":"16","city":"Hải Phòng","dist_id":"70","district":"Ngô Quyền","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":12044,"storeNm":"CHXD SỐ 09 (Hậu Giang)","storeAddr":"Trần Hưng Đạo, Khu vực 4, Đường VII, TP Vị Thanh, Tỉnh Hậu Giang, Việt Nam","lat":"9.7568277","phone":"0907659956","city_id":"373","city":"Hậu Giang","dist_id":"391","district":"Vị Thanh","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3468,"storeNm":"QL 1A (Hậu Giang)","storeAddr":"Quốc Lộ 1A, Thị Trấn Cái Tắc, Huyện Châu Thành A, Hậu Giang","lat":"9.9218811","phone":"0915.303.232","city_id":"373","city":"Hậu Giang","dist_id":"391","district":"Vị Thanh","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":4069,"storeNm":"Phú Lợi (Hậu Giang)","storeAddr":"Ấp Phú Lợi, Xã Tân Phú Thạnh, Huyện Châu Thành A, Hậu Giang","lat":"9.9600161","phone":"0906.737.276","city_id":"373","city":"Hậu Giang","dist_id":"391","district":"Vị Thanh","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":4064,"storeNm":"180 Quốc Lộ 61 (Hậu Giang)","storeAddr":"180 Quốc lộ 61, Ấp 07, Xã Vị Trung, Huyện Vị Thủy, Tỉnh Hậu Giang","lat":"9.7679928","phone":"0985.040.226","city_id":"373","city":"Hậu Giang","dist_id":"391","district":"Vị Thanh","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":4071,"storeNm":"Tân Bình 1 (Hậu Giang)","storeAddr":"Ấp Tân Bình 1, Xã Long Phú, H. Long Mỹ, Hậu Giang","lat":"9.668717","phone":"0908.633.667","city_id":"373","city":"Hậu Giang","dist_id":"391","district":"Vị Thanh","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3799,"storeNm":"464 Kinh Dương Vương (HCM)","storeAddr":"464 Kinh Dương Vương, P. An Lạc A, Q.Bình Tân, TP.Hồ Chí Minh, ","lat":"10.7398347","phone":"0989.001.428","city_id":"1","city":"Hồ Chí Minh","dist_id":"18","district":"Bình Tân","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3770,"storeNm":"329 Hồ Văn Tắng (HCM)","storeAddr":"329 Đường Hồ Văn Tắng, ấp Cây Da, Xã Tân Phú Trung, Huyện Củ Chi, HCM","lat":"10.9699713","phone":"0987388838","city_id":"1","city":"Hồ Chí Minh","dist_id":"23","district":"Củ Chi","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3483,"storeNm":"54/1B Huỳnh Tấn Phát (HCM)","storeAddr":"54/1B Huỳnh Tấn Phát, Phú Xuân Nhà Bè, Huyện Nhà Bè, HCM","lat":"10.682063","phone":"028,777,0301","city_id":"1","city":"Hồ Chí Minh","dist_id":"20","district":"Nhà Bè","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":4041,"storeNm":"SG.CHXD30 - Xe Lưu Động","storeAddr":"XE LƯU ĐỘNG ","lat":"38.479518","phone":null,"city_id":"1","city":"Hồ Chí Minh","dist_id":"1","district":"Quận 1","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":11250,"storeNm":"MOBILE BKS 38C-135.23 (HCM)","storeAddr":"MOBILE BKS 38C-135.23 (HCM)","lat":"0","phone":"Trịnh Văn Tiến - 0328 123 388","city_id":"1","city":"Hồ Chí Minh","dist_id":"1","district":"Quận 1","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":4042,"storeNm":"SG.CHXD29 -- Xe Lưu Động","storeAddr":"XE LƯU ĐỘNG ","lat":"38.479518","phone":null,"city_id":"1","city":"Hồ Chí Minh","dist_id":"1","district":"Quận 1","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":4075,"storeNm":"Xe lưu động 51D- 145.49 ","storeAddr":"PVOIL Mobile BKS ","lat":"0","phone":null,"city_id":"1","city":"Hồ Chí Minh","dist_id":"1","district":"Quận 1","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":5873,"storeNm":"CHXD MOBILE BKS 51C-332.47 (HCM)","storeAddr":"CHXD MOBILE BKS 51C-332.47 (HCM)","lat":"0","phone":" Đoàn Minh Đức – 0977089933","city_id":"1","city":"Hồ Chí Minh","dist_id":"1","district":"Quận 1","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3797,"storeNm":"Tống Văn Trân (HCM)","storeAddr":"343/20 Tống Văn Trân, Hồ Chí Minh ","lat":"10.7721228","phone":"0977.089.933","city_id":"1","city":"Hồ Chí Minh","dist_id":"11","district":"Quận 11","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3478,"storeNm":"22/12 Nguyễn Duy Trinh (HCM)","storeAddr":"22/12 Nguyễn Duy Trinh, P. Bình Trưng Tây, Quận 2, HCM","lat":"10.788687","phone":"0287431649","city_id":"1","city":"Hồ Chí Minh","dist_id":"2","district":"Quận 2","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":10316,"storeNm":"CHXD Số 16 (HCM)","storeAddr":"189 Xa Lộ Hà Nội, Phước Long A, Quận 9, TP HCM","lat":"10.8244849","phone":"028 36364576","city_id":"1","city":"Hồ Chí Minh","dist_id":"9","district":"Quận 9","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3481,"storeNm":"392 Lê Văn Việt (HCM)","storeAddr":"392 Lê Văn Việt, P.Tăng Nhơn Phú A, Quận 9, HCM","lat":"10.844805","phone":"02837305244","city_id":"1","city":"Hồ Chí Minh","dist_id":"9","district":"Quận 9","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3487,"storeNm":"90 Nguyễn Xiển (HCM)","storeAddr":"90 Nguyễn Xiển, P.Long Bình, Quận 9, HCM","lat":"10.868249","phone":"028,732,5415","city_id":"1","city":"Hồ Chí Minh","dist_id":"9","district":"Quận 9","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3484,"storeNm":"740A QL 52 (HCM)","storeAddr":"740A Quốc lộ 52, Hiệp Phú, Quận 9, HCM","lat":"10.847934","phone":"028,730,5414","city_id":"1","city":"Hồ Chí Minh","dist_id":"9","district":"Quận 9","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3926,"storeNm":"Phạm Hồng Thái (HCM)","storeAddr":"Số 01 Phạm Hồng Thái, phường 2, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh","lat":"10.8047542","phone":"0903.636.849","city_id":"1","city":"Hồ Chí Minh","dist_id":"13","district":"Tân Bình","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3485,"storeNm":"744 Kha Vạn Cân (HCM)","storeAddr":"744 Kha Vạn Cân, P.Linh Đông, Quận Thủ Đức, HCM","lat":"10.846953","phone":"028,897,0861","city_id":"1","city":"Hồ Chí Minh","dist_id":"16","district":"Thủ Đức","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3479,"storeNm":"228 Võ Văn Ngân (HCM)","storeAddr":"228 Võ Văn Ngân, P.Trường Thọ, Quận Thủ Đức, HCM","lat":"10.851018","phone":"028,897,9186","city_id":"1","city":"Hồ Chí Minh","dist_id":"16","district":"Thủ Đức","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3480,"storeNm":"236 Võ Văn Ngân (HCM)","storeAddr":"236 Võ Văn Ngân, P. Linh Chiểu, Quận Thủ Đức, HCM","lat":"10.84989","phone":"028,897,2451","city_id":"1","city":"Hồ Chí Minh","dist_id":"16","district":"Thủ Đức","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3472,"storeNm":"1106 Kha Vạn Cân (HCM)","storeAddr":"1106 Kha Vạn Cân, P.Linh Chiểu, Thủ Đức, HCM","lat":"10.858261","phone":"028,896,8204","city_id":"1","city":"Hồ Chí Minh","dist_id":"16","district":"Thủ Đức","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3473,"storeNm":"QL 1A (HCM)","storeAddr":"139B, Quốc lộ 1A, Khu Phố 5, P.Tam Bình, Quận Thủ Đức, HCM","lat":"10.868826","phone":"028,729,6007","city_id":"1","city":"Hồ Chí Minh","dist_id":"16","district":"Thủ Đức","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3486,"storeNm":"77 Tô Ngọc Vân (HCM)","storeAddr":"77 Tô Ngọc Vân, P.Linh Tây, Quận Thủ Đức, HCM","lat":"10.852401","phone":"028,896,0007","city_id":"1","city":"Hồ Chí Minh","dist_id":"16","district":"Thủ Đức","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3750,"storeNm":"785 Kha Vạn Cân (HCM)","storeAddr":"Số 785 Kha Vạn Cân, phường Linh Tây, quận Thủ Đức, HCM","lat":"10.8516448","phone":"0989.780.299","city_id":"1","city":"Hồ Chí Minh","dist_id":"16","district":"Thủ Đức","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3476,"storeNm":"2 Đặng Văn Bi (HCM)","storeAddr":"2 Đặng Văn Bi, Bình Thọ, Quận Thủ Đức, HCM","lat":"10.839371","phone":"028,722,3470","city_id":"1","city":"Hồ Chí Minh","dist_id":"16","district":"Thủ Đức","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":4033,"storeNm":"Trung Minh (Hòa Bình)","storeAddr":"Xã Trung Minh - TP Hòa Bình - Tỉnh Hòa Bình","lat":"20.8623301","phone":"0163.358.2587","city_id":"371","city":"Hòa Bình","dist_id":"388","district":"Hòa Bình","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":4012,"storeNm":"Lạc Thịnh (Hòa Bình)","storeAddr":"Xã Lạc Thịnh - huyện Yên Thủy - tỉnh Hòa Bình, Hòa Bình ","lat":"20.405405","phone":"0973.760.240","city_id":"371","city":"Hòa Bình","dist_id":"388","district":"Hòa Bình","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3901,"storeNm":"Phương Lâm (Hòa Bình)","storeAddr":"Phường Phương Lâm - TP Hòa Bình","lat":"20.8148625","phone":"0968.224.334","city_id":"371","city":"Hòa Bình","dist_id":"388","district":"Hòa Bình","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3607,"storeNm":"Xã Cao Phong (Hòa Bình)","storeAddr":"Xã Cao Phong, Huyện Cao Phong, Tỉnh Hòa Bình","lat":"20.6776716","phone":"0965.728.146","city_id":"371","city":"Hòa Bình","dist_id":"388","district":"Hòa Bình","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3609,"storeNm":"Xã Quy Hậu (Hòa Bình)","storeAddr":"Xóm Khang ba, Xã Quy hậu, Huyện Tân Lac, Tỉnh Hoà Bình","lat":"20.6317183","phone":"0123.858.8837","city_id":"371","city":"Hòa Bình","dist_id":"388","district":"Hòa Bình","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":4026,"storeNm":"Tân Sơn (Hòa Bình)","storeAddr":"Xã Tân Sơn - huyện Mai Châu - tỉnh Hòa Bình, Hòa Bình ","lat":"20.7191279","phone":"0977.018.518","city_id":"371","city":"Hòa Bình","dist_id":"388","district":"Hòa Bình","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":5693,"storeNm":"Dốc Lã (Hưng Yên)","storeAddr":"Đường 38 Thôn Tiền Thắng, Xã Bảo Khê, TP Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên","lat":"20.7103987","phone":null,"city_id":"25","city":"Hưng Yên","dist_id":"428","district":"TP. Hưng Yên","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3940,"storeNm":"Tan Viet (Hung Yen)","storeAddr":"Tân việt, Yên Mỹ hưng yên","lat":"20.8512507","phone":null,"city_id":"25","city":"Hưng Yên","dist_id":"82","district":"Văn Giang","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3791,"storeNm":"Ngô Quyền (Hưng Yên)","storeAddr":" Ngô Quyền, Tiên Lữ, Hưng Yên ","lat":"20.7098758","phone":"0942 812 156","city_id":"25","city":"Hưng Yên","dist_id":"82","district":"Văn Giang","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3673,"storeNm":"Xã Đình Cao (Hưng Yên)","storeAddr":"Xã Đình Cao, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên","lat":"20.7041387","phone":"0942 812 156","city_id":"25","city":"Hưng Yên","dist_id":"82","district":"Văn Giang","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3646,"storeNm":"Km 33+600 QL 27C (Khánh Hòa)","storeAddr":"Km 33+600 (trái tuyến) Quốc lộ 27C, xã Liên Sang, H. Khánh Vĩnh, Khánh Hòa","lat":"12.2242893","phone":"0972.715.410","city_id":"6","city":"Khánh Hòa","dist_id":"63","district":"Nha Trang","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3640,"storeNm":"Km 19+900 QL 27C (Khánh Hòa)","storeAddr":"Km 19+900 (phải tuyến) Quốc lộ 27C, thị trấn Khánh Vĩnh, Khánh Hòa","lat":"12.273353","phone":"0972.715.410","city_id":"6","city":"Khánh Hòa","dist_id":"63","district":"Nha Trang","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3737,"storeNm":"Thôn Đăk Rô Gia (Kon Tum)","storeAddr":"Thôn Đăk Rô Gia, xã Đăk Trăm, Đăk Tô, Kon Tum","lat":"14.773714","phone":"0167 7354242","city_id":"374","city":"Kon Tum","dist_id":"392","district":"Quyết Thắng","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3745,"storeNm":"Xã Sa Bình (Kon Tum)","storeAddr":"Xã Sa Bình, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum","lat":"14.3670846","phone":"0165 8266768","city_id":"374","city":"Kon Tum","dist_id":"392","district":"Quyết Thắng","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3838,"storeNm":"DakMar (KonTum)","storeAddr":"Đăk Mar, Đăk Hà, Kon Tum, Kon Tum ","lat":"14.541729","phone":"0989 826358","city_id":"374","city":"Kon Tum","dist_id":"392","district":"Quyết Thắng","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3728,"storeNm":"QL 25 (Kon Tum)","storeAddr":"Quốc lộ 25, xã Tân Lập, Huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum","lat":"14.4662017","phone":"0965 707676","city_id":"374","city":"Kon Tum","dist_id":"392","district":"Quyết Thắng","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":11320,"storeNm":"CHXD RỜ KƠI (Kon Tum)","storeAddr":"Thôn Gia Xiêng, xã Kờ Rơi, huyện Sa Thầy, Kon Tum","lat":"14.520485","phone":"Lê Tuấn Anh - 0898354345","city_id":"374","city":"Kon Tum","dist_id":"754","district":"Sa Thầy","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":4293,"storeNm":"Nguyễn Hữu Thọ (Kon Tum)","storeAddr":"Đường Nguyễn Hữu Thọ, Phường Ngô Mây, TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum","lat":"14.3800339","phone":"0966097756","city_id":"374","city":"Kon Tum","dist_id":"431","district":"TP Kon Tum","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3781,"storeNm":"QL 20 - Thôn 5 (Lâm Đồng)","storeAddr":"QL 20, Thôn 5, Xã Liên Đầm, Di Linh, Lâm Đồng","lat":"11.5680755","phone":"0918820339","city_id":"11","city":"Lâm Đồng","dist_id":"294","district":"Di Linh","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3695,"storeNm":"QL20 TT. Mađaguôi (Lâm Đồng)","storeAddr":"QL20 TT. Mađaguôi, huyện ĐạHoai, tỉnh Lâm Đồng","lat":"11.4198199","phone":"0979.922.021","city_id":"11","city":"Lâm Đồng","dist_id":"294","district":"Di Linh","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3706,"storeNm":"Số 828 Nguyễn Văn Cừ (Lâm Đồng)","storeAddr":"Số 828 Nguyễn Văn Cừ, phường Lộc Phát, thị xã Bảo Lộc, Lâm Đồng","lat":"11.5771633","phone":"0989.131.246","city_id":"11","city":"Lâm Đồng","dist_id":"294","district":"Di Linh","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3859,"storeNm":"Phạm Ngọc Thạch (Lâm Đồng)","storeAddr":"Đường Phạm Ngọc Thạch, phường Lộc Phát, Tp Bảo Lộc , Lâm Đồng ","lat":"11.5617678","phone":"0166.298.9527","city_id":"11","city":"Lâm Đồng","dist_id":"294","district":"Di Linh","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3782,"storeNm":"QL 20 - Thôn 8 (Lâm Đồng)","storeAddr":"QL 20, Thôn 8, Xã Lộc An, Bảo Lâm, Lâm Đồng","lat":"11.534154","phone":"0918465156","city_id":"11","city":"Lâm Đồng","dist_id":"294","district":"Di Linh","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3704,"storeNm":"Số 26 Hùng Vương (Lâm Đồng)","storeAddr":"Số 26 Hùng Vương, P9, TP. Đà Lạt, Lâm Đồng","lat":"11.940465","phone":"0977.310.459","city_id":"11","city":"Lâm Đồng","dist_id":"64","district":"Đà Lạt","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3968,"storeNm":"Cốc San (Lào Cai)","storeAddr":"Thôn Tòong Chú - Xã Cốc San - huyện Bát Xát - tỉnh Lào Cai, Lào Cai ","lat":"22.457138","phone":"0968.589.358","city_id":"375","city":"Lào Cai","dist_id":"393","district":"Lào Cai","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3992,"storeNm":"Ban Lau (Lao Cai)","storeAddr":"xã Bản Lầu - huyện Mường Khương - tỉnh Lào Cai, Lào Cai ","lat":"22.5808368","phone":"0935.734.105","city_id":"375","city":"Lào Cai","dist_id":"393","district":"Lào Cai","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3612,"storeNm":"Xã Xuân Giao (Lào Cai)","storeAddr":"Thôn Cù 1, xã Xuân Giao, Bảo Thắng, Lào Cai","lat":"22.3266996","phone":"0972 287 317","city_id":"375","city":"Lào Cai","dist_id":"393","district":"Lào Cai","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3613,"storeNm":"Bình Minh (Lào Cai)","storeAddr":"Tổ 25, Bình Minh, TP Lào Cai, Lào Cai","lat":"22.4156573","phone":"0916 569 986","city_id":"375","city":"Lào Cai","dist_id":"393","district":"Lào Cai","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":4039,"storeNm":"Xuân Giao (Lào Cai)","storeAddr":"Xã Xuân Giao - huyện Bảo Thắng - tỉnh Lào Cai, Lào Cai ","lat":"22.3266996","phone":"0935.734.105","city_id":"375","city":"Lào Cai","dist_id":"393","district":"Lào Cai","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3834,"storeNm":"Bảo Yên (Lào Cai)","storeAddr":"Bảo Yên, Bảo Hà, Lào Cai, Lào Cai ","lat":"22.2021136","phone":"0888 205 666","city_id":"375","city":"Lào Cai","dist_id":"393","district":"Lào Cai","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":5391,"storeNm":"PHÚ THÀNH (Lào Cai)","storeAddr":"Thôn Phú Thành, thị trấn Phố Lu, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai","lat":"22.3207265","phone":"0934578389","city_id":"375","city":"Lào Cai","dist_id":"393","district":"Lào Cai","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3769,"storeNm":"195 QL 1A (Long An)","storeAddr":"195 QL 1A, KP3, TT Bến Lức, H Bến Lức, Long An","lat":"10.631643","phone":"0909763592","city_id":"37","city":"Long An","dist_id":"293","district":"Bến Lức","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3844,"storeNm":"CHXD03 - Châu Thị Kim (Long An)","storeAddr":"Đường Châu Thị Kim, phường 7, thành phố Tân An , Long An ","lat":"10.5210295","phone":"0979.972.279","city_id":"37","city":"Long An","dist_id":"101","district":"Tân An","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3845,"storeNm":"CHXDPETE06 - Châu Thị Kim (Long An)","storeAddr":"Đường Châu Thị Kim, Phường 7, Xã An Vĩnh Ngãi TP TA , Long An ","lat":"10.5050253","phone":"0906383307","city_id":"37","city":"Long An","dist_id":"101","district":"Tân An","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3854,"storeNm":"Nguyễn Cữu Vân (Long An)","storeAddr":"Đường Nguyễn Cữu Vân, Phường 4, TPTA, Long An ","lat":"10.51729","phone":"0906383307","city_id":"37","city":"Long An","dist_id":"101","district":"Tân An","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3827,"storeNm":"Tràm Lạc (Long An)","storeAddr":"Ấp Tràm Lạc, Xã Mỹ Hạnh Nam, Đức Hòa, Long An ","lat":"10.8999226","phone":"0977037301","city_id":"37","city":"Long An","dist_id":"292","district":"Đức Hòa","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3603,"storeNm":"Nguyễn Huệ (Nam Định)","storeAddr":"Số 37 đường Nguyễn Huệ, TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình","lat":"20.2490791","phone":"0902 069 469","city_id":"27","city":"Nam Định","dist_id":"85","district":"Nam Định","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":4040,"storeNm":"Yên Phong (Nam Định)","storeAddr":"Xã Yên Phong, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định, ","lat":"20.318055","phone":"0902 069 469","city_id":"27","city":"Nam Định","dist_id":"85","district":"Nam Định","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3875,"storeNm":"Liễu Đề (Nam Định)","storeAddr":"Khu phố 3, thị trấn Liễu Đề, huyện Nghĩa Hưng Nam Định","lat":"20.2176815","phone":"0986877285","city_id":"27","city":"Nam Định","dist_id":"85","district":"Nam Định","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3604,"storeNm":"TT Ngô Đồng (Nam Định)","storeAddr":"Thị trấn Ngô Đồng, Huyện Giao Thủy, Tỉnh Nam Định","lat":"20.288267","phone":"0902 069 469","city_id":"27","city":"Nam Định","dist_id":"85","district":"Nam Định","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3879,"storeNm":"Nam Trực (Nam Định)","storeAddr":"Km5 QL 21 Xã Nam Vân, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định, ","lat":"20.39807","phone":"0902 069 469","city_id":"27","city":"Nam Định","dist_id":"85","district":"Nam Định","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3837,"storeNm":"Đại An (Nam Định)","storeAddr":"Đại An - Vụ Bản - Nam Định, Nam Định ","lat":"20.3974059","phone":"0902 069 469","city_id":"27","city":"Nam Định","dist_id":"85","district":"Nam Định","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3598,"storeNm":"Đường 10 (Nam Định)","storeAddr":"Đường 10, Phường Lộc Hạ, Thành phố Nam Định, Nam Định","lat":"20.452134","phone":"0902 069 469","city_id":"27","city":"Nam Định","dist_id":"85","district":"Nam Định","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3881,"storeNm":"Liên Minh (Nam Định)","storeAddr":"Liên Minh - Vụ Bản - Nam Định, Nam Định ","lat":"20.340662","phone":"0902 069 469","city_id":"27","city":"Nam Định","dist_id":"85","district":"Nam Định","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":4003,"storeNm":"Hải Vân (Nam Định)","storeAddr":"Xã Hải Vân, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định, ","lat":"20.2296137","phone":"903 069 469","city_id":"27","city":"Nam Định","dist_id":"85","district":"Nam Định","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3599,"storeNm":"Văn Cao (Nam Định)","storeAddr":"Km2 đườngVăn Cao, Nam Đinh","lat":"20.411166","phone":"0902 069 469","city_id":"27","city":"Nam Định","dist_id":"85","district":"Nam Định","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3937,"storeNm":"Trường Chinh (Nam Định)","storeAddr":"Số 789 đường Trường Chinh, TP Nam Định, tỉnh Nam Định, ","lat":"20.4351875","phone":"0902 069 469","city_id":"27","city":"Nam Định","dist_id":"85","district":"Nam Định","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3600,"storeNm":"Ql 1A (Nam Định)","storeAddr":"Ql 1A, Xã Thanh Phong, Nam Đinh","lat":"20.4740505","phone":"0902 069 469","city_id":"27","city":"Nam Định","dist_id":"85","district":"Nam Định","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3950,"storeNm":"Xuân Trường (Nam Định)","storeAddr":"Thị Trấn Xuân Trường - Xuân Trường - Nam Định, Nam Định ","lat":"20.2868482","phone":"0902 069 469","city_id":"27","city":"Nam Định","dist_id":"85","district":"Nam Định","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3601,"storeNm":"Song Hào (Nam Định)","storeAddr":"Số 25 đường Song Hào, Nam Đinh","lat":"20.4142665","phone":"0902 069 469","city_id":"27","city":"Nam Định","dist_id":"85","district":"Nam Định","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":4017,"storeNm":"Thuận Mỹ (Nam Định)","storeAddr":"Xã Mỹ Thuận, Mỹ Lộc, Nam Định, Nam Định ","lat":"20.4570889","phone":"0919.701.676","city_id":"27","city":"Nam Định","dist_id":"85","district":"Nam Định","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3841,"storeNm":"Mỹ Xá (Nam Định)","storeAddr":"Đường 10 - Xã Mỹ Xá - Thành phố Nam Định - Nam Định, Nam Định ","lat":"20.425466","phone":"0902 069 469","city_id":"27","city":"Nam Định","dist_id":"85","district":"Nam Định","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3884,"storeNm":"Mỹ Lộc (Nam Định)","storeAddr":"Mỹ Lộc - Nam Định, Nam Định ","lat":"20.4604906","phone":"0902 069 469","city_id":"27","city":"Nam Định","dist_id":"85","district":"Nam Định","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3939,"storeNm":"Tân Thành (Nam Đinh)","storeAddr":"Tân Thành - Vụ Bản - Nam Định, Nam Định ","lat":"20.385673","phone":"0902 069 469","city_id":"27","city":"Nam Định","dist_id":"85","district":"Nam Định","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3602,"storeNm":"Hùng Vương (Nam Định)","storeAddr":"Số 256 đường Hùng Vương, Nam Định","lat":"20.4355395","phone":"0902 069 469","city_id":"27","city":"Nam Định","dist_id":"85","district":"Nam Định","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":4018,"storeNm":"Nam Hong (Nam Dinh)","storeAddr":"Xã Nam Hồng - Huyện Nam Trực - Tỉnh Nam Định, Nam Định ","lat":"20.3420547","phone":"0902 069 469","city_id":"27","city":"Nam Định","dist_id":"85","district":"Nam Định","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3997,"storeNm":"Vụ Bản (Nam Định)","storeAddr":"Xã Cộng Hòa, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định, ","lat":"20.3860211","phone":"0902 069 469","city_id":"27","city":"Nam Định","dist_id":"85","district":"Nam Định","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":4023,"storeNm":"Quỳnh Tam (Nghệ An)","storeAddr":"Xã Quỳnh Tam, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An, Nghệ An ","lat":"19.1747813","phone":"0919 600 059","city_id":"21","city":"Nghệ An","dist_id":"425","district":"Diễn Châu","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3590,"storeNm":"Km389 QL 1A (Nghệ An)","storeAddr":"Km389 Quốc lộ 1A, Thị trấn Hoàng Mai, Nghệ An","lat":"19.261241","phone":"0904.643.848","city_id":"21","city":"Nghệ An","dist_id":"425","district":"Diễn Châu","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3587,"storeNm":"TT Diễn Châu (Nghệ An)","storeAddr":"Khối 4, Thị trấn Diễn Châu, huyện Diễn Châu, Nghệ An","lat":"18.9751942","phone":"0975.701.702","city_id":"21","city":"Nghệ An","dist_id":"425","district":"Diễn Châu","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3909,"storeNm":"Gia Thanh (Ninh Bình)","storeAddr":"QL 1A Xã Gia Thanh, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình, ","lat":"20.3615487","phone":"0902 069 469","city_id":"33","city":"Ninh Bình","dist_id":"443","district":"Gia Viễn","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3608,"storeNm":"Xã Gia Phương (Ninh Bình)","storeAddr":"Xã Gia Phương, Huyện Gia Viễn, Tỉnh Ninh Bình","lat":"20.3305784","phone":"0943.282.085","city_id":"33","city":"Ninh Bình","dist_id":"443","district":"Gia Viễn","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3889,"storeNm":"Ninh Vân (Ninh Bình)","storeAddr":"Ninh Vân - Hoa Lư - Ninh Bình ","lat":"20.1913817","phone":"0915.522.935","city_id":"33","city":"Ninh Bình","dist_id":"442","district":"Hoa Lư","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3910,"storeNm":"Hoa Lư (Ninh Bình)","storeAddr":"QL 1A Xã Ninh Giang, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình, ","lat":"20.3090243","phone":"0902 069 469","city_id":"33","city":"Ninh Bình","dist_id":"442","district":"Hoa Lư","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":4001,"storeNm":"Đồng Phong (Ninh Bình)","storeAddr":"Xã Đồng Phong - Huyện Nho Quan - Tỉnh Ninh Bình","lat":"20.3208627","phone":"0165.784.9567","city_id":"33","city":"Ninh Bình","dist_id":"301","district":"Nho Quan","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":4288,"storeNm":" Ninh Khánh (Ninh Bình)","storeAddr":"Phường Ninh Khánh, TP Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình","lat":"20.2775948","phone":"0976442274","city_id":"33","city":"Ninh Bình","dist_id":"96","district":"Ninh Bình","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3888,"storeNm":"Ninh Phong (Ninh Bình)","storeAddr":"Ninh Phong, TP. Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình","lat":"20.2180895","phone":"0989.029.566","city_id":"33","city":"Ninh Bình","dist_id":"96","district":"Ninh Bình","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":5501,"storeNm":"CHXD NINH PHÚC (Ninh Bình)","storeAddr":"đường Nguyễn Công Trứ, xã Ninh Phúc, TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình","lat":"20","phone":"0944291996","city_id":"33","city":"Ninh Bình","dist_id":"96","district":"Ninh Bình","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3892,"storeNm":"Bạch Đằng (Ninh Bình)","storeAddr":"Phố Bạch Đằng, phường Nam Thành, TP Ninh Bình, Ninh Bình ","lat":"20.2427973","phone":"0912.481.413","city_id":"33","city":"Ninh Bình","dist_id":"96","district":"Ninh Bình","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3914,"storeNm":"Yên Khánh (Ninh Bình)","storeAddr":"QL10 Xã Khánh Hòa, huyệnYên Khánh, tỉnh Ninh Bình, ","lat":"20.2380397","phone":"0902 069 469","city_id":"33","city":"Ninh Bình","dist_id":"96","district":"Ninh Bình","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3951,"storeNm":"Yên Ninh (Ninh Bình)","storeAddr":"Thị trấnYên Ninh, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình, ","lat":"20.1788256","phone":"0902 069 469","city_id":"33","city":"Ninh Bình","dist_id":"96","district":"Ninh Bình","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":4287,"storeNm":"477 Ninh Nhất (Ninh Bình)","storeAddr":"477, Xã Ninh Nhất, TP Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình","lat":"20.3469456","phone":"0868426124","city_id":"33","city":"Ninh Bình","dist_id":"96","district":"Ninh Bình","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3895,"storeNm":"Bắc SƠn (Ninh Bình)","storeAddr":"Phường Bắc Sơn - TP.Tam Điệp- Tỉnh Ninh Bình","lat":"20.1089734","phone":"0963.642.357","city_id":"33","city":"Ninh Bình","dist_id":"300","district":"Tam Điệp ","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3606,"storeNm":"Nam Sơn (Ninh Bình)","storeAddr":"Tổ 11, Phường Nam Sơn, TP Tam Điệp, Tỉnh Ninh Bình","lat":"20.1288888","phone":"0974.513.507","city_id":"33","city":"Ninh Bình","dist_id":"300","district":"Tam Điệp ","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3906,"storeNm":"Hồ Xuân Hương (Ninh Bình)","storeAddr":"QL 1A đường Hồ Xuân Hương, TP Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình, ","lat":"20.150439","phone":"0902 069 469","city_id":"33","city":"Ninh Bình","dist_id":"300","district":"Tam Điệp ","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":4005,"storeNm":"Khanh Thinh (Ninh Binh)","storeAddr":"Xã Khánh Thịnh - Huyện Yên Mô - Tỉnh Ninh Bình","lat":"20.1721814","phone":"0948.395.789","city_id":"33","city":"Ninh Bình","dist_id":"441","district":"Yên Mô","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3552,"storeNm":"Km 1578 QL1A (Ninh Thuận)","storeAddr":"Km 1578 QL1A, Thôn Quán Thẻ 2, Xã Phước Minh, huyện Thuận Nam, Ninh Thuận","lat":"11.4226234","phone":"0916.412.939","city_id":"376","city":"Ninh Thuận","dist_id":"394","district":"Phan Rang-Tháp Chàm","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3540,"storeNm":"Đường 21 tháng 8 (Ninh Thuận)","storeAddr":"Đường 21 tháng 8, KP 4, P.Phước Mỹ, TP.Phan Rang - Tháp Chàm, T.Ninh Thuận","lat":"11.5941856","phone":"0982.326.121","city_id":"376","city":"Ninh Thuận","dist_id":"394","district":"Phan Rang-Tháp Chàm","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3542,"storeNm":"Thống Nhất (Ninh Thuận)","storeAddr":"Đường Thống Nhất, Phường Đạo Long,TP Phan Rang - Tháp Chàm, Nình Thuận","lat":"11.5486841","phone":"01653.618.509","city_id":"376","city":"Ninh Thuận","dist_id":"394","district":"Phan Rang-Tháp Chàm","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3787,"storeNm":"Thôn Lạc Sơn 3 (Ninh Thuận)","storeAddr":"Thôn Lạc Sơn 3,Xã Cà Ná,Huyện Thuận Nam,Tỉnh Ninh Thuận","lat":"11.3363222","phone":"0972016844","city_id":"376","city":"Ninh Thuận","dist_id":"394","district":"Phan Rang-Tháp Chàm","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3543,"storeNm":"Đường ven biển (Ninh Thuận)","storeAddr":"Đường ven biển, thôn Hòa Thạnh, Xã An Hải, huyện Ninh Phước, Nình Thuận","lat":"11.5247815","phone":"01694.427.284","city_id":"376","city":"Ninh Thuận","dist_id":"394","district":"Phan Rang-Tháp Chàm","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3564,"storeNm":"Km 30 QL 27A (Ninh Thuận)","storeAddr":"Km 30 QL 27A, Thôn Hạnh Trí, xã Quảng Sơn, H. Ninh Sơn, Ninh Thuận","lat":"11.7378019","phone":"0918.616.254","city_id":"376","city":"Ninh Thuận","dist_id":"394","district":"Phan Rang-Tháp Chàm","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3569,"storeNm":"QL 27A Thôn Trà Giang (Ninh Thuận)","storeAddr":"QL 27A Thôn Trà Giang, Xã Lương Sơn, Huyện Ninh Sơn, Ninh Thuận","lat":"11.7920869","phone":"0942.999.171","city_id":"376","city":"Ninh Thuận","dist_id":"394","district":"Phan Rang-Tháp Chàm","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3912,"storeNm":"Mỹ Sơn (Ninh Thuận)","storeAddr":"QL 27A, thôn Phú Thủy, Xã Mỹ Sơn, Ninh Thuận","lat":"11.6678186","phone":"01253.989.481","city_id":"376","city":"Ninh Thuận","dist_id":"394","district":"Phan Rang-Tháp Chàm","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":5704,"storeNm":"Phước Thiện (Ninh Thuận)","storeAddr":"Thôn Phước Thiện 3, Xã Phước Sơn, Huyện Ninh Phước, Tỉnh Ninh Thuận","lat":"11.6123054","phone":"0965758585","city_id":"376","city":"Ninh Thuận","dist_id":"394","district":"Phan Rang-Tháp Chàm","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3549,"storeNm":"Km 1543 QL1A (Ninh Thuận)","storeAddr":"Km 1543 QL1A, Thôn Gò Sạn,Xã Bắc Phong, Huyện Thuận Bắc, Ninh Thuận","lat":"11.6747997","phone":"0976.950.887","city_id":"376","city":"Ninh Thuận","dist_id":"394","district":"Phan Rang-Tháp Chàm","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3550,"storeNm":"Km 1552 QL1A (Ninh Thuận)","storeAddr":"Km 1552 QL1A, Xã Tân Hội, Thành Hải, TP. Phan Rang-Tháp Chàm, Ninh Thuận","lat":"11.6027666","phone":"0913.882.285","city_id":"376","city":"Ninh Thuận","dist_id":"394","district":"Phan Rang-Tháp Chàm","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3551,"storeNm":"Km 1562 QL1A (Ninh Thuận)","storeAddr":"Km 1562 QL1A, Thôn Bình Quý, TT Phước Dân, Huyện Ninh Phước, Ninh Thuận","lat":"11.5427165","phone":"01279.215.855","city_id":"376","city":"Ninh Thuận","dist_id":"394","district":"Phan Rang-Tháp Chàm","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":11727,"storeNm":"CHXD ẤM THƯỢNG (Phú Thọ) ","storeAddr":"Tỉnh lộ 320, Thị trấn Hạ Hòa, Huyện Hạ Hòa, Tỉnh Phú Thọ","lat":"21.5531539","phone":"0868431989","city_id":"18","city":"Phú Thọ","dist_id":"503","district":"Hạ Hòa","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3588,"storeNm":"Xã Minh Tiến (Phú Thọ)","storeAddr":"Khu 10 xã Minh Tiến, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ","lat":"21.5506072","phone":"0913.588.982","city_id":"18","city":"Phú Thọ","dist_id":"74","district":"Việt Trì","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3999,"storeNm":"Đại Phạm (Phú Thọ)","storeAddr":"Xã Đại Phạm, H.Hạ Hòa, Tỉnh Phú Thọ, Phú Thọ ","lat":"21.6613417","phone":"0169 591 4990","city_id":"18","city":"Phú Thọ","dist_id":"74","district":"Việt Trì","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3978,"storeNm":"Khanh Yen (Phu Tho)","storeAddr":"TT Khánh Yên, Văn Bàn, Lào Cai, Phú Thọ ","lat":"22.090007","phone":"01697 055 678","city_id":"18","city":"Phú Thọ","dist_id":"74","district":"Việt Trì","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3904,"storeNm":"Vân Phú (Phú Thọ)","storeAddr":"Phường Vân Phú - TP. Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ ","lat":"21.3499823","phone":"0979 523 444","city_id":"18","city":"Phú Thọ","dist_id":"74","district":"Việt Trì","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3896,"storeNm":"Bến Cót (Phú Thọ)","storeAddr":"Phường Bến Cót, TP Việt Trì, Phú Thọ, Phú Thọ ","lat":"21.2987753","phone":"0918.889.080","city_id":"18","city":"Phú Thọ","dist_id":"74","district":"Việt Trì","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":11304,"storeNm":"CHXD SƠN LONG (PHÚ YÊN)","storeAddr":"Km 22+970 (phải tuyến) ĐT 643, xã Sơn Long, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên","lat":"13.182291","phone":"Đặng Trường Chinh – 0931995701","city_id":"43","city":"Phú Yên","dist_id":"661","district":"Sơn Hòa","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3643,"storeNm":"Km 22+500 QL 25 (Phú Yên)","storeAddr":"Km 22+500 (trái tuyến) Quốc lộ 25, xã Hòa Định Tây, huyện Phú Hòa, Phú Yên","lat":"13.0154133","phone":"0972.715.410","city_id":"43","city":"Phú Yên","dist_id":"113","district":"Tuy Hòa","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3623,"storeNm":"ĐH 53 (Phú Yên)","storeAddr":"ĐH 53, xã Sơn Nguyên, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên","lat":"13.0807264","phone":"0972.715.410","city_id":"43","city":"Phú Yên","dist_id":"113","district":"Tuy Hòa","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3635,"storeNm":"Km 1341+200 QL 1A (Phú Yên)","storeAddr":"Km 1341+200 Quốc lộ 1A, thị trấn Hòa Vinh, huyện Đông Hòa, Phú Yên","lat":"13.00895","phone":"0972.715.410","city_id":"43","city":"Phú Yên","dist_id":"113","district":"Tuy Hòa","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3615,"storeNm":"224 Nguyễn Tất Thành (Phú Yên)","storeAddr":"224 Nguyễn Tất Thành, P 8, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên","lat":"13.0916317","phone":"0972.715.410","city_id":"43","city":"Phú Yên","dist_id":"113","district":"Tuy Hòa","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3644,"storeNm":"Km 3+500 QL 25 (Phú Yên)","storeAddr":"Km 3+500 (trái tuyến) Quốc lộ 25, xã Hòa An, huyện Phú Hòa, Phú Yên","lat":"13.0651286","phone":"0972.715.410","city_id":"43","city":"Phú Yên","dist_id":"113","district":"Tuy Hòa","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3624,"storeNm":"ĐT 645 Phú Thứ (Phú Yên)","storeAddr":"ĐT 645, thị trấn Phú Thứ, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên","lat":"12.9991291","phone":"0972.715.410","city_id":"43","city":"Phú Yên","dist_id":"113","district":"Tuy Hòa","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3636,"storeNm":"Km 1343+100 QL 1A (Phú Yên)","storeAddr":"Km 1343+100 Quốc lộ 1A, thị trấn Hòa Vinh, huyện Đông Hòa, Phú Yên","lat":"12.9966094","phone":"0972.715.410","city_id":"43","city":"Phú Yên","dist_id":"113","district":"Tuy Hòa","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3616,"storeNm":"229 Nguyễn Tất Thành (Phú Yên)","storeAddr":"229 Nguyễn Tất Thành, P 8, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên","lat":"13.1020702","phone":"0972.715.410","city_id":"43","city":"Phú Yên","dist_id":"113","district":"Tuy Hòa","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3990,"storeNm":"Tuy An (Phú Yên)","storeAddr":"Xã An Ninh Tây, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên, Phú Yên ","lat":"13.3411995","phone":"0972.715.410","city_id":"43","city":"Phú Yên","dist_id":"113","district":"Tuy Hòa","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":4429,"storeNm":"Km58 +500(P) QL29 (Phú Yên)","storeAddr":"Km58 +500(P) QL29, Xã Sơn Thành Đông, Huyện Tây Hòa, Tỉnh Phú Yên","lat":"12.9834561","phone":"0914104085","city_id":"43","city":"Phú Yên","dist_id":"113","district":"Tuy Hòa","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3637,"storeNm":"Km 1346 QL 1A (Phú Yên)","storeAddr":"Km 1346 (phải tuyến) Quốc lộ 1A, xã Hòa Xuân Tây, Phú Yên","lat":"12.970635","phone":"0972.715.410","city_id":"43","city":"Phú Yên","dist_id":"113","district":"Tuy Hòa","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3645,"storeNm":"Km 31+830 QL 29 (Phú Yên)","storeAddr":"Km 31+830 (trái tuyến) Quốc lộ 29, thị trấn Hòa Vinh, Phú Yên","lat":"12.9991921","phone":"0972.715.410","city_id":"43","city":"Phú Yên","dist_id":"113","district":"Tuy Hòa","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3625,"storeNm":"ĐT 645 Hòa Thành (Phú Yên)","storeAddr":"ĐT 645, xã Hòa Thành, huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên","lat":"13.03099","phone":"0972.715.410","city_id":"43","city":"Phú Yên","dist_id":"113","district":"Tuy Hòa","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3638,"storeNm":"Km 1350+300 QL 1A (Phú Yên)","storeAddr":"Km 1350+300 (phải tuyến) Quốc lộ 1A, xã Hòa Xuân Đông, Phú Yên","lat":"12.9411155","phone":"0972.715.410","city_id":"43","city":"Phú Yên","dist_id":"113","district":"Tuy Hòa","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3618,"storeNm":"42 Lê Duẩn (Phú Yên)","storeAddr":"42 Lê Duẩn, P 6, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên","lat":"13.093235","phone":"0972.715.410","city_id":"43","city":"Phú Yên","dist_id":"113","district":"Tuy Hòa","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3639,"storeNm":"KM 137 QL 25 (Phú Yên)","storeAddr":"KM 137 (TRÁI TUYẾN) QUỐC LỘ 25, XÃ IA PIAR, HUYỆN PHÚ THIỆN, Phú Yên","lat":"13.5310804","phone":null,"city_id":"43","city":"Phú Yên","dist_id":"113","district":"Tuy Hòa","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3619,"storeNm":"43 Nguyễn Tất Thành (Phú Yên)","storeAddr":"43 Nguyễn Tất Thành, phường 1, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên","lat":"13.0846997","phone":"0972.715.410","city_id":"43","city":"Phú Yên","dist_id":"113","district":"Tuy Hòa","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3647,"storeNm":"KM 44+930 QL 19C (Phú Yên)","storeAddr":"KM 44+930 (TRÁI TUYẾN) QUỐC LỘ 19C, XÃ XUÂN LÃNH, Phú Yên","lat":"13.4795838","phone":"0972.715.410","city_id":"43","city":"Phú Yên","dist_id":"113","district":"Tuy Hòa","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3627,"storeNm":"Củng Sơn (Phú Yên)","storeAddr":"Khu Phố Tây Hòa, thị trấn Củng Sơn, huyện Sơn Hòa, Phú Yên","lat":"13.042414","phone":"0972.715.410","city_id":"43","city":"Phú Yên","dist_id":"113","district":"Tuy Hòa","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":4289,"storeNm":"Quốc lộ 29 (Phú Yên)","storeAddr":"Km58 +500(P) QL29, Xã Sơn Thành Đông, Huyện Tây Hòa, Tỉnh Phú Yên","lat":"10.8018901","phone":"0914104085","city_id":"43","city":"Phú Yên","dist_id":"113","district":"Tuy Hòa","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3648,"storeNm":"Km 79+100 QL 25 (Phú Yên)","storeAddr":"Km 79+100 (trái tuyến) Quốc lộ 25, xã Phú Cần, Phú Yên","lat":"13.0556037","phone":"0972.715.410","city_id":"43","city":"Phú Yên","dist_id":"113","district":"Tuy Hòa","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3628,"storeNm":"Ba Cảnh (Phú Yên)","storeAddr":"KHU VỰC BẢ CANH, PHƯỜNG ĐẬP ĐÁ, THỊ XÃ AN NHƠN, Phú Yên","lat":"13.8172187","phone":"0972.715.410","city_id":"43","city":"Phú Yên","dist_id":"113","district":"Tuy Hòa","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3620,"storeNm":"Đại lộ Nguyễn Tất Thành (Phú Yên)","storeAddr":"Đại lộ Nguyễn Tất Thành, xã Bình Kiến, TP Tuy Hòa, Phú Yên","lat":"13.1260214","phone":"0972.715.410","city_id":"43","city":"Phú Yên","dist_id":"113","district":"Tuy Hòa","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":5077,"storeNm":"CHXD PHÚ ĐÔNG (Phú Yên)","storeAddr":"Đường Hùng Vương, Phường Phú Đông, TP Tuy Hòa, Tỉnh Phú Yên","lat":"13.1146992","phone":"02573558479","city_id":"43","city":"Phú Yên","dist_id":"113","district":"Tuy Hòa","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":5753,"storeNm":"CHXD XUÂN LONG (Phú Yên)","storeAddr":"KM 56+900 (TRÁI TUYẾN) QUỐC LỘ 19C, XÃ XUÂN LONG, HUYỆN ĐỒNG XUÂN, TỈNH PHÚ YÊN","lat":"13.402857","phone":"02573588666","city_id":"43","city":"Phú Yên","dist_id":"113","district":"Tuy Hòa","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3649,"storeNm":"Km 88+240 QL 29 (Phú Yên)","storeAddr":"Km 88+240 (phải tuyến) Quốc lộ 29, thị trấn Hai Riêng, huyện Sông Hinh, Phú Yên","lat":"12.9907153","phone":"0972.715.410","city_id":"43","city":"Phú Yên","dist_id":"113","district":"Tuy Hòa","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3629,"storeNm":"KM 0+300 đường Phước Lộc – A20 (Phú Yên)","storeAddr":"KM 0+300 (phải tuyến) đường Phước Lộc – A20, xã Xuân Quang 3, H. Đồng Xuân, Phú Yên","lat":"13.3392755","phone":"0972.715.410","city_id":"43","city":"Phú Yên","dist_id":"113","district":"Tuy Hòa","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3633,"storeNm":"Km 1303+200 QL 1A (Phú Yên)","storeAddr":"Km 1303+200 (trái tuyến) Quốc lộ 1A, thị trấn Chí Thạnh, Phú Yên","lat":"13.304165","phone":"0972.715.410","city_id":"43","city":"Phú Yên","dist_id":"113","district":"Tuy Hòa","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":10846,"storeNm":"Đông La Hai (Phú Yên)","storeAddr":"KM 12+100 (TRÁI TUYẾN) ĐT 641, KHU PHỐ LONG AN, THỊ TRẤN LA HAI, HUYỆN ĐỒNG XUÂN, TỈNH PHÚ YÊN","lat":"13.3897994","phone":"02573869479","city_id":"43","city":"Phú Yên","dist_id":"113","district":"Tuy Hòa","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3641,"storeNm":"KM 2+350 ĐT 650 (Phú Yên)","storeAddr":"KM 2+350 ĐT 650, XÃ AN NGHIỆP, HUYỆN TUY AN, Phú Yên","lat":"13.3051853","phone":"0972.715.410","city_id":"43","city":"Phú Yên","dist_id":"113","district":"Tuy Hòa","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3621,"storeNm":"ĐH 21 (Phú Yên)","storeAddr":"ĐH 21, XÃ HÒA AN, HUYỆN PHÚ HÒA, TỈNH PHÚ YÊN","lat":"13.1018774","phone":"0972.715.410","city_id":"43","city":"Phú Yên","dist_id":"113","district":"Tuy Hòa","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3634,"storeNm":"Km 1317+800 QL 1A (Phú Yên)","storeAddr":"Km 1317+800 (phải tuyến) Quốc lộ 1A, xã An Mỹ, huyện Tuy An, Phú Yên","lat":"13.2016696","phone":"0972.715.410","city_id":"43","city":"Phú Yên","dist_id":"113","district":"Tuy Hòa","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3622,"storeNm":"ĐH 22 (Phú Yên)","storeAddr":"ĐH 22, XÃ HÒA TRỊ, HUYỆN PHÚ HÒA, Phú Yên","lat":"13.0822547","phone":"0972.715.410","city_id":"43","city":"Phú Yên","dist_id":"113","district":"Tuy Hòa","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":5093,"storeNm":"CHXD HAI RIÊNG (Phú Yên)","storeAddr":"Km83+400 (T) QL 29, khu phố 3, thị trấn Hai Riêng, Huyện Song Ninh, Tỉnh Phú Yên","lat":"13.0453008","phone":"02573821122","city_id":"43","city":"Phú Yên","dist_id":"113","district":"Tuy Hòa","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3650,"storeNm":"QL 29 (Phú Yên)","storeAddr":"Quốc lộ 29, xã Sơn Giang, huyện Sông Hinh, Phú Yên","lat":"12.976163","phone":"0972.715.410","city_id":"43","city":"Phú Yên","dist_id":"113","district":"Tuy Hòa","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3630,"storeNm":"Km 0+700 QL 25 (Phú Yên)","storeAddr":"Km 0+700 (phải tuyến) Quốc lộ 25, xã Hòa An, huyện Phú Hòa, Phú Yên","lat":"13.0615863","phone":"0972.715.410","city_id":"43","city":"Phú Yên","dist_id":"113","district":"Tuy Hòa","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":4022,"storeNm":"Quảng Tùng (Quảng Bình)","storeAddr":"xã Quảng Tùng, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình, Quảng Bình ","lat":"17.8672228","phone":"0949 234 545","city_id":"377","city":"Quảng Bình","dist_id":"395","district":"Đồng Hới","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":5074,"storeNm":"CHXD ĐỨC NINH ĐÔNG (Quảng Bình)","storeAddr":"Phường Đức Ninh Đông, TP Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình","lat":"17.4540801","phone":"0949234545","city_id":"377","city":"Quảng Bình","dist_id":"395","district":"Đồng Hới","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3723,"storeNm":"Khối Hà Quảng Tây (Quảng Nam)","storeAddr":"Khối Hà Quảng Tây, P. Điện Dương, Thị xã Điện Bàn, Quảng Nam","lat":"15.9274923","phone":null,"city_id":"24","city":"Quảng Nam","dist_id":"417","district":"Duy Xuyên","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3735,"storeNm":"Xã Sông Trà (Quảng Nam)","storeAddr":"Thôn 3, xã Sông Trà, huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam","lat":"15.5806463","phone":"0935 737766","city_id":"24","city":"Quảng Nam","dist_id":"417","district":"Duy Xuyên","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3724,"storeNm":"KCN Điện Nam (Quảng Nam)","storeAddr":"Khu Công nghiệp Điện Nam, xã Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam","lat":"15.9434784","phone":null,"city_id":"24","city":"Quảng Nam","dist_id":"417","district":"Duy Xuyên","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3736,"storeNm":"Thôn Đại An (Quảng Nam)","storeAddr":"Thôn Đại An, xã Đại Lãnh, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam","lat":"15.8785902","phone":"0905 277519","city_id":"24","city":"Quảng Nam","dist_id":"417","district":"Duy Xuyên","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":4035,"storeNm":"Việt An (Quảng Nam)","storeAddr":"Xã Việt An, huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam, ","lat":"15.5826505","phone":"0906 444882","city_id":"24","city":"Quảng Nam","dist_id":"417","district":"Duy Xuyên","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3846,"storeNm":"Quảng Huế (Quảng Nam)","storeAddr":"Đường ĐT 609, thôn Quảng Huế, xã Đại An, huyện Đại Lộc , Quảng Nam ","lat":"15.8571413","phone":"0943 269 545 / 0985 400 925","city_id":"24","city":"Quảng Nam","dist_id":"417","district":"Duy Xuyên","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3738,"storeNm":"Thôn Đàn Hạ (Quảng Nam)","storeAddr":"Thôn Đàn Hạ, xã Tam Đàn, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam","lat":"15.5887302","phone":"0914 019457","city_id":"24","city":"Quảng Nam","dist_id":"417","district":"Duy Xuyên","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3739,"storeNm":"Thôn Hà My (Quảng Nam)","storeAddr":"Thôn Hà My, xã Điện Dương, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam","lat":"15.9269849","phone":"0905 266227","city_id":"24","city":"Quảng Nam","dist_id":"417","district":"Duy Xuyên","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3740,"storeNm":"Thôn Lam Phụng (Quảng Nam)","storeAddr":"Thôn Lam Phụng, xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam","lat":"15.852717","phone":"0905 277519","city_id":"24","city":"Quảng Nam","dist_id":"417","district":"Duy Xuyên","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3741,"storeNm":"Thôn Nông Sơn 2 (Quảng Nam)","storeAddr":"Thôn Nông Sơn 2, xã Điện Phước, Thị xã Điện Bàn, Quảng Nam","lat":"15.873957","phone":"0905 234575","city_id":"24","city":"Quảng Nam","dist_id":"417","district":"Duy Xuyên","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3965,"storeNm":"Thuận An (Quảng Nam)","storeAddr":"Thôn Thuận An, xã Tam Anh Bắc, huyện Núi Thành , Quảng Nam ","lat":"15.5102582","phone":"0979 822977","city_id":"24","city":"Quảng Nam","dist_id":"417","district":"Duy Xuyên","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3733,"storeNm":"Xã Quế Bình (Quảng Nam)","storeAddr":"Thôn 2, xã Quế Bình, huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam","lat":"15.5503858","phone":"0906 444882","city_id":"24","city":"Quảng Nam","dist_id":"417","district":"Duy Xuyên","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3998,"storeNm":"Đại Hồng (Quảng Nam)","storeAddr":"Xã Đại Hồng, huyện Đại Lộc, Quảng Nam, Quảng Nam ","lat":"15.8220769","phone":"0942168171","city_id":"24","city":"Quảng Nam","dist_id":"417","district":"Duy Xuyên","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3734,"storeNm":"Xã Duy Hòa (Quảng Nam)","storeAddr":"Thôn 3, xã Duy Hoà, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam","lat":"15.834095","phone":"0120 2763920","city_id":"24","city":"Quảng Nam","dist_id":"417","district":"Duy Xuyên","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3777,"storeNm":"Km 983 QL1A (Quảng Nam)","storeAddr":"Km 983 QL1A, Thôn An Thành 2, Xã Bình An, H.Thăng Bình, Quảng Nam","lat":"15.6405635","phone":"0905336638","city_id":"24","city":"Quảng Nam","dist_id":"314","district":"Thăng Bình","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":4292,"storeNm":"Phước Lâm (Quảng Nam)","storeAddr":"Thôn Phước Lâm, xã Đại Hồng, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam","lat":"15.8220769","phone":"0905 234575","city_id":"24","city":"Quảng Nam","dist_id":"433","district":"Đại Lộc","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3843,"storeNm":"Bà Triệu (Quảng Ngãi)","storeAddr":"Đường Bà Triệu, P. Nghĩa Chánh, TP. Quảng Ngãi, Quảng Ngãi ","lat":"15.1277046","phone":"0908 245555","city_id":"40","city":"Quảng Ngãi","dist_id":"104","district":"Quảng Ngãi","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3731,"storeNm":"TT La Hà (Quảng Ngãi)","storeAddr":"Thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi","lat":"15.0913108","phone":"0914 767007","city_id":"40","city":"Quảng Ngãi","dist_id":"104","district":"Quảng Ngãi","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3969,"storeNm":"Tuyết Diêm 1 (Quảng Ngãi)","storeAddr":"Thôn Tuyết Diêm 1, xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn , Quảng Ngãi ","lat":"15.4111612","phone":"0905 980083","city_id":"40","city":"Quảng Ngãi","dist_id":"104","district":"Quảng Ngãi","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3957,"storeNm":"Hoa My (Quang Ngai)","storeAddr":"Thôn Hòa Mỹ, xã Hành Phước, Huyện Nghĩa Hành , Quảng Ngãi ","lat":"15.019961","phone":"0919 365557","city_id":"40","city":"Quảng Ngãi","dist_id":"104","district":"Quảng Ngãi","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3725,"storeNm":"TT Mộ Đức (Quảng Ngãi)","storeAddr":"Khu vực 3, thị trấn Mộ Đức, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi","lat":"14.9498041","phone":"0905 010578","city_id":"40","city":"Quảng Ngãi","dist_id":"104","district":"Quảng Ngãi","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3847,"storeNm":"Hai Bà Trưng (Quảng Ngãi)","storeAddr":"Đường Hai Bà Trưng, phường Trần Phú, TP. Quảng Ngãi, Quảng Ngãi ","lat":"15.1286272","phone":"0918 990001","city_id":"40","city":"Quảng Ngãi","dist_id":"104","district":"Quảng Ngãi","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3995,"storeNm":"Bình Sơn (Quảng Ngãi)","storeAddr":"Xã Bình Long, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, Quảng Ngãi ","lat":"15.2789086","phone":"0918 076449","city_id":"40","city":"Quảng Ngãi","dist_id":"104","district":"Quảng Ngãi","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3960,"storeNm":"Phú Nghĩa (Quảng Ngãi)","storeAddr":"thôn Phú Nghĩa, Xã Nghĩa Hòa, Huyện Tư Nghĩa , Quảng Ngãi ","lat":"15.0927695","phone":"0914 020702","city_id":"40","city":"Quảng Ngãi","dist_id":"104","district":"Quảng Ngãi","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3917,"storeNm":"Trương Quang Trọng (Quảng Ngãi)","storeAddr":"QL1A, Km 1051+800, phường Trương Quang Trọng , QUẢNG NGÃI","lat":"15.1506555","phone":null,"city_id":"40","city":"Quảng Ngãi","dist_id":"104","district":"Quảng Ngãi","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3974,"storeNm":"MT.CHXDMT07 - Trương Quang Trọng (Quảng Ngãi)","storeAddr":"Tổ dân phố Liên Hiệp 1, Phường Trương Quan Trọng , Quảng Ngãi ","lat":"15.142713","phone":"0919 365557","city_id":"40","city":"Quảng Ngãi","dist_id":"104","district":"Quảng Ngãi","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3842,"storeNm":"Đường 3/2 (Quảng Ngãi)","storeAddr":"Đường Ba tháng hai, Huyện Ba Tơ, Quảng Ngãi, Quảng Ngãi ","lat":"14.7674193","phone":"0905 010578","city_id":"40","city":"Quảng Ngãi","dist_id":"104","district":"Quảng Ngãi","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":5073,"storeNm":"CL.PVOIL MOBILE BKS 51D-14200 (Quảng Ninh)","storeAddr":"Quảng Ninh","lat":"0","phone":null,"city_id":"23","city":"Quảng Ninh","dist_id":"110","district":"Cẩm Phả","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3866,"storeNm":"Ba chẻ (Quang Ninh)","storeAddr":"Huyện Ba chẽ, Quảng Ninh","lat":"21.294325","phone":"0944799889","city_id":"23","city":"Quảng Ninh","dist_id":"110","district":"Cẩm Phả","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3902,"storeNm":"Quang Hanh (Quảng Ninh)","storeAddr":"Phường Quang Hanh, TP Cẩm phả, Quảng Ninh, Quảng Ninh ","lat":"21.0082107","phone":"0944799889","city_id":"23","city":"Quảng Ninh","dist_id":"110","district":"Cẩm Phả","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3861,"storeNm":"Lý Thường Kiệt (Quảng Ninh)","storeAddr":"Đường tránh Lý Thường Kiệt, Thị trấn Tiên Yên, Quảng Ninh","lat":"21.3311446","phone":"0944799889","city_id":"23","city":"Quảng Ninh","dist_id":"110","district":"Cẩm Phả","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3898,"storeNm":"Đại Yên (Quảng Ninh)","storeAddr":"Phường Đại Yên TP Hạ Long, Quảng Ninh, Quảng Ninh ","lat":"20.9828115","phone":"0944799889","city_id":"23","city":"Quảng Ninh","dist_id":"110","district":"Cẩm Phả","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3583,"storeNm":"488 Vũ Văn Hiếu (Quảng Ninh)","storeAddr":"Số 488 Vũ Văn Hiếu, phường Hà Tu, thành phố Hạ Long, Quảng Ninh","lat":"20.9543046","phone":"0944799889","city_id":"23","city":"Quảng Ninh","dist_id":"78","district":"Hạ Long","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3584,"storeNm":"Thôn Thác Hàn (Quảng Ninh)","storeAddr":"Thôn Thác Hàn, Phường Ninh Dương, TP. Móng Cái, T. Quảng Ninh","lat":"21.5264193","phone":"01222369222","city_id":"23","city":"Quảng Ninh","dist_id":"308","district":"Móng Cái","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3596,"storeNm":"Nam Trung (Quảng Ninh)","storeAddr":"Tổ 3, Nam Trung, Nam Khê, Uông Bí, Quảng Ninh","lat":"21.026467","phone":"0904.556.673","city_id":"23","city":"Quảng Ninh","dist_id":"309","district":"Uông Bí","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3765,"storeNm":"TT Gio Linh (Quảng Trị)","storeAddr":"Khu phố 6, TT. Gio Linh, Quảng Trị","lat":"16.9291427","phone":"0943857345","city_id":"378","city":"Quảng Trị","dist_id":"398","district":"Vĩnh Linh","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3918,"storeNm":"Hải Lăng (Quảng Trị)","storeAddr":"QLộ 1A, TT Hải Lăng, Tỉnh Quảng Trị ","lat":"16.685032","phone":"0979811337","city_id":"378","city":"Quảng Trị","dist_id":"398","district":"Vĩnh Linh","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":4027,"storeNm":"Tân Thành (Quảng Trị)","storeAddr":"Xã Tân Thành, H.Hướng Hóa, Quảng Trị ","lat":"16.66387","phone":"0945503109","city_id":"378","city":"Quảng Trị","dist_id":"398","district":"Vĩnh Linh","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":5128,"storeNm":"CHXD Triệu Phong (Quảng Trị)","storeAddr":"Tiểu khu 4, thị trấn Ái Tử, Huyện Triệu Phong, Tỉnh Quảng Trị","lat":"16.7713543","phone":"0984570393","city_id":"378","city":"Quảng Trị","dist_id":"397","district":"Đông Hà","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":5869,"storeNm":"Khe Sanh (Quảng Trị)","storeAddr":"95 Lê Duẩn, TT Khe Sanh, Huyện Hướng Hóa, Tỉnh Quảng Trị","lat":"16.6304389","phone":"0369353277","city_id":"378","city":"Quảng Trị","dist_id":"397","district":"Đông Hà","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":12045,"storeNm":"CHXD SỐ 16 (Sóc Trăng)","storeAddr":"Thửa đất số 09, tờ bản đồ số 32, ấp 2, TT Long Phú, Huyện Long Phú, Tỉnh Sóc Trăng, Việt Nam","lat":"9.6322989","phone":"0949992134","city_id":"380","city":"Sóc Trăng","dist_id":"787","district":"Long Phú","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3949,"storeNm":"Thạnh Trị (Sóc Trăng)","storeAddr":"Thị trấn Thạnh Trị, huyện Thanh Trị, tỉnh Sóc Trăng ","lat":"9.4243648","phone":" 0919.071.516","city_id":"380","city":"Sóc Trăng","dist_id":"402","district":"Sóc Trăng","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":4076,"storeNm":"Nàng Rền (Sóc Trăng)","storeAddr":"Quốc lộ 1A, ấp Nàng Rền, thị trấn Phú Lộc, H. Thạnh Trị, Sóc Trăng","lat":"9.3984115","phone":"0909.930.152","city_id":"380","city":"Sóc Trăng","dist_id":"402","district":"Sóc Trăng","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3808,"storeNm":"An Bình (Sóc Trăng)","storeAddr":"Ấp An Bình, Xã An Lạc Thôn, H Kế Sách, Tỉnh Sóc Trăng ","lat":"9.8884957","phone":"0988.828.285","city_id":"380","city":"Sóc Trăng","dist_id":"402","district":"Sóc Trăng","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3829,"storeNm":"Trương Hiền (Sóc Trăng)","storeAddr":"Ấp Trương Hiền, Xã Thạnh Trị, Huyện Thạnh Trị, Sóc Trăng ","lat":"9.4639086","phone":" 0919.071.516","city_id":"380","city":"Sóc Trăng","dist_id":"402","district":"Sóc Trăng","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":4090,"storeNm":"Ấp Phước Đức (Tây Ninh)","storeAddr":"259, tỉnh lộ 782, ấp Phước Đức, Gò Dầu, Tây Ninh","lat":"11.1418787","phone":"0357314372","city_id":"35","city":"Tây Ninh","dist_id":"336","district":"Gò Dầu","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":5066,"storeNm":"CHXD SỐ 02 (Tây Ninh)","storeAddr":"Khu phố 4, Thị trấn Tân Châu, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh","lat":"11.5538979","phone":"0933149379","city_id":"35","city":"Tây Ninh","dist_id":"338","district":"Tân Châu","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":11706,"storeNm":"CHXD SỐ 23 (Tây Ninh)","storeAddr":"Tổ 13, đường huyện 2, Khu phố 1, TT Châu Thành, Huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh","lat":"11.3021238","phone":"0706021908","city_id":"35","city":"Tây Ninh","dist_id":"98","district":"Tây Ninh","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3752,"storeNm":"676 CMT8 (Tây Ninh)","storeAddr":"676 Đường CMT8, P3, Tp Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh","lat":"11.3053202","phone":null,"city_id":"35","city":"Tây Ninh","dist_id":"98","district":"Tây Ninh","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3756,"storeNm":"QL 22b (Tây Ninh)","storeAddr":"Quốc lộ 22b, ấp Cầu, xã Tân Phong, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh","lat":"11.4877012","phone":"0937.142.516","city_id":"35","city":"Tây Ninh","dist_id":"98","district":"Tây Ninh","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3773,"storeNm":"Đường 789 (Tây Ninh)","storeAddr":"Đường 789,ấp Bùng Binh,Xã Hưng Thuận,huyện Trảng bàng, Tây Ninh","lat":"11.14927","phone":"01679309727","city_id":"35","city":"Tây Ninh","dist_id":"98","district":"Tây Ninh","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3758,"storeNm":"157 TL 781 (Tây Ninh)","storeAddr":"Số 157 TL 781, khu phố 3, thị trấn Châu Thành, Tây Ninh","lat":"11.308862","phone":"01218.475.559","city_id":"35","city":"Tây Ninh","dist_id":"98","district":"Tây Ninh","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3824,"storeNm":"Thạnh Phú (Tây Ninh)","storeAddr":"Ấp Thạnh phú, xã Thạnh Bình, huyện Tân Biên, Tây Ninh","lat":"11.5458437","phone":"0937.343.988","city_id":"35","city":"Tây Ninh","dist_id":"98","district":"Tây Ninh","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3759,"storeNm":"694 Tô Đức Thắng (Tây Ninh)","storeAddr":"Số 694 Tô Đức Thắng, Ấp Long Bình, Xã Long Thành Nam, Huyện Hoà Thành, Tây Ninh","lat":"11.2485305","phone":null,"city_id":"35","city":"Tây Ninh","dist_id":"98","district":"Tây Ninh","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3825,"storeNm":"Thuận An (Tây Ninh)","storeAddr":"Ấp Thuận An - xã Truông Mít - huyện Dương Minh Châu - tỉnh Tây Ninh","lat":"11.2142698","phone":"0949.466.234","city_id":"35","city":"Tây Ninh","dist_id":"98","district":"Tây Ninh","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3760,"storeNm":"TT Gò Dầu (Tây Ninh)","storeAddr":"Thị trấn Gò Dầu, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh","lat":"11.0887527","phone":"0937.980.097","city_id":"35","city":"Tây Ninh","dist_id":"98","district":"Tây Ninh","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3789,"storeNm":"Tổ 2 Ấp Long Bình (Tây Ninh)","storeAddr":"Tổ 2,ấp Long Bình,Xã Long Thành Nam,Huyện Hòa Thành, Tây Ninh","lat":"11.246339","phone":"0974248977","city_id":"35","city":"Tây Ninh","dist_id":"98","district":"Tây Ninh","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3761,"storeNm":"Tổ 8 Đường 789 (Tây Ninh)","storeAddr":"Tổ 8, đường 789, ấp Bùng Binh, Xã Hưng Thuận,Trảng Bàng, Tây Ninh","lat":"11.1574649","phone":"0962.793.160","city_id":"35","city":"Tây Ninh","dist_id":"98","district":"Tây Ninh","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3753,"storeNm":"Ấp Chánh (Tây Ninh)","storeAddr":"Ấp Chánh, xã An Thạnh, huyện Bến Cầu, Tỉnh Tây Ninh","lat":"11.0831722","phone":"0166.6413.379","city_id":"35","city":"Tây Ninh","dist_id":"98","district":"Tây Ninh","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":5065,"storeNm":"CHXD SỐ 19 (Tây Ninh)","storeAddr":"Quốc lộ 22B, Ấp 2, xã Trà Vong, Huyện Tân Biên, Tỉnh Tây Ninh","lat":"11.4113376","phone":"037 5275327","city_id":"35","city":"Tây Ninh","dist_id":"98","district":"Tây Ninh","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3762,"storeNm":"Xã An Tịnh (Tây Ninh)","storeAddr":"Xã An Tịnh, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh","lat":"11.0252436","phone":"0908.368.667","city_id":"35","city":"Tây Ninh","dist_id":"98","district":"Tây Ninh","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3754,"storeNm":"Ấp Hội Thắng (Tây Ninh)","storeAddr":"Ấp Hội Thắng, xã Tân Hiệp, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh","lat":"11.5974359","phone":"0908.052.276","city_id":"35","city":"Tây Ninh","dist_id":"98","district":"Tây Ninh","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":11704,"storeNm":"CHXD SỐ 21 (Tây Ninh)","storeAddr":"Tổ 3, đường 768, ấp Thanh Thuận, xã Thanh Điền, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh","lat":"10.8007159","phone":"0913955896","city_id":"35","city":"Tây Ninh","dist_id":"98","district":"Tây Ninh","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3763,"storeNm":"Xã Lợi Thuận (Tây Ninh)","storeAddr":"Xã Lợi Thuận, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh","lat":"11.1200366","phone":"0909.628.555","city_id":"35","city":"Tây Ninh","dist_id":"98","district":"Tây Ninh","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3929,"storeNm":"Ninh Lợi (Tây Ninh)","storeAddr":"Số 132, Tỉnh lộ 784, ấp Ninh lợi, xã Ninh Thạnh, Tây Ninh","lat":"11.351959","phone":"0907.568.837","city_id":"35","city":"Tây Ninh","dist_id":"98","district":"Tây Ninh","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3755,"storeNm":"Ấp Tua Hai (Tây Ninh)","storeAddr":"Ấp Tua Hai, xã Đồng Khởi, Châu Thành, Tây Ninh.","lat":"11.3591993","phone":"0902.367.148","city_id":"35","city":"Tây Ninh","dist_id":"98","district":"Tây Ninh","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":11705,"storeNm":"CHXD SỐ 22 (Tây Ninh)","storeAddr":"Tỉnh Lộ 781, ấp Xóm Ruộng, Xã Trí Bình, Huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh,","lat":"11.3021239","phone":"0329566389","city_id":"35","city":"Tây Ninh","dist_id":"98","district":"Tây Ninh","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3751,"storeNm":"1/40 Ấp Long Bình (Tây Ninh)","storeAddr":"1/40 Ấp Long Bình, Xã Long Thành Nam, Hòa Thành, Tây Ninh","lat":"11.243416","phone":"0904.304.460","city_id":"35","city":"Tây Ninh","dist_id":"98","district":"Tây Ninh","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3675,"storeNm":"Xã Đông Mỹ (Thái Bình)","storeAddr":"Xã Đông Mỹ, Tp Thái Bình, Thái Bình","lat":"20.4921149","phone":"0942 812 156","city_id":"22","city":"Thái Bình","dist_id":"79","district":"Thái Bình","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3976,"storeNm":"TB.CHXDTB13- Hưng Nhân (Thái Bình)","storeAddr":"TT Hưng Nhân - Hưng Hà, Thái Bình ","lat":"20.617651","phone":"0942 812 156","city_id":"22","city":"Thái Bình","dist_id":"79","district":"Thái Bình","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3671,"storeNm":"Ngã Ba Trái Diên (Thái Bình)","storeAddr":"Ngã Ba Trái Diên, KCN Tiền Hải, Thái Bình","lat":"20.3609414","phone":"0942 812 156","city_id":"22","city":"Thái Bình","dist_id":"79","district":"Thái Bình","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3977,"storeNm":"TB.CHXDTB06 - Hưng Nhân (Thái Bình)","storeAddr":"TT Hưng Nhân - Hưng Hà - Thái Bình, Thái Bình ","lat":"20.617651","phone":"0942 812 156","city_id":"22","city":"Thái Bình","dist_id":"79","district":"Thái Bình","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3676,"storeNm":"Xã Minh Khai (Thái Bình)","storeAddr":"Xã Minh Khai, Huyện Hưng Hà, Thái Bình","lat":"20.5797257","phone":"0942 812 156","city_id":"22","city":"Thái Bình","dist_id":"79","district":"Thái Bình","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3677,"storeNm":"Xã Mỹ Lộc (Thái Bình)","storeAddr":"Xã Mỹ Lộc, Huyện Thái Thuỵ, Thái Bình","lat":"20.4828109","phone":"0942 812 156","city_id":"22","city":"Thái Bình","dist_id":"79","district":"Thái Bình","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3678,"storeNm":"Xã Tam Quang (Thái Bình)","storeAddr":"Xã Tam Quang, Huyện Vũ Thư, Thái Bình","lat":"20.4455801","phone":"0942 812 156","city_id":"22","city":"Thái Bình","dist_id":"79","district":"Thái Bình","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3679,"storeNm":"Xã Tây An (Thái Bình)","storeAddr":"Xã Tây An, Huyện Tiền Hải, Thái Bình","lat":"20.4166056","phone":"0942 812 156","city_id":"22","city":"Thái Bình","dist_id":"79","district":"Thái Bình","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3981,"storeNm":"Thanh Nê (Thai Bình)","storeAddr":"TT Thanh Nê - Kiến Xương - Thái Bình, Thái Bình ","lat":"20.3864896","phone":"0942 812 156","city_id":"22","city":"Thái Bình","dist_id":"79","district":"Thái Bình","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3672,"storeNm":"Xã An Ninh (Thái Bình)","storeAddr":"Xã An Ninh, Huyện Tiền Hải, Thái Bình","lat":"20.3972392","phone":"0942 812 156","city_id":"22","city":"Thái Bình","dist_id":"79","district":"Thái Bình","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3779,"storeNm":"QL 10 (Thái Bình)","storeAddr":"QL 10, Thôn Nam cầu nhân, Xã Đông Hoà, TP Thái Bình, Thái Bình","lat":"20.482701","phone":"01223355265","city_id":"22","city":"Thái Bình","dist_id":"79","district":"Thái Bình","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":4038,"storeNm":"Vũ Chính (Thái Bình)","storeAddr":"Xã Vũ Chính - Tp Thái Bình, Thái Bình ","lat":"20.4278977","phone":"0942 812 156","city_id":"22","city":"Thái Bình","dist_id":"79","district":"Thái Bình","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3674,"storeNm":"Xã Đông Hải (Thái Bình)","storeAddr":"Xã Đông Hải, Huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình","lat":"20.6008161","phone":"0942 812 156","city_id":"22","city":"Thái Bình","dist_id":"79","district":"Thái Bình","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":5752,"storeNm":"CHXD ĐỒNG TIẾN (Thái Nguyên)","storeAddr":"Tổ dân phố Ga, Phường Đồng Tiến , TX Phổ Yên, Thái Nguyên","lat":"21.41286","phone":null,"city_id":"30","city":"Thái Nguyên","dist_id":"87","district":"Thái Nguyên","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3597,"storeNm":"Mỏ Chè (Thái Nguyên)","storeAddr":"Tổ 9, P. Mỏ Chè, thị xã Sông Công, tỉnh Thái Nguyên","lat":"21.475264","phone":"0937.014.010","city_id":"30","city":"Thái Nguyên","dist_id":"87","district":"Thái Nguyên","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3991,"storeNm":"Bá Xuyên (Thái Nguyên)","storeAddr":"Xã Bá Xuyên - thị xã Sông Công - tỉnh Thái Nguyên, Thái Nguyên ","lat":"21.4982433","phone":"0943.765.155","city_id":"30","city":"Thái Nguyên","dist_id":"87","district":"Thái Nguyên","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3941,"storeNm":"Pho Yen (Thai Nguyen)","storeAddr":"Dốc Quán Vã - xã Hồng Tiến - huyện Phổ Yên - tỉnh Thái Nguyên","lat":"21.432557","phone":"01686356565","city_id":"30","city":"Thái Nguyên","dist_id":"87","district":"Thái Nguyên","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3860,"storeNm":"Thống Nhất Tân Thịnh (Thái Nguyên)","storeAddr":"Đường Thống Nhất, phường Tân Thịnh, Thái Nguyên, Thái Nguyên ","lat":"21.5711934","phone":"0912.483.136","city_id":"30","city":"Thái Nguyên","dist_id":"87","district":"Thái Nguyên","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3942,"storeNm":"Thống Nhất Cải Đan (Thái Nguyên)","storeAddr":"Đường Thống Nhất - P Cải Đan - thị xã Sông Công - tỉnh Thái Nguyên","lat":"21.4587403","phone":"0976.668.234","city_id":"30","city":"Thái Nguyên","dist_id":"87","district":"Thái Nguyên","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3943,"storeNm":"Cao Ngạn (Thái Nguyên)","storeAddr":"Lô 4 KCN nhỏ Cao Ngạn- Xóm Ao Vàng - xã Cao Ngạn - TP Thái Nguyên","lat":"21.6347932","phone":"0913.226.693","city_id":"30","city":"Thái Nguyên","dist_id":"87","district":"Thái Nguyên","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":11747,"storeNm":"CHXD CẨM NGỌC (Thanh Hóa) ","storeAddr":"Làng Sành, Xã Cẩm Ngọc, Huyện Cẩm Thủy, Tỉnh Thanh Hóa","lat":"20.1850847","phone":null,"city_id":"19","city":"Thanh Hóa","dist_id":"324","district":"Cẩm Thủy","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":4087,"storeNm":"Cẩm Thủy (Thanh Hóa)","storeAddr":"Tổ 9, thị trấn Cẩm Thủy, Huyện Cẩm Thủy, Thanh Hóa","lat":"20.2109764","phone":"0904957378","city_id":"19","city":"Thanh Hóa","dist_id":"324","district":"Cẩm Thủy","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":6025,"storeNm":"Hoằng Đồng (Thanh Hóa)","storeAddr":"Xã Hoằng Đồng, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa","lat":"19.8334957","phone":"0368911814","city_id":"19","city":"Thanh Hóa","dist_id":"432","district":"Hoằng Hóa","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":4291,"storeNm":"Mỹ Đà (Thanh Hóa)","storeAddr":"Thôn Mỹ Đà, xã Hoằng Minh, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa","lat":"19.8471536","phone":"0948.397.789","city_id":"19","city":"Thanh Hóa","dist_id":"432","district":"Hoằng Hóa","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3984,"storeNm":"Tùng Lâm (Thanh Hóa)","storeAddr":"Tùng Lâm - Tĩnh Gia - Thanh Hóa, Thanh Hóa ","lat":"19.3784129","phone":"0906294040","city_id":"19","city":"Thanh Hóa","dist_id":"430","district":"Huyện Tĩnh Gia","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":5583,"storeNm":"CHXD YÊN LỄ (THANH HÓA)","storeAddr":"Thôn Mỹ Ré, Xã Yên Lễ, Huyện Như Xuân, Tỉnh Thanh Hóa","lat":"19.6747204","phone":"0904678525","city_id":"19","city":"Thanh Hóa","dist_id":"335","district":"Như Xuân","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":11678,"storeNm":"CHXD TẾ THẮNG (Thanh Hóa)","storeAddr":"Thôn Gia Mai, Xã Tế Thắng, Huyện Nông Cống, Tỉnh Thanh Hóa","lat":"19.6786383","phone":"0981952109","city_id":"19","city":"Thanh Hóa","dist_id":"325","district":"Nông Cống","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":5080,"storeNm":"CHXD CÔNG BÌNH (Thanh Hóa)","storeAddr":"Thôn Yên Lai, xã Công Bình, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa","lat":"19.5071298","phone":"0902147696","city_id":"19","city":"Thanh Hóa","dist_id":"325","district":"Nông Cống","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":5079,"storeNm":"CHXD VẠN HÒA (Thanh Hóa)","storeAddr":"Thôn Đồng Thọ, Xã Vạn Hòa, Huyện Nông Cống, Tỉnh Thanh Hóa","lat":"19.6303888","phone":"0964512789","city_id":"19","city":"Thanh Hóa","dist_id":"325","district":"Nông Cống","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":5063,"storeNm":"CHXD MINH THỌ (Thanh Hóa)","storeAddr":"Tiểu khu Thái hòa, Thị trấn Nông Cống, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa","lat":"19.6260809","phone":" 0918 779 479","city_id":"19","city":"Thanh Hóa","dist_id":"325","district":"Nông Cống","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":5576,"storeNm":"CHXD THĂNG LONG (THANH HÓA)","storeAddr":"Thôn Vạn Thành, Xã Thăng Long, Huyện Nông Cống, Thanh Hóa","lat":"19.579083","phone":"0974869067","city_id":"19","city":"Thanh Hóa","dist_id":"325","district":"Nông Cống","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":5584,"storeNm":"CHXD BẮC SÔNG LÝ (THANH HÓA)","storeAddr":"Xã Quảng Lĩnh, Huyện Quảng Xương, Tỉnh Thanh Hóa","lat":"19.6532839","phone":"0983418168","city_id":"19","city":"Thanh Hóa","dist_id":"327","district":"Quảng Xương","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3863,"storeNm":"Hạnh Phúc Thọ Xuân (Thanh Hóa)","storeAddr":"Hạnh Phúc - Thọ Xuân - T.Hóa, Thanh Hóa ","lat":"19.9381016","phone":"0936374168","city_id":"19","city":"Thanh Hóa","dist_id":"75","district":"Thanh Hóa","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3923,"storeNm":"TH.CHXDTH02 - Quảng Thịnh (Thanh Hóa)","storeAddr":"Quảng Thịnh - TP T.Hóa, Thanh Hóa ","lat":"19.7586849","phone":"0989848449","city_id":"19","city":"Thanh Hóa","dist_id":"75","district":"Thanh Hóa","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3944,"storeNm":"TH.CHXDTH11 - Nông Cống (Thanh Hóa)","storeAddr":"Thăng Long - Nông Cống - T.Hóa, Thanh Hóa ","lat":"19.5965634","phone":"0912605690","city_id":"19","city":"Thanh Hóa","dist_id":"75","district":"Thanh Hóa","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3933,"storeNm":"Bà Triệu (Thanh Hóa)","storeAddr":"Số 306 đường Bà Triệu, P. Đông Thọ, Tp. Thanh Hóa, ","lat":"19.8253849","phone":"0936338959","city_id":"19","city":"Thanh Hóa","dist_id":"75","district":"Thanh Hóa","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":4083,"storeNm":"Giá Mai (Thanh Hóa)","storeAddr":"Thôn Giá Mai, xã Tế Thắng, Huyện Nông Cống, Thanh Hóa","lat":"19.6813004","phone":"0981952109","city_id":"19","city":"Thanh Hóa","dist_id":"75","district":"Thanh Hóa","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3836,"storeNm":"Hải Yến (Thanh Hóa)","storeAddr":"Cổng Khu J, Xã Hải Yến, Huyện Tĩnh Gia, Tỉnh Thanh Hóa, ","lat":"19.3548532","phone":"0906294040","city_id":"19","city":"Thanh Hóa","dist_id":"75","district":"Thanh Hóa","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3900,"storeNm":"Lam SƠn (Thanh Hóa)","storeAddr":"Phường Lam Sơn, Lam Sơn Thanh Hóa","lat":"19.8046962","phone":null,"city_id":"19","city":"Thanh Hóa","dist_id":"75","district":"Thanh Hóa","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3924,"storeNm":"TH.CHXDTH03 - Quảng Thịnh (Thanh Hóa)","storeAddr":"Quảng Thịnh - TP T.Hóa, Thanh Hóa ","lat":"19.7586849","phone":"0919523667","city_id":"19","city":"Thanh Hóa","dist_id":"75","district":"Thanh Hóa","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":4084,"storeNm":"Liên Hưng (Thanh Hóa)","storeAddr":"Thôn Liên Hưng, Xã Thành Hưng, Huyện Thạch Thành, Thanh Hóa","lat":"20.1166355","phone":"0919629071","city_id":"19","city":"Thanh Hóa","dist_id":"75","district":"Thanh Hóa","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3865,"storeNm":"Hùng Sơn (Thanh Hóa)","storeAddr":"Hùng Sơn -Tĩnh Gia - Thanh Hóa, Thanh Hóa ","lat":"19.8215015","phone":"0934585909","city_id":"19","city":"Thanh Hóa","dist_id":"75","district":"Thanh Hóa","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":5500,"storeNm":"CHXD THIỆU CHÂU (Thanh Hóa)","storeAddr":"Thôn 5, xã Thiệu Châu, Huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa","lat":"19","phone":"0981686262","city_id":"19","city":"Thanh Hóa","dist_id":"75","district":"Thanh Hóa","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3925,"storeNm":"Quảng Yên (Thanh Hóa)","storeAddr":"Quảng Yên - Quảng Xương - T.Hóa, Thanh Hóa ","lat":"19.7366566","phone":"0913904537","city_id":"19","city":"Thanh Hóa","dist_id":"75","district":"Thanh Hóa","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":4085,"storeNm":"Xuân Mọc (Thanh Hóa)","storeAddr":"Thôn Xuân Mọc, Xã Quảng Ngọc, Huyện Quảng Xương, Thanh Hóa","lat":"19.6839752","phone":"0931139888","city_id":"19","city":"Thanh Hóa","dist_id":"75","district":"Thanh Hóa","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":4043,"storeNm":"Xuân Lâm (Thanh Hóa )","storeAddr":"Xuân Lâm - Tĩnh Gia - Thanh Hóa, Thanh Hóa ","lat":"19.4152673","phone":"0934554598","city_id":"19","city":"Thanh Hóa","dist_id":"75","district":"Thanh Hóa","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3979,"storeNm":"TH.CHXDTH28 - Sao Vàng (Thanh Hóa)","storeAddr":"TT Sao Vàng - Thọ Xuân - T.Hóa, Thanh Hóa ","lat":"19.8869295","phone":"0903229565","city_id":"19","city":"Thanh Hóa","dist_id":"75","district":"Thanh Hóa","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":4044,"storeNm":"Yên Lễ (Thanh Hóa )","storeAddr":"Yên Lễ - Như Xuân - Thanh Hóa, Thanh Hóa ","lat":"19.6730217","phone":null,"city_id":"19","city":"Thanh Hóa","dist_id":"75","district":"Thanh Hóa","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3839,"storeNm":"Tân Lai (Thanh Hóa)","storeAddr":"Đội 5 Thôn Tân Lai, Xã Tân Khang, Huyện Nông Cống Thanh Hóa","lat":"19.7197053","phone":"0981952109","city_id":"19","city":"Thanh Hóa","dist_id":"75","district":"Thanh Hóa","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3927,"storeNm":"Le Lai (Thanh Hoa)","storeAddr":"Số 02 Lê Lai, P. Đông Sơn, Tp. Thanh Hóa, ","lat":"19.793927","phone":"0916302555","city_id":"19","city":"Thanh Hóa","dist_id":"75","district":"Thanh Hóa","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3959,"storeNm":"Hữu Đạo (Thanh Hóa)","storeAddr":"Thôn Hữu Đạo, xã Mai Lâm, Huyện Tĩnh Gia Thanh Hóa","lat":"19.3548127","phone":"0963682426","city_id":"19","city":"Thanh Hóa","dist_id":"75","district":"Thanh Hóa","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3980,"storeNm":"TH.CHXDTH30 - Sao Vàng (Thanh Hóa)","storeAddr":"TT Sao Vàng - Thọ Xuân - Thanh Hóa, Thanh Hóa ","lat":"19.8869295","phone":"0904819636","city_id":"19","city":"Thanh Hóa","dist_id":"75","district":"Thanh Hóa","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3868,"storeNm":"Lễ Môn (Thanh Hóa)","storeAddr":"KCN Lễ Môn, Phường Quảng Hưng, TP Thanh Hóa, ","lat":"19.7817981","phone":"0948246338","city_id":"19","city":"Thanh Hóa","dist_id":"75","district":"Thanh Hóa","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3840,"storeNm":"Đông Tân (Thanh Hóa)","storeAddr":"Đông Tân - Đông Sơn - Thanh Hóa, Thanh Hóa ","lat":"19.8044479","phone":"0904756867","city_id":"19","city":"Thanh Hóa","dist_id":"75","district":"Thanh Hóa","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3680,"storeNm":"52 Cao Sơn (Thanh Hóa)","storeAddr":"52 Cao Sơn, An Hoạch, TP Thanh Hóa, Thanh Hóa","lat":"19.8040716","phone":"0906121789","city_id":"19","city":"Thanh Hóa","dist_id":"75","district":"Thanh Hóa","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":4037,"storeNm":"Vĩnh Hùng (Thanh Hóa )","storeAddr":"Xã Vĩnh Hùng - H. Vĩnh Lộc, Thanh Hóa ","lat":"20.0323654","phone":"0936720828","city_id":"19","city":"Thanh Hóa","dist_id":"75","district":"Thanh Hóa","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3883,"storeNm":"Minh Khoi (Thanh Hoa)","storeAddr":"Minh Khôi - Nông Cống - T.Hóa, Thanh Hóa ","lat":"19.6331354","phone":"0902188815","city_id":"19","city":"Thanh Hóa","dist_id":"75","district":"Thanh Hóa","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3938,"storeNm":"Hàm Rồng (Thanh Hóa)","storeAddr":"Tân Long - P.Hàm Rồng - TP T.Hóa, Thanh Hóa ","lat":"19.8312621","phone":"0936338996","city_id":"19","city":"Thanh Hóa","dist_id":"75","district":"Thanh Hóa","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3919,"storeNm":"Quảng Lưu (Thanh Hóa)","storeAddr":"Quảng Lưu - Quảng Xương - T.Hóa, Thanh Hóa ","lat":"19.675139","phone":"0988012368","city_id":"19","city":"Thanh Hóa","dist_id":"75","district":"Thanh Hóa","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3873,"storeNm":"Lễ Môn 2 (Thanh Hóa)","storeAddr":"Khu CN Lễ Môn - TP Thanh Hóa, Thanh Hóa ","lat":"19.7817981","phone":null,"city_id":"19","city":"Thanh Hóa","dist_id":"75","district":"Thanh Hóa","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3920,"storeNm":"TH.CHXDTH17 - Quảng Ninh (Thanh Hóa )","storeAddr":"Quảng Ninh - Quảng Xương - T.Hóa, Thanh Hóa ","lat":"19.7018598","phone":"0974038999","city_id":"19","city":"Thanh Hóa","dist_id":"75","district":"Thanh Hóa","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3952,"storeNm":"TH.CHXDTH27 - Bỉm Sơn (Thanh Hóa)","storeAddr":"Thị xã Bỉm Sơn - Thanh Hóa, Thanh Hóa ","lat":"20.0848952","phone":"0902115102","city_id":"19","city":"Thanh Hóa","dist_id":"75","district":"Thanh Hóa","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3894,"storeNm":"Bỉm Sơn (Thanh Hóa)","storeAddr":"Phường Bắc Sơn - Bỉm Sơn - T.Hóa, Thanh Hóa ","lat":"20.1089734","phone":"0904971199","city_id":"19","city":"Thanh Hóa","dist_id":"75","district":"Thanh Hóa","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3795,"storeNm":"Tống Duy Tân (Thanh Hóa)","storeAddr":"180 Tống Duy Tân, P. Lam Sơn, Thanh Hóa ","lat":"19.8038869","phone":null,"city_id":"19","city":"Thanh Hóa","dist_id":"75","district":"Thanh Hóa","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3975,"storeNm":"Triệu Lộc (Thanh Hóa)","storeAddr":"Triệu Lộc - Hậu Lộc - Thanh Hóa, Thanh Hóa ","lat":"19.9364599","phone":"0904846155","city_id":"19","city":"Thanh Hóa","dist_id":"75","district":"Thanh Hóa","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":5582,"storeNm":"CHXD NGA VỊNH (THANH HÓA)","storeAddr":"Xóm Tứ Thôn, Xã Nga Vịnh, Huyện Nga Sơn, Thanh Hóa","lat":"20.042833","phone":"0905244042","city_id":"19","city":"Thanh Hóa","dist_id":"75","district":"Thanh Hóa","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":11733,"storeNm":"CHXD THIỆU CHÂU (Thanh Hóa) ","storeAddr":"Xã Tân Châu, Huyện Thiệu Hóa, Tỉnh Thanh Hóa, ","lat":"19.8788171","phone":"0967363996","city_id":"19","city":"Thanh Hóa","dist_id":"515","district":"Thiệu Hoá","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":5064,"storeNm":" Thọ Xuân (Thanh Hóa)","storeAddr":"Số nhà 253, tiểu khu 7, Thị Trấn Thọ Xuân,Thanh Hóa , ","lat":"19.9280016","phone":"0932319868","city_id":"19","city":"Thanh Hóa","dist_id":"328","district":"Thọ Xuân","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":4021,"storeNm":"Quảng Thọ (Huế)","storeAddr":"xã Quảng Thọ,Quảng Điền, Thừa Thiên Huế, Thừa Thiên-Huế ","lat":"16.5354828","phone":"01202400068","city_id":"26","city":"Thừa Thiên Huế","dist_id":"84","district":"Huế","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3764,"storeNm":"252 Nguyễn Sinh Cung (Thừa Thiên Huế)","storeAddr":"252 Nguyễn Sinh Cung, Thừa Thiên Huế","lat":"16.4843875","phone":"0935143814","city_id":"26","city":"Thừa Thiên Huế","dist_id":"84","district":"Huế","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3921,"storeNm":"Quảng Phú (Huế)","storeAddr":"Quảng Phú, Quảng Điền, Thừa Thiên Huế, Thừa Thiên-Huế ","lat":"16.5406164","phone":"0905121147","city_id":"26","city":"Thừa Thiên Huế","dist_id":"84","district":"Huế","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":5058,"storeNm":"200 Lý Nam Đế (Huế)","storeAddr":"200 Lý Nam Đế, Phường Hương Long, Thành Phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế","lat":"16.464981","phone":"0935143814","city_id":"26","city":"Thừa Thiên Huế","dist_id":"84","district":"Huế","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":5092,"storeNm":"CHXD PHÚ THƯỢNG (Huế)","storeAddr":"Quốc lộ 49, Phạm Văn Đồng, Phú Thượng, Phú Vang, Thừa Thiên Huế","lat":"16.4924348","phone":"0935724689","city_id":"26","city":"Thừa Thiên Huế","dist_id":"84","district":"Huế","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3967,"storeNm":"Thủy Lập (Huế)","storeAddr":"Thôn Thủy Lập, Xã Quảng Lợi, Huyện Quảng Điền, Thừa Thiên-Huế ","lat":"16.617067","phone":"01638438323","city_id":"26","city":"Thừa Thiên Huế","dist_id":"84","district":"Huế","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3954,"storeNm":"Quảng Công (Huế)","storeAddr":"Thôn 3, Xã Quảng Công, Huế ","lat":"16.6037112","phone":"0985452036","city_id":"26","city":"Thừa Thiên Huế","dist_id":"84","district":"Huế","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3993,"storeNm":"Hương Trà (Huế)","storeAddr":"Xã Bình Điền, Hương Trà, Thừa Thiên Huế, Thừa Thiên-Huế ","lat":"16.3008984","phone":"0935724689","city_id":"26","city":"Thừa Thiên Huế","dist_id":"84","district":"Huế","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3747,"storeNm":"190 ấp Bình Tạo A (Tiền Giang)","storeAddr":"Số 190 ấp Bình Tạo A, xã Trung An, thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang","lat":"10.344972","phone":"0907.204.888","city_id":"49","city":"Tiền Giang","dist_id":"119","district":"Thành Phố Mỹ Tho","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3482,"storeNm":"QL 1A (Tiền Giang)","storeAddr":"44/A 8 Quốc lộ 1A, Ấp 8 , Xã Trung An, Tp Mỹ Tho, Tiền Giang","lat":"10.38583","phone":"0733,855,701","city_id":"49","city":"Tiền Giang","dist_id":"119","district":"Thành Phố Mỹ Tho","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3772,"storeNm":"Ấp Bến Có (Trà Vinh)","storeAddr":"Ấp Bến Có, Xã Nguyệt Hóa, Huyện Châu Thành, Trà Vinh","lat":"9.925764","phone":"01677535355","city_id":"48","city":"Trà Vinh","dist_id":"118","district":"Trà Vinh","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3463,"storeNm":"Ấp Đa Hòa Nam (Trà Vinh)","storeAddr":"Ấp Đa Hòa Nam, Hòa Lợi, Huyện Châu Thành, Trà Vinh","lat":"9.9006814","phone":"0976.041.212","city_id":"48","city":"Trà Vinh","dist_id":"118","district":"Trà Vinh","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3815,"storeNm":"Láng Cháo (Trà Vinh)","storeAddr":"Ấp Láng Cháo, xã Dân Thành, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh, Trà Vinh ","lat":"9.5972058","phone":"0977 710 360","city_id":"48","city":"Trà Vinh","dist_id":"118","district":"Trà Vinh","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3683,"storeNm":"TT DĐịnh An (Trà Vinh)","storeAddr":"Khóm 5, TT Định An, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh","lat":"9.62096","phone":"0977 710 360","city_id":"48","city":"Trà Vinh","dist_id":"118","district":"Trà Vinh","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3823,"storeNm":"Sa Bình (Trà Vinh)","storeAddr":"Ấp Sa Bình, xã Long Đức, Tp Trà Vinh, Trà Vinh ","lat":"9.9780503","phone":null,"city_id":"48","city":"Trà Vinh","dist_id":"118","district":"Trà Vinh","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":5068,"storeNm":"CHXD SỐ 42 (Trà Vinh)","storeAddr":"Khóm 8, Thị trấn Cầu Kè, Huyện Cầu Kè, Trà Vinh ","lat":"9.8708068","phone":null,"city_id":"48","city":"Trà Vinh","dist_id":"118","district":"Trà Vinh","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3684,"storeNm":"Khóm Phước Bình (Trà Vinh)","storeAddr":"Khóm Phước Bình, Phường 2, Tx Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh","lat":"9.664838","phone":"0977 710 360","city_id":"48","city":"Trà Vinh","dist_id":"118","district":"Trà Vinh","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3856,"storeNm":"Nguyễn Thị Minh Khai (Trà Vinh)","storeAddr":"Đường Nguyễn Thị Minh Khai, Khóm 9, Phường 7, Tp Trà Vinh , Trà Vinh ","lat":"9.9324507","phone":"0977 710 360","city_id":"48","city":"Trà Vinh","dist_id":"118","district":"Trà Vinh","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":4014,"storeNm":"Long Đức (Trà Vinh)","storeAddr":"Xã Long Đức, Tp Trà Vinh, Trà Vinh, ","lat":"9.9803666","phone":"0977 710 360","city_id":"48","city":"Trà Vinh","dist_id":"118","district":"Trà Vinh","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3826,"storeNm":"Trà Mẹt (Trà Vinh)","storeAddr":"Ấp Trà Mẹt, Xã Thông Hòa, Huyện Cầu Kè, Trà Vinh ","lat":"9.9265805","phone":"01223.417.292","city_id":"48","city":"Trà Vinh","dist_id":"118","district":"Trà Vinh","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":4088,"storeNm":"Tân Tiến (Trà Vinh)","storeAddr":"Xã Tân Tiến, Tân An, Càng Long, Trà Vinh","lat":"9.8901262","phone":"0977 710 360","city_id":"48","city":"Trà Vinh","dist_id":"118","district":"Trà Vinh","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":4068,"storeNm":"Nguyệt Lãng A (Trà Vinh)","storeAddr":"Ấp Nguyệt Lãng A, Xã Bình Phú, H. Càng Long, Trà Vinh","lat":"9.9602788","phone":"0917.989.070","city_id":"48","city":"Trà Vinh","dist_id":"118","district":"Trà Vinh","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":5722,"storeNm":"CHXD Trà Vinh Phường 1 (Trà Vinh)","storeAddr":"Đường Võ Văn Kiệt, Khóm 4, Phường 1, TP Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh","lat":"9.950322","phone":"0917145986","city_id":"48","city":"Trà Vinh","dist_id":"118","district":"Trà Vinh","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3813,"storeNm":"Giồng Dầu (Trà Vinh)","storeAddr":"Ấp Giồng Dầu, Xã Hòa Ân, Huyện Cầu Kè, Trà Vinh ","lat":"9.8941502","phone":"0907.238.929","city_id":"48","city":"Trà Vinh","dist_id":"118","district":"Trà Vinh","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3681,"storeNm":"187A Hùng Vương (Trà Vinh)","storeAddr":"187A Hùng Vương, Khóm 2, Phường 5, Tp Trà Vinh, Trà Vinh","lat":"9.936777","phone":"0977 710 360","city_id":"48","city":"Trà Vinh","dist_id":"118","district":"Trà Vinh","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3784,"storeNm":"QL 53 (Trà Vinh)","storeAddr":"QL 53, Ấp Truông, Hòa Lợi, Châu thành, Trà Vinh","lat":"9.9102733","phone":"0907523322","city_id":"48","city":"Trà Vinh","dist_id":"118","district":"Trà Vinh","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":5739,"storeNm":"CHXD Trọng Đức (Trà Vinh)","storeAddr":"Ấp số 05, Xã Mỹ Cẩm, Huyện Càng Long, Tỉnh Trà Vinh","lat":"10.011399","phone":"0393043109","city_id":"48","city":"Trà Vinh","dist_id":"118","district":"Trà Vinh","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3462,"storeNm":"Xã Long Hữu (Trà Vinh)","storeAddr":"Ấp 10, Xã Long Hữu, Huyện Duyên Hải, Trà Vinh","lat":"9.6923531","phone":"01696.488.235","city_id":"48","city":"Trà Vinh","dist_id":"118","district":"Trà Vinh","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3682,"storeNm":"TT Càng Long (Trà Vinh)","storeAddr":"Khóm 4, TT Càng Long, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh","lat":"9.9959926","phone":"0977 710 360","city_id":"48","city":"Trà Vinh","dist_id":"118","district":"Trà Vinh","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3810,"storeNm":"Bến Đáy B (Trà Vinh)","storeAddr":"Ấp Bến Đáy B, Xã Mỹ Long Bắc, Huyện Cầu Ngang, Trà Vinh ","lat":"9.8246637","phone":"01684.068.252","city_id":"48","city":"Trà Vinh","dist_id":"118","district":"Trà Vinh","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":4000,"storeNm":"Đội Bình (Tuyên Quang)","storeAddr":"Xã Đội Bình - Tỉnh Tuyên Quang, Tuyên Quang ","lat":"21.672483","phone":"0933.885.280","city_id":"34","city":"Tuyên Quang","dist_id":"97","district":"Tuyên Quang","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":12142,"storeNm":"CHXD TÂN HÀ (Tuyên Quang)","storeAddr":"Quốc lộ 2C, tổ 16, phường Tân Hà, thành phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang","lat":"21","phone":"0823868333","city_id":"34","city":"Tuyên Quang","dist_id":"97","district":"Tuyên Quang","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3459,"storeNm":"Tân Quới Đông (Vĩnh Long)","storeAddr":"219A tổ 4, Ấp Tân Qưới Đông, Xã Trường An, Vĩnh long","lat":"10.2503685","phone":"0939.678.555","city_id":"42","city":"Vĩnh Long","dist_id":"106","district":"Vĩnh Long","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":11540,"storeNm":"Mỹ Phước (Vĩnh Long)","storeAddr":"Ấp Cái Cạn 2, Xã Mỹ Phước, Huyện Mang Thít, Tỉnh Vĩnh Long","lat":"10.239398","phone":"0907523333","city_id":"42","city":"Vĩnh Long","dist_id":"106","district":"Vĩnh Long","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3811,"storeNm":"Đại Thọ (Vĩnh Long)","storeAddr":"Ấp Đại Thọ, Xã Loan Mỹ, Huyện Tam Bình, Vĩnh Long ","lat":"10.0291539","phone":"0942.180.877","city_id":"42","city":"Vĩnh Long","dist_id":"106","district":"Vĩnh Long","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3464,"storeNm":"Ấp Thanh Mỹ 1 (Vĩnh Long)","storeAddr":"Ấp Thanh Mỹ 1, Xã Thanh Đức, Huyện Long Hồ, Vĩnh Long","lat":"10.2436801","phone":"0939.208.111","city_id":"42","city":"Vĩnh Long","dist_id":"106","district":"Vĩnh Long","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3816,"storeNm":"Mỹ Long (Vĩnh Long)","storeAddr":"Ấp Mỹ Long, Xã Chánh An, Huyện Mang Thít, Vĩnh Long ","lat":"10.1752188","phone":"0913.013.162","city_id":"42","city":"Vĩnh Long","dist_id":"106","district":"Vĩnh Long","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3774,"storeNm":"ĐT 909 Hậu Lộc (Vĩnh Long)","storeAddr":"Đường ĐT 909, Ấp 6, Hậu Lộc, Tam Bình, Vĩnh Long","lat":"10.1159022","phone":"0939562042","city_id":"42","city":"Vĩnh Long","dist_id":"106","district":"Vĩnh Long","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3775,"storeNm":"ĐT 909 An Thuận (Vĩnh Long)","storeAddr":"Đường ĐT 909, Ấp An Thuận, Phú Đức, Long Hồ, Vĩnh Long","lat":"10.182592","phone":"0898222005","city_id":"42","city":"Vĩnh Long","dist_id":"106","district":"Vĩnh Long","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3820,"storeNm":"Phú Hòa (Vĩnh Long)","storeAddr":"Ấp Phú Hòa, Xã Song Phú, H Tam Bình, Vĩnh Long ","lat":"10.1073188","phone":"0905.110.889","city_id":"42","city":"Vĩnh Long","dist_id":"106","district":"Vĩnh Long","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3809,"storeNm":"An Hiệp (Vĩnh Long)","storeAddr":"Ấp An Hiệp, Xã Long An, Huyện Long Hồ, Vĩnh Long ","lat":"10.1573862","phone":"0987.332.557","city_id":"42","city":"Vĩnh Long","dist_id":"106","district":"Vĩnh Long","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3821,"storeNm":"Phú Hữu Đông (Vĩnh Long)","storeAddr":"Ấp Phú Hữu Đông, Xã Phú Thịnh, Huyện Tam Bình, Vĩnh Long ","lat":"10.1307443","phone":"0932.802.323","city_id":"42","city":"Vĩnh Long","dist_id":"106","district":"Vĩnh Long","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3822,"storeNm":"Quang Thạnh (Vĩnh Long)","storeAddr":"Ấp Quang Thạnh, Xã Hiếu Phụng, Huyện Vũng Liêm, Vĩnh Long ","lat":"10.0936153","phone":"0939.669.085","city_id":"42","city":"Vĩnh Long","dist_id":"106","district":"Vĩnh Long","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3830,"storeNm":"Vĩnh Hòa (Vĩnh Long)","storeAddr":"Ấp Vĩnh Hòa, Xã Hựu Thành, Huyện Trà Ôn, Vĩnh Long ","lat":"9.9823916","phone":"0918.686.956","city_id":"42","city":"Vĩnh Long","dist_id":"106","district":"Vĩnh Long","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3814,"storeNm":"Hưng Quới (Vĩnh Long)","storeAddr":"Ấp Hưng Quới, Xã Thanh Đức, Huyện Long Hồ, Vĩnh Long ","lat":"10.2448442","phone":"01268.023.520","city_id":"42","city":"Vĩnh Long","dist_id":"106","district":"Vĩnh Long","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3458,"storeNm":"15A Phạm Hùng (Vĩnh Long)","storeAddr":"15A Phạm Hùng, P9, TP Vĩnh Long, Vĩnh Long","lat":"10.255084","phone":"0907.000.595","city_id":"42","city":"Vĩnh Long","dist_id":"106","district":"Vĩnh Long","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3946,"storeNm":"Lập Thạch (Vĩnh Phúc)","storeAddr":"Thị trấn Lập Thạch - Vĩnh Phúc, Vĩnh Phúc ","lat":"21.4129606","phone":"0918.889.080","city_id":"41","city":"Vĩnh Phúc","dist_id":"105","district":"Vĩnh Yên","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3586,"storeNm":"408 đường Mê Linh (Vĩnh Phúc)","storeAddr":"408 đường Mê Linh, P. Khai Quang, TP Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc","lat":"21.304882","phone":"0913.507.238","city_id":"41","city":"Vĩnh Phúc","dist_id":"105","district":"Vĩnh Yên","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3610,"storeNm":"Tiền Châu (Vĩnh Phúc)","storeAddr":"Khu 5, Tiền Châu, Phúc Yên, Vĩnh Phúc","lat":"21.256555","phone":"0985 549 169","city_id":"41","city":"Vĩnh Phúc","dist_id":"105","district":"Vĩnh Yên","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3593,"storeNm":"Xã Hợp Minh (Yên Bái)","storeAddr":"Thôn 9, xã Hợp Minh, huyện Trấn Yên, TP Yên Bái, Yên Bái","lat":"21.7167689","phone":"0945.837.160","city_id":"46","city":"Yên Bái","dist_id":"116","district":"Yên Bái","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3916,"storeNm":"Hòa Phước (Đà Nẵng)","storeAddr":"QL1A, Hoà Phước, Đà Nẵng, Đà Nẵng ","lat":"15.9660545","phone":"0905 180144","city_id":"9","city":"Đà Nẵng","dist_id":"99","district":"Cẩm Lệ","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3858,"storeNm":"Phạm Hùng (Đà Nẵng)","storeAddr":"Đường Phạm Hùng, xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng, Đà Nẵng ","lat":"16.0065767","phone":"0905 846592","city_id":"9","city":"Đà Nẵng","dist_id":"99","district":"Cẩm Lệ","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3718,"storeNm":"154 CMT8 (Đà Nẵng)","storeAddr":"154 Cách Mạng Tháng Tám, Khuê Trung, Cẩm Lệ, Đà Nẵng","lat":"16.0199831","phone":"0905 606559","city_id":"9","city":"Đà Nẵng","dist_id":"99","district":"Cẩm Lệ","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3880,"storeNm":"Lê Văn Hiến (Đà Nẵng)","storeAddr":"Lê Văn Hiến, Đà Nẵng ","lat":"16.0186057","phone":"0903 201555","city_id":"9","city":"Đà Nẵng","dist_id":"99","district":"Cẩm Lệ","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3719,"storeNm":"197 CMT8 (Đà Nẵng)","storeAddr":"197 Đường CM Tháng 8, Khuê Trung, Quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng","lat":"16.0182026","phone":"0905 846707","city_id":"9","city":"Đà Nẵng","dist_id":"99","district":"Cẩm Lệ","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3915,"storeNm":"Hoa Chau (Da Nang)","storeAddr":"QL1A, Hoà Châu, Đà Nẵng, Đà Nẵng ","lat":"15.9855729","phone":"0984 414809","city_id":"9","city":"Đà Nẵng","dist_id":"99","district":"Cẩm Lệ","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3744,"storeNm":"Vòng xoay Nguyễn Hữu Thọ - Duy Tân (Đà Nẵng)","storeAddr":"Vòng xoay Nguyễn Hữu Thọ - Duy Tân, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng","lat":"16.0536199","phone":"0905 290722","city_id":"9","city":"Đà Nẵng","dist_id":"71","district":"Hải Châu","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3743,"storeNm":"Đồ Sơn (Đà Nẵng)","storeAddr":"Tổ 6, Khu phố Đồ Sơn, P. Hòa Khánh Nam, Q.Liên chiểu, Đà Nẵng","lat":"16.051099","phone":"0905 846592","city_id":"9","city":"Đà Nẵng","dist_id":"100","district":"Liên Chiểu","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3726,"storeNm":"Trần Nam Trung (Đà Nẵng)","storeAddr":"Lô 293 Trần Nam Trung, Đà Nẵng","lat":"16.0013724","phone":"0905 338699","city_id":"9","city":"Đà Nẵng","dist_id":"60","district":"Sơn Trà","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3720,"storeNm":"248 Ngô Quyền (Đà Nẵng)","storeAddr":"248 Ngô Quyền, Đà Nẵng","lat":"16.0873831","phone":"0935 047710","city_id":"9","city":"Đà Nẵng","dist_id":"60","district":"Sơn Trà","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3721,"storeNm":"249 Ngô Quyền (Đà Nẵng)","storeAddr":"249 Ngô Quyền, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, Đà Nẵng","lat":"16.084875","phone":"0935 047710","city_id":"9","city":"Đà Nẵng","dist_id":"60","district":"Sơn Trà","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3722,"storeNm":"610 Lê Văn Hiến (Đà Nẵng)","storeAddr":"610 Lê Văn Hiến, Q.Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng","lat":"16.007407","phone":"0903 201555","city_id":"9","city":"Đà Nẵng","dist_id":"60","district":"Sơn Trà","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":5421,"storeNm":"CHXD 42 VŨNG TÀU (Đắk Nông)","storeAddr":"Lê Duẩn, Phường Nghĩa Tân, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông, Việt Nam","lat":"11.9726569","phone":"0966840708","city_id":"368","city":"Đắc Nông","dist_id":"380","district":"Gia Nghĩa","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3707,"storeNm":"Xã Trường Phong (Đắk Nông)","storeAddr":"Thôn 1, Xã Trường Phong, Huyện Đắk Nông, Tỉnh Đắk Nông","lat":"11.9886271","phone":"0169.953.4510","city_id":"368","city":"Đắc Nông","dist_id":"380","district":"Gia Nghĩa","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":5694,"storeNm":"CHXD QL14 (Đắc Nông)","storeAddr":"Km 770 + 350, Quốc Lộ 14, Thôn Đức Phúc, Xã Đức Mạnh, Huyện Đắk Mil, Tỉnh Đắc Nông","lat":"12.6050455","phone":null,"city_id":"368","city":"Đắc Nông","dist_id":"380","district":"Gia Nghĩa","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3708,"storeNm":"Xã Nhân Cơ (Đắk Nông)","storeAddr":"Thôn 11, xã Nhân Cơ, huyện Đắk R\u0027 Lấp, tỉnh Đắk Nông","lat":"11.9796115","phone":"0169.953.4510","city_id":"368","city":"Đắc Nông","dist_id":"380","district":"Gia Nghĩa","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3961,"storeNm":"Tan Tien (Daknong)","storeAddr":"Thôn Tân Tiến, xã Quảng Thành, thị xã Gia Nghĩa , Đăk Nông ","lat":"12.073115","phone":"0984.327.083","city_id":"368","city":"Đắc Nông","dist_id":"380","district":"Gia Nghĩa","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3710,"storeNm":"Thôn Tân Lợi (Đắk Nông)","storeAddr":"Thôn Tân Lợi, xã Đức Mạnh, Huyện Đăk Mil, Tỉnh Đắk Nông","lat":"12.4675298","phone":"0944.480.999","city_id":"368","city":"Đắc Nông","dist_id":"380","district":"Gia Nghĩa","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3709,"storeNm":"Xã EaWer (Đắk Lắk)","storeAddr":"Thôn 5, xã EaWer, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk","lat":"12.7428074","phone":"0902.957.115","city_id":"20","city":"Đắk Lắk","dist_id":"267","district":"Buôn Hồ","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3878,"storeNm":"Tân Lập (DakLak)","storeAddr":"Km 7, tỉnh lộ 8, Phường Tân Lập, Đắk Lắk ","lat":"12.7206886","phone":"0977.770.869","city_id":"20","city":"Đắk Lắk","dist_id":"76","district":"Buôn Ma Thuột","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3696,"storeNm":"QL26 (Đắk Lắk)","storeAddr":"QL26, thôn 4, xã Ea Pil, huyện M\u0027 Đrắk, tỉnh Đắk Lắk","lat":"12.8059479","phone":"0974.987.773","city_id":"20","city":"Đắk Lắk","dist_id":"76","district":"Buôn Ma Thuột","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3697,"storeNm":"QL27 (Đắk Lắk)","storeAddr":"QL27, Ea ktur, Huyện Cư kuin, Đắk Lắk","lat":"12.6238424","phone":"0902.678.125","city_id":"20","city":"Đắk Lắk","dist_id":"76","district":"Buôn Ma Thuột","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3712,"storeNm":"TL2 (Đắk Lắk)","storeAddr":"TL2, thôn Quỳnh Tân, TT Buôn Trấp, Huyện Krông Ana, Đắk Lắk","lat":"12.4927796","phone":"0902.678.125","city_id":"20","city":"Đắk Lắk","dist_id":"76","district":"Buôn Ma Thuột","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3689,"storeNm":"Km 700+500 QL 14 (Đắk Lắk)","storeAddr":"Km 700+500 QL 14, X.Cuôr Đăng, H.Cư M’gar, T.Đắk Lắk.","lat":"12.742203","phone":"0942.112.148","city_id":"20","city":"Đắk Lắk","dist_id":"76","district":"Buôn Ma Thuột","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3701,"storeNm":"QL 14 (Đắk Lắk)","storeAddr":"Quốc lộ 14, xã Hòa Phú, TP. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk","lat":"12.6157983","phone":"0943.100.389","city_id":"20","city":"Đắk Lắk","dist_id":"76","district":"Buôn Ma Thuột","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3690,"storeNm":"Km 92 (Đắk Lắk)","storeAddr":"Km 92, Thôn 2, xã Ea ral, huyện Ea H\u0027leo, tỉnh Đắk Lắk","lat":"13.2408248","phone":"0165.617.7132","city_id":"20","city":"Đắk Lắk","dist_id":"76","district":"Buôn Ma Thuột","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3702,"storeNm":"số 141 Buôn Ky (Đắk Lắk)","storeAddr":"số 141 Buôn Ky, Tỉnh lộ 1, phường Thành Nhất, TP. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk","lat":"12.679931","phone":"0902.631.234","city_id":"20","city":"Đắk Lắk","dist_id":"76","district":"Buôn Ma Thuột","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3489,"storeNm":"Xã Phước Tân (Đồng Nai)","storeAddr":"Tổ 9, Ấp Đồng, xã Phước Tân, Tp.Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai","lat":"10.8926724","phone":"0618,838,026","city_id":"3","city":"Đồng Nai","dist_id":"62","district":"Biên Hòa","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3711,"storeNm":"Tỉnh lộ 762 (Đồng Nai)","storeAddr":"Tỉnh lộ 762, xã Xuân Mỹ, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai","lat":"10.7667689","phone":"0169.359.5287","city_id":"3","city":"Đồng Nai","dist_id":"62","district":"Biên Hòa","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3776,"storeNm":"Km 105 QL 20 (Đồng Nai)","storeAddr":"Km 105 QL 20, Xã Phú Ngọc, H. Định Quán, Đồng Nai","lat":"11.1362281","phone":"01663378039","city_id":"3","city":"Đồng Nai","dist_id":"62","district":"Biên Hòa","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3688,"storeNm":"Đường 107 (Đồng Nai)","storeAddr":"Đường 107, ấp Hòa Thành, xã Ngọc Định, huyện Định Quán, Đồng Nai","lat":"11.204447","phone":"0919.553.430","city_id":"3","city":"Đồng Nai","dist_id":"62","district":"Biên Hòa","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3748,"storeNm":"26/4A Nguyễn Thị Tồn (Đồng Nai)","storeAddr":"Số 26/4A Nguyễn Thị Tồn, ấp 3, xã Hóa An, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai","lat":"10.937528","phone":"0919.093.663","city_id":"3","city":"Đồng Nai","dist_id":"62","district":"Biên Hòa","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3930,"storeNm":"Cầu Hang (Đồng Nai)","storeAddr":"Số 156/20 Quốc lộ 1K, ấp Cầu Hang, xã Hóa An , Biên Hòa ","lat":"10.928103","phone":"0903.333.008","city_id":"3","city":"Đồng Nai","dist_id":"62","district":"Biên Hòa","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3855,"storeNm":"Nguyễn Hữu Cảnh (Đồng Nai)","storeAddr":"Đường Nguyễn Hữu Cảnh, xã Long Tân, huyện Nhơn Trạch , Đồng Nai ","lat":"10.7146071","phone":"0909.379.558","city_id":"3","city":"Đồng Nai","dist_id":"272","district":"Nhơn Trạch","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":4080,"storeNm":"Đường 30/4 (Đồng Tháp)","storeAddr":"Số 08, Đường 30/4, P. 1, Cao Lãnh, Đồng Tháp","lat":"10.4576199","phone":"0936.659.152","city_id":"369","city":"Đồng Tháp","dist_id":"382","district":"Cao Lãnh","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":4082,"storeNm":"Lai Vung (Đồng Tháp)","storeAddr":"Số 250A Khóm 4, Thị trấn Lai Vung, H. Lai Vung, Đồng Tháp","lat":"10.2894222","phone":"0936.659.152","city_id":"369","city":"Đồng Tháp","dist_id":"381","district":"Sa Đéc","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3934,"storeNm":"An Phong (Đồng Tháp)","storeAddr":"Số 365B, Quốc Lộ 30, Ấp 1, Xã An Phong, Huyện Thanh Bình, Đồng Tháp ","lat":"10.6178998","phone":"0932.833.424","city_id":"369","city":"Đồng Tháp","dist_id":"381","district":"Sa Đéc","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3783,"storeNm":"QL 30 (Đồng Tháp)","storeAddr":"QL 30, 522C Ấp 3, Xã An Phong, huyện Thanh Bình, Đồng Tháp","lat":"10.6298488","phone":"939156775","city_id":"369","city":"Đồng Tháp","dist_id":"381","district":"Sa Đéc","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":3470,"storeNm":"Xã Tân Thành B (Đồng Tháp)","storeAddr":"Xã Tân Thành B, Huyện Tân Hồng, Tỉnh Đồng Tháp","lat":"10.8697347","phone":"0907.653.414","city_id":"369","city":"Đồng Tháp","dist_id":"381","district":"Sa Đéc","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":4065,"storeNm":"566 Điện Biên Phủ (Đồng Tháp)","storeAddr":"566 Điện Biên Phủ, P. Mỹ Phú, thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp","lat":"10.4684189","phone":"0936.659.152","city_id":"369","city":"Đồng Tháp","dist_id":"381","district":"Sa Đéc","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":153,"brandNm":"PVOIL","brandImg":null,"sort":null}}],"productType":"c","brandNameSlug":"pvoil","brandPhone":"","brandAddress":"Quận 1, HCM","serviceGuide":"","brandLogo":"https://img.gotit.vn/compress/brand/1555389807_mxGNJ.png","nameSlug":null,"productDesc":"\u003cp\u003eThẻ Qu\u0026agrave; Tặng được sử dụng dễ d\u0026agrave;ng tại c\u0026aacute;c cửa h\u0026agrave;ng hoặc c\u0026aacute;c k\u0026ecirc;nh online (hotline đặt h\u0026agrave;ng/web/app) thuộc thương hiệu đối t\u0026aacute;c của Got It.\u003c/p\u003e\n","productShortDesc":"","terms":"\u003cp\u003e- Phiếu quà tặng điện tử được cung cấp bởi Got It.\u003c/p\u003e\u003cp\u003e- Một hoá đơn có thể sử dụng nhiều Phiếu quà tặng, mỗi Phiếu quà tặng có giá trị sử dụng 01 lần theo thời hạn quy định.\u003c/p\u003e\u003cp\u003e- Vui lòng xuất trình Phiếu quà tặng trước khi thực hiện thanh toán.\u003c/p\u003e\u003cp\u003e- Phiếu quà tặng có thể áp dụng cho các sản phẩm hoặc dịch vụ khác cùng giá trị khi sản phẩm/dịch vụ trên Phiếu quà tặng đã hết hàng.\u003c/p\u003e\u003cp\u003e- Phiếu quà tặng không có giá trị quy đổi thành tiền mặt hoặc hoàn lại tiền hoặc bán lại. Khách hàng sẽ trả thêm tiền nếu sử dụng quá giá trị Phiếu quà tặng.\u003c/p\u003e\u003cp\u003e- Khách hàng tự bảo mật thông tin mã quà tặng sau khi mua.\u003c/p\u003e\u003cp\u003e- Mã quà tặng sẽ không được hoàn lại khi bị mất hoặc Đã sử dụng.\u003c/p\u003e\u003cp\u003e- Khách hàng vui lòng liên hệ với nhà cung cấp khi có thắc mắc hoặc khiếu nại liên quan đến chất lượng của sản phẩm/dịch vụ theo hotline 1900558820 hoặc support@gotit.vn.\u003c/p\u003e","categoryId":"9"},"ExtensionData":{},"ResponseCode":1,"Status":0,"Description":"Lấy dữ liệu thành công","DataInfo":null,"OrderStatus":0,"PaymentStatus":0,"IsConfirmMultiTimes":false,"RefundAmount":0,"SuccessAmount":0,"ListBillResponseStatus":null}
Thẻ Quà Tặng
Thẻ Quà Tặng
Mệnh giá :

1.000.000 VND

Thành Tiền :

1.000.000 VND

Thẻ Quà Tặng được sử dụng dễ dàng tại các cửa hàng hoặc các kênh online (hotline đặt hàng/web/app) thuộc thương hiệu đối tác của Got It.

Địa chỉ mua hàng:

● QL 91 (An Giang): QL 91, Phường Vĩnh Mỹ, Thị Xã Châu Đốc, Tỉnh An Giang

● Ấp Hòa Thượng (An Giang): Tỉnh Lộ 942, Ấp Hoà Thượng, Xã Kiến An, Huyện Chợ Mới , An Giang

● 222 Trần Hưng Đạo (An Giang): 222 Trần Hưng Đạo, Phường Mỹ Thới, Thành Phố Long Xuyên, An Giang

● Khóm Tây Khánh 4 (An Giang): 370/7A Khóm Tây Khánh 4, Phường Mỹ Hòa, Long Xuyên, An Giang

● Khóm Long Hưng (An Giang): Tỉnh Lộ 954, Khóm Long Hưng 2, Phường Long Sơn, Tân Châu, An Giang

● Vĩnh Hòa (An Giang): Ấp Vĩnh Hòa, Xã Lạc Quới. Huyện Tri Tôn, Tỉnh An Giang

● Ấp Tô Lợi (An Giang): Ấp Tô Lợi, Xã Cô Tô, Huyện Tri Tôn, Tỉnh An Giang

● Ninh Hòa (An Giang): Ấp Ninh Hòa, Xã An Tức, HuyệnTri Tôn, Tỉnh An Giang

● Ninh Thạnh (An Giang): Ấp Ninh Thạnh, Xã An Tức, Huyện Tri Tôn, Tỉnh An Giang

● Tri Ton (An Giang): TL 941, Khóm 1, Thị Trấn Tri Tôn, Huyện Tri Tôn , An Giang

● Phú An (An Giang): Ấp Phú An, Thị Trấn Phú Hòa, Huyện Thoại Sơn , An Giang

● Giồng Cát (An Giang): Ấp Giồng Cát, Xã Lương An Trà, Huyện Tri Tôn , An Giang

● Trung Bắc Hưng (An Giang): Ấp Trung Bắc Hưng, Xã Nhơn Hưng, Huyện Tịnh Biên, An Giang

● Ấp Sơn Tân (An Giang): 151A TL943, Ấp Sơn Tân, Xã Vọng Đông, Huyện Thoại Sơn, Tỉnh An Giang

● Ba Chúc (An Giang): Khóm An Hòa A, Thị Trấn Ba Chúc, Huyện Tri Tôn , An Giang

● Số 240 Lê Lợi (Bà Rịa - Vũng Tàu): Số 240 Lê Lợi, P. 7, Tp. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

● TL44A (Bà Rịa - Vũng Tàu): TL44A, Ấp An Thạnh, Xã An Ngãi, huyện Long Điền, Bà Rịa - Vũng Tàu

● Nguyễn Thiện Thuật (Bà Rịa - Vũng Tàu): Nguyễn T. Thuật, P. Thắng Nhất, thành phố Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu

● TL44B (Bà Rịa - Vũng Tàu): TL44B, ấp Mỹ An, xã Long Mỹ, huyện Đất Đỏ, Bà Rịa - Vũng Tàu

● Phước Hưng (Vũng Tàu): Xã Phước Hưng, H. Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Bà Rịa-Vũng Tàu

● CHXD MOBILE 72C-14548 (Vũng Tàu): CHXD MOBILE 72C-14548 (Vũng Tàu)

● Số 67 Ấp Gio An (Bà Rịa - Vũng Tàu): Số 67 Ấp Gio An, xã Suối Nghệ, Huyện Châu Đức, Bà Rịa - Vũng Tàu

● QL51 P. Kim Dinh (Bà Rịa - Vũng Tàu): QL51 P. Kim Dinh, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

● 133 Lê Quang Định (Bà Rịa - Vũng Tàu): 133 Lê Quang Định, P. Thắng Nhất, thành phố Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu

● QL51 Xã Mỹ Xuân (Bà Rịa - Vũng Tàu): QL51 Xã Mỹ Xuân, Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

● 54 Đường 30/4 (Bà Rịa - Vũng Tàu): 54 Đường 30/4, P. Thắng Nhất, thành phố Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu

● Mỹ Xuân (Vũng Tàu): Đường Mỹ Xuân – Ngãi Giao, ấp Sông Xoài 3, xã Láng Lớn , Bà Rịa-Vũng Tàu

● QL 51 Ấp Tân Lộc (Bà Rịa - Vũng Tàu): QL 51 Ấp Tân Lộc, xã Phước Hòa, huyện Tân Thành, Bà Rịa - Vũng Tàu

● Hội Bài (Vũng Tàu): Đường Hội Bài, Tóc Tiên, Xã Tân Hòa, huyện Tân Thành , Bà Rịa-Vũng Tàu

● QL55 Ấp Nhơn Trí (Bà Rịa - Vũng Tàu): QL55 Ấp Nhơn Trí, Xã Hòa hiệp, Huyện Xuyên mộc, Bà Rịa - Vũng Tàu

● Hoàng Giao (Vũng Tàu): Đường Mỹ Xuân, ấp Hoàng Giao, Thi trấn Ngãi Giao , Bà Rịa-Vũng Tàu

● TL328 (Bà Rịa - Vũng Tàu): TL328, xã Hòa Bình, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

● Phú Mỹ (Vũng Tàu): Phú Mỹ - Vũng Tàu, Bà Rịa-Vũng Tàu

● TL329 (Bà Rịa - Vũng Tàu): TL329, xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

● Bình Châu (Vũng Tàu): Đường ven biển, Xã Bình châu, Huyện Xuyên mộc , Bà Rịa-Vũng Tàu

● Thôn Đoàn Kết (Bắc Kạn): Thôn Đoàn Kết, xã Xuất Hóa, thị xã Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn

● Thôn Cốc Po (Bắc Kạn): Thôn Cốc Po,xã Thanh Bình, huyện chợ mới, tỉnh Bắc Kạn

● CHXD YÊN DŨNG (Bắc Giang): Thôn An Thịnh, xã Tiền Phong, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang

● Nha Nam (Bac Giang): Thị trấn Nhã Nam - huyện Tân Yên - tỉnh Bắc Giang, Bắc Giang

● Làng Sài (Bắc Giang): Km45+600 tỉnh lộ Làng Sài - xã Ngọc Vân - huyện Tân Yên - tỉnh Bắc Giang

● Thôn Lâm Thịnh (Bắc Giang): Thôn Lâm Thịnh -xã Phúc Hòa - huyện Tân Yên - tỉnh Bắc Giang

● Võ Thị Sáu (Bạc Liêu): Số 58, Đường Võ Thị Sáu, Trà Kha A, P.8, Bạc Liêu

● Ấp Đầu lộ 1 (Bạc Liêu): Ấp Đầu lộ 1, phường Nhà Mát, Bạc Liêu

● 909 Lý Thường Kiệt (Bạc Liêu): Số 909, Đường Lý Thường Kiệt, K.7, P.6, Bạc Liêu

● Phước Long (Bạc Liêu): Thị Trấn Phước Long, huyện Phước Long, Bạc Liêu

● Ấp Long Thành (Bạc Liêu): Ấp Long Thành, thị trấn Phước Long, huyện Phước Long, Bạc Liêu

● Ấp Nhàn Dân (Bạc Liêu): Ấp Nhàn Dân, xã Tân Phong, huyện Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu

● QL 1A (Bạc Liêu): Quốc lộ 1A, ấp Trà Ban 2, xã Châu Hưng, huyện Vĩnh Lợi, Bạc Liêu

● Thào Lạng (Bạc Liêu): Tỉnh lộ 38, Ấp Thào Lạng, Xã Vĩnh Trạch, TX Bạc Liêu, Bạc Liêu

● Trà Ban 2 (Bạc Liêu): Quốc lộ 1A, Ấp Trà Ban 2, Xã Châu Hưng, H. Vĩnh Lợi, Bạc Liêu

● Ấp Tân Tạo (Bạc Liêu): Ấp Tân Tạo,TT Châu Hưng, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu

● Ấp Vĩnh Điền (Bạc Liêu): Ấp Vĩnh Điền, xã Long Điền, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu

● 465 đường 23/8 (Bạc Liêu): số 465 đường 23/8, phường 8, TP. Bạc Liêu, Bạc Liêu

● Hoàng Diệu (Bạc Liêu): Đường Hoàng Diệu, P.1, TP.Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu

● Tuong Giang (Bắc Ninh): Tương Giang, Từ Sơn, Bắc Ninh, Bắc Ninh

● Tân Huề Đông (Bến Tre): Ấp Tân Huề Đông (thửa số 11, tờ bản đồ số 54), Xã Tân Thạch, H. Châu Thành, Bến Tre

● Ấp Phú Nhơn. (Bến Tre): Ấp Phú Nhơn, TT. Châu Thành, Huyện Châu Thành, Bến Tre

● 94 đường DT744 (Bình Dương): Số 94 đường DT744, An Tây, Bến Cát, Bình Dương

● 1495 QL 1K (Bình Dương): 1495 Quốc Lộ 1K, KP. Tân An, P. Tân Đông Hiệp, TX Dĩ An, Bình Dương

● Xã Hội Nghĩa (Bình Dương): 01/A Tổ 1 , xã Hội Nghĩa, Huyện Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

● Hưng Phước (Bình DƯơng): Số 191, ấp Hưng Phước, xã Hưng Định, thị xã Thuận An , Bình Dương

● An Phú (Bình Dương): Khu phố 1B, phường An Phú, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương

● DT 743 (Bình Dương): DT 743., ấp Bình Phước B, Xã Bình Chuẩn, H Thuận An, Bình Dương

● QL13 xã Thành Tâm (Bình Phước): QL13 xã Thành Tâm, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước

● QL 14 (Bình Phước): QL 14, Ấp 4, Xã Đồng Tâm, Đồng Phú, Bình Phước

● Tiến Thành (Bình Phước): Xã Tiến Thành, Thị xã Đồng Xoài, Tỉnh Bình Phước, Bình Phước

● Hàm Thắng (Bình Thuận): Thôn 2, xã Hàm Thắng, Huyện Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận

● Bến Chương Dương (Bình Thuận): Bến Chương Dương, KP1, Phường Phước Lộc, Thị xã Lagi, Bình Thuận

● Cảng cá Lagi (Bình Thuận): Cảng cá Lagi, Thị xã Lagi, Bình Thuận

● 32C Thống Nhất (Bình Thuận): 32C Thống Nhất, P. Phước Hội, TX. La Gi, Bình thuận

● Thôn Phú Phong (Bình Thuận): Thôn Phú Phong, Xã Hàm Mỹ, Huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận

● TT Võ Xu (Bình Thuận): KP1, thị trấn Võ Xu, huyện Đức Linh, Bình Thuận

● Km 152 QL 55 (Bình Thuận): Km 152 QL 55,Thôn 3, xã Đức Bình, huyện Tánh Linh, Bình Thuận

● 377 Huỳnh Thúc Kháng (Bình Thuận): 377 Huỳnh Thúc Kháng, KP 5, P.Mũi Né, Phan Thiết, Bình thuận

● Xã Đồng Kho (Bình Thuận): Thôn 2, xã Đồng Kho, huyện Tánh Linh, Bình Thuận

● Km 1731 QL 1A (Bình Thuận): Km 1731 QL 1A, Kp Nam Tân, TT Thuận Nam, Hàm Thuận Nam, Bình Thuận

● 2 Trần Hưng Đạo (Bình Thuận): Số 2 Trần Hưng Đạo, phường Phú Trinh, TP. Phan Thiết, Bình thuận

● Km 1613 QL1A (Bình Thuận): Km 1613 QL1A, KP 5, Thị trấn Liên Hương, H.Tuy Phong, Bình Thuận

● 88 Nguyễn Thông (Bình Thuận): 88 Nguyễn Thông, Phường Phú Hài, Phan Thiết, Bình thuận

● Hàm Thuận Nam (Bình Thuận): QL 1A Thôn Phú Sơn,Xã Hàm Mỹ, Huyện Hàm Thuận Nam , Bình Thuận

● Xã Sùng Nhơn (Bình Thuận): Thôn 2, xã Sùng Nhơn, huyện Đức Linh, Bình Thuận

● Km 1745 Xã Sông Phan (Bình Thuận): Km 1745 Xã Sông Phan, Huyện Hàm Tân, Tỉnh Bình Thuận

● Chu Văn An (Bình Thuận): Đường Chu Văn An,Thôn Hải Xuân, Xã Hải Ninh, Huyện Bắc Bình, Bình Thuận

● Thôn Thanh Lương (Bình Thuận): Thôn Thanh Lương, Xã Chí Công, Huyện Tuy Phong, Bình Thuận

● Xã Măng Tố (Bình Thuận): Thôn 3, Xã Măng Tố, Huyện Tánh Linh, Bình Thuận

● Km 1762 QL1A Tân Minh (Bình Thuận): Km 1762 QL1A, thị trấn Tân Minh, huyện Hàm Tân, Bình Thuận

● Thôn Thanh Phong (Bình Thuận): Thôn Thanh Phong, xã Tân Thuận, H. Hàm Thuận Nam, Bình Thuận

● Thống Nhất (Bình Thuận): 80 Thống Nhất, Thị Trấn Phan Rí Cửa, H.Tuy Phong, Bình Thuận

● Km 1613 QL1A (Bình Thuận): Km 1613 QL1A, KP 5, Thị trấn Liên Hương, Huyện Tuy Phong, Bình Thuận

● 96 Trần Quý Cáp (Bình Thuận): 96 Trần Quý Cáp, Phường Đức Long, Bình Thuận

● Xã Đa Kai (Bình Thuận): Thôn 8, xã Đa Kai, huyện Đức Linh, Bình Thuận

● Km 1762 QL1A Tân Nghĩa (Bình Thuận): Km 1762 QL1A, thị trấn Tân Nghĩa, huyện Hàm Tân, Bình Thuận

● Thôn Vĩnh Sơn (Bình Thuận): Thôn Vĩnh Sơn,Xã Vĩnh Hảo,Huyện Tuy Phong,Tỉnh Bình Thuận

● Km 1642 QL1A (Bình Thuận): Km 1642 QL1A, Thôn Tịnh Mỹ, xã Phan Thanh, huyện Bắc Bình, Bình Thuận

● 97 Trần Hưng Đạo (Bình Thuận): 97 Trần Hưng Đạo, Phường Phú Thủy, TP Phan Thiết, Bình thuận

● 04 Lê Hồng Phong (Bình Thuận): 04 Lê Hồng Phong, Phường Phú Trinh, Bình Thuận

● Km 1657 QL1A (Bình Thuận): Km 1657 QL1A, Thôn Lương Tây, TT. Lương Sơn, H. Bắc Bình, Bình Thuận

● TT Đức Tài (Bình Thuận): Thôn 9, thị trấn Đức Tài, huyện Đức Linh, Bình Thuận

● Vĩnh Hảo (Thanh Hóa ): Xã Vĩnh Hảo, Huyện Tuy Phong, Bình Thuận

● Khu neo đậu tàu thuyền Phú Hài (Bình Thuận): Khu neo đậu tàu thuyền Phú Hài, P. Thanh Hải, TP Phan Thiết, Bình thuận

● Km 1666 QL1A (Bình Thuận): Km 1666 QL1A, Thôn Bình Sơn, Xã Bình Tân, huyện Bắc Bình, Bình Thuận

● Thôn Ba Bàu (Bình Thuận): Thôn Ba Bàu, xã Hàm Thạnh, H. Hàm Thuận Nam, T. Bình Thuận

● KP Lạc Hưng (Bình Thuận): KP Lạc Hưng, TT Lạc Tánh, Tánh Linh, Bình Thuận

● KP2 Phước Hội (Bình Thuận): Khu phố 2, P. Phước Hội, thị xã La Gi, Bình Thuận

● 408 Thủ Khoa Huân (Bình Thuận): 408 Thủ Khoa Huân, Phường Phú Thủy, Phan Thiết, Bình thuận

● 181 Trần Hưng Đạo (Bình Thuận): 181 Trần Hưng Đạo, Phường Bình Hưng, Bình Thuận

● 124 Thống Nhất (Bình Thuận): Số 124 Thống Nhất, P. Phước Hội, thị xã La Gi, Bình Thuận

● Km 1689 QL1A (Bình Thuận): Km 1689 QL1A, Thôn 2, X. Hàm Đức, H. Hàm Thuận Bắc,Bình Thuận

● Cảng cá Phan Thiết (Bình Thuận): Cảng cá Phan Thiết, Phường Đức Thắng, TP Phan Thiết, Bình thuận

● Thôn Gò Găng (Bình Thuận): Thôn Gò Găng, X. Tân Thắng, H. Hàm Tân, Bình Thuận

● KP. Phú Thịnh (Bình Thuận): KP. Phú Thịnh, TT. Phú Long, H. Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận

● KP Lạc Hóa 2 (Bình Thuận): Khu phố Lạc Hóa 2, Thị trấn Lạc Tánh, huyện Tánh Linh, Bình Thuận

● 64 Trần Quý Cáp (Bình Thuận): 64 Trần Quý Cáp, Phường Đức Long, Bình Thuận

● 255 Nguyễn Hội (Bình Thuận): 255 Nguyễn Hội, Phường Phú Trinh, Bình Thuận

● QL1A thôn Phú Trường (Bình Thuận): QL1A thôn Phú Trường, TT. Phú Long, Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận

● Thôn Hiệp Lễ (Bình Thuận): Thôn Hiệp Lễ, X. Tân Thuận, H. Hàm Thuận Nam, Bình Thuận

● QL 28 TT Ma Lâm (Bình Thuận): KP1, QL 28 Thị trấn Ma Lâm, H. Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận

● Km 141 QL 55 (Bình Thuận): Km 141 QL 55, KP Tân Thành, TT Lạc Tánh, Tánh Linh, Bình Thuận

● 69/1 Nguyễn Minh Châu (Bình Thuận): 69/1 Nguyễn Minh Châu, KP 10, P. Mũi Né, Phan Thiết, Bình thuận

● Xã Tân Hà (Bình Thuận): Thôn 1, xã Tân Hà, huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận

● Km 1701 QL1A (Bình Thuận): Km 1701 QL1A, Xã Hàm Thắng, H. Hàm Thuận Bắc, T.Bình Thuận

● Cảng Phan Rí (Bình Thuận): Cảng Phan Rí,Thị trấn Phan Rí Cửa, Huyện Tuy Phong, Bình Thuận

● CHXD ĐỨC TÍN (Bình Thuận): Thôn 6, Xã Đức Tín, Huyện Tánh Linh, Tỉnh Bình Thuận

● 80 Thống Nhất (Bình Thuận): 80 Thống Nhất, TT Phan Rí Cửa, Huyện Tuy Phong, Bình Thuận

● Huy Khiêm (Bình Thuận): Thôn 3, Xã Huy Khiêm, Huyện Tánh Linh, Tỉnh Bình Thuận

● Lý Văn Lâm (Cà Mau): 30 QL1A, Ấp Bà Điều, Xã Lý Văn Lâm, Cà Mau

● Ấp 6 Khánh An (Cà Mau): Ấp 6, Xã Khánh An, H. U Minh, TP Cà Mau

● U Minh (Cà Mau): Khóm 2, thị trấn U Minh, huyện U Minh, Tỉnh Cà Mau

● Khánh Hội (Cà Mau): Ấp 8, xã Khánh Hội, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau

● Tân Lộc (Cà Mau): Ấp 2, Xã Tân Lộc, Huyện Thới Bình, Cà Mau

● Tan Thành (Cà Mau): Ấp 6, Xã Tân Thành, Tp. Cà Mau,

● Ngô Quyền (Cà Mau): Lô B40 Khu nhà điều hành Ban QLDA cụm khí điện đạm Cà Mau, đường Ngô Quyền, P. 1,

● Khánh An (Cà Mau): Xã Khánh An, H. U Minh, Tp. Cà Mau,

● Nguyễn Tuyền Thanh (Cần Thơ): Số 113, Nguyễn Tuyền Thanh, P. Bình Thủy, Q. Bình Thủy, Cần Thơ

● 66 đường 3/2 (Cần Thơ): Số 66 đường 3/2, P.Xuân Khánh, Q.Ninh Kiều, Cần Thơ

● Châu Văn Liêm (Cần Thơ): Phường Châu Văn Liêm, Quận Ô Môn, Cần Thơ

● Trung Kiên (Cần Thơ): Số 761, Quôc lộ 91, KV Lân Thạnh 1, Phường Trung Kiên , Cần Thơ

● Kv Thới hòa (Cần Thơ): Kv Thới hòa, P Thới thuận, Quận Thốt Nốt, tp Cần Thơ, Cần Thơ

● Lê Hồng Phong (Cần Thơ): Đường Lê Hồng Phong, KV 3, P. Trà An, Q.Bình Thuỷ, TP Cần Thơ

● CHXD BÀU CẠN (Gia Lai): Thôn Hòa Bình, Xã Bàu Cạn, Huyện Chư Prông, Gia Lai

● CHXD Làng Bông (Gia Lai): Làng Bông, xã Hà Bầu, huyện Đăk Đoa, tỉnh Gia Lai

● Thôn Bôn Biah C (Gia Lai): Thôn Bôn Biah C, xã Ia Tul, huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai

● Km 119+200 QL 25 (Gia Lai): Km 119+200 (phải tuyến) Quốc lộ 25, xã Ia Rtô, Gia Lai

● Lý Thường Kiệt (Gia Lai): Đường Lý Thường Kiệt, thôn 5, xã Trà Đa, TP Pleiku, Gia Lai

● Thôn Ma Rin 3 (Gia Lai): Thôn Ma Rin 3, xã Ia Mrơn, huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai

● Chư Pưh (Gia Lai): KM 1662+700 (PHẢI TUYẾN) ĐƯỜNG HỒ CHÍ MINH, XÃ IA LE, huyện Chư Pưh, Gia Lai

● CHXD Ngô Sơn (Gia Lai): Thôn Ngô Sơn, xã Chư Jôr, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai

● CHXD NHƠN HÒA (Gia Lai): Thôn Hòa Bình, thị trấn Nhơn Hòa, huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai

● TT Phú Túc (Gia Lai): Tổ dân phố 7, thị trấn Phú Túc, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai

● Nguyễn Viết Xuân (Gia Lai): Đường Nguyễn Viết Xuân, phường Hòa Bình, thị xã Ayun Pa , Gia Lai

● 1026 Phạm Văn Đồng (Gia Lai): 1026 Phạm Văn Đồng, P Yên Thế, Tp Pleiku, tỉnh Gia Lai

● 304 Hùng Vương (Gia Lai): 304 Hùng Vương, thị trấn Phú Túc, huyện Krông Pa, Phú Yên

● CHXD Hòa Phú (Gia Lai): QL 14, làng Bối, xã Hòa Phú, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai

● Hợp Thắng (Gia Lai): Thôn Hợp Thắng, Xã IaDrăng, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai

● Ngô Quyền (Gia Lai): Đường Ngô Quyền, phường Cheo Reo, thị xã Ayun Pa, Phú Yên

● CHXD Nam Yang (Gia Lai): Thôn 3, Xã Nam Yang, huyện Đăk Đoa, tỉnh Gia Lai

● QL 14 (Gia Lai): Quốc Lộ 14, Xã Ia Hrú, huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai

● Xã Ia Pal (Gia Lai): Thôn 1, xã Ia Pal, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai

● Hùng Vương (Gia Lai): Số 1060 Hùng Vương, Thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê , Gia Lai

● KM 119+900 QL 26 (Gia Lai): KM 119+900 QUỐC LỘ 26, XÃ HÒA AN, HUYỆN KRÔNG PẮK, Gia Lai

● Thôn Drok (Gia Lai): Thôn Drok, xã Chư A Thai, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai

● Thanh Hà (Gia Lai): Thôn Thanh Hà, Xã IaHrung, Huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai, Gia Lai

● Số 483 Lý Thái Tổ (Gia Lai): Số 483 Lý Thái Tổ, P Thống Nhất, Tp Pleiku, tỉnh Gia Lai

● Thôn Drơn (Gia Lai): Thôn Drơn, xã Pờ Tó, huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai

● QL14 (Gia Lai): QL 14, Xã IaGlai, Huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai

● 01 Lý Thường Kiệt (Gia Lai): 01 Lý Thường Kiệt, phường Cheo Reo, thị xã Ayun Pa, Gia Lai

● Thôn Tao Kó (Gia Lai): Thôn Tao Kó, xã Ia Rong, huyện Chư Pứh, tỉnh Gia Lai

● CHXD PHÚ NHƠN (Gia Lai): KM 1655+150 (PHẢI TUYẾN) ĐƯỜNG HỒ CHÍ MINH, XÃ IA PHANG, HUYỆN CHƯ PƯH, TỈNH GIA LAI

● Thôn Hlil 2 (Gia Lai): Thôn Hlil 2, xã Ia Mrơn, huyện IaPa, tỉnh Gia Lai

● Thượng An (Gia Lai): Thôn Thượng An, Xã Song An, huyện An Khê, tỉnh Gia Lai, Gia Lai

● KM 2+900 ĐT 668 (Gia Lai): KM 2+900 (TRÁI TUYẾN) ĐT 668, XÃ CHƯ BĂH, THỊ XÃ AYUN PA, Phú Yên

● CHXD Đăk Krong (Gia Lai): Thôn 4, xã Đăk Krong, huyện Đăk Đoa, tỉnh Gia Lai

● Số 919 Phạm Văn Đồng (Gia Lai): Số 919 Phạm Văn Đồng, P Yên Thế, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai

● CHXD HÙNG AN (Hà Giang): Thôn Bá Bàn, Xã Hùng An, Huyện Bắc Quang, Tỉnh Hà Giang

● Yen Phu (Ha Giang): X. Yên Phú - H.Bắc Mê - Hà Giang, Hà Giang

● Ngọc Hà (Hà Giang): P.Ngọc Hà - Hà Giang, Hà Giang

● CHXD Xín Mần (Hà Giang): Tổ 3, Thị trấn Cốc Pài, Xín Mần, Hà Giang

● Minh Khai (Hà Giang): Tổ 10 - P.Minh Khai - TP Hà Giang, Hà Giang

● P. Nguyễn Trãi (Hà Giang): Tổ 17, P. Nguyễn Trãi, TP Hà Giang, Hà Giang

● Việt Quang (Hà Giang): TT Việt Quang - H.Bắc Quang - Hà Giang, Hà Giang

● Minh Tan (Ha Giang): X Minh Tân - H.Vị xuyên - Hà Giang, Hà Giang

● Quang Bình (Hà Giang): X. Xuân Giang - H.Quang Bình - Hà Giang, Hà Giang

● Việt Lâm (Hà Giang): Việt Lâm - H.Vị xuyên - Hà Giang, Hà Giang

● KM22 QL 1A (Hà Nam): KM22 Quốc lộ 1A, phố Cà, xã Thanh Nguyên, Huyện Thanh Liêm, Hà Nam

● CHXD THANH HẢI (Hà Nam): Thôn Cổ Động, Xã Thanh Hải, Huyện Thanh Liêm, Tỉnh Hà Nam

● Nhân Chính (Hà Nam): Xã Nhân Chính, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam,

● Le Hoan (Ha Nam): QL 1A Đường Lê Hoàn, TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam,

● Hồng SƠn (Hà Nam): Hồng Sơn - Thanh Sơn - Kim Bảng - Hà Nam, Hà Nam

● Thanh Liêm (Hà Nam): QL 21A Xã Liêm Phong, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam,

● Lê Chân (Hà Nam): Đường Lê Chân, TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam,

● 148 Hoàng Quốc Việt (HN): Số 148 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội

● Km9+300QL 5 (HN): Km9+300QL 5, xã Dương Xá, Gia Lâm, Hà Nội

● Biên Giang (Hà Nội): Biên Giang, Mai Lĩnh, Hà Đông, Hà Nội

● Nguyễn Sơn (HN): Nguyễn Sơn - Long Biên - Hà nội, Hà Nội

● Phú Xuyên (HN): Xã Châu Can - huyện Phú Xuyên - Hà Nội, Hà Nội

● Phù Lỗ (HN): Thị trấn Phù Lỗ - Sóc Sơn - Hà nội, Hà Nội

● Xã Đông Mỹ (HN): Thôn 1, xã Đông Mỹ, huyện Thanh Trì, Hà Nội

● Km15 QL 1A (HN): Km15 Quốc lộ 1A,xã Liên Ninh,huyện Thanh Trì,Hà Nội

● Mai Lâm (HN): Xã Mai Lâm - Đông Anh - Hà nội, Hà Nội

● 194 Thái Thịnh (HN): 194 Thái Thịnh, P.Láng Hạ, Q.Đống Đa, Hà Nội

● Kỳ Văn (Hà Tĩnh): xã Kỳ Văn, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, Hà Tĩnh

● Hà Huy Tập (Hà Tĩnh): Đường Nguyễn Xí, Phường Hà Huy Tập, TP Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh

● Đậu Liêu (Hà Tĩnh): Phường Đậu Liêu, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh, Hà Tĩnh

● Thach Trung (Ha Tinh): Xã Thạch Trung, tp hà tĩnh, tỉnh hà tĩnh, Hà Tĩnh

● Hoa Dinh (Hà Tĩnh): Thôn Hoa Đình, xã Bùi Xá, Huyện Đức Thọ, Tỉnh Hà Tĩnh

● Số 417 đường Trần Phú (Hà Tĩnh): Số 417 đường Trần Phú, Phường Thạch Linh, TP Hà Tĩnh, Hà Tĩnh

● Tùng Ảnh (Hà Tĩnh): Xã Tùng Ảnh, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh, Hà Tĩnh

● Liên Minh (Ha Tĩnh): Xã Liên Minh, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh, Hà Tĩnh

● Xuân Nghi (Hà Tĩnh): KM1+860(T), Tỉnh lộ 546, Thị trấn Xuân An, Huyện Xuân Nghi , Hà Tĩnh

● Đức Lâm (Hà Tĩnh): Xã Đức Lâm, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh, Hà Tĩnh

● Hương Khê (Hà Tĩnh): Huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh, Hà Tĩnh

● Thạch Linh (Hà Tĩnh): Phường Thạch Linh, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh, Hà Tĩnh

● Sơn Châu (Hà Tĩnh): Xã Sơn Châu, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh

● Loc Ha (Ha Tinh): Xã Bình Lộc, Huyện Lộc Hà, Tỉnh Hà Tĩnh,

● Sơn Giang (Ha Tĩnh): Xã Sơn Giang, Huyện Hương Sơn, Tỉnh Hà Tĩnh,

● Kỳ Đồng (Hà Tĩnh): xã Kỳ Đồng, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, Hà Tĩnh

● Mai Phụ (Hà Tĩnh): Xã Mai Phụ, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh, Hà Tĩnh

● Thuận Lộc (Hà Tĩnh): xã Thuận Lộc, TX Hồng Linh, tỉnh Hà Tĩnh, Hà Tĩnh

● Ky Phuong (Ha Tinh): Xã Kỳ Phương, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, Hà Tĩnh

● Xuân An (Hà Tĩnh): TT Xuân An, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh, Hà Tĩnh

● Tiến Lộc (Hà Tĩnh): Xã Tiến Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh, Hà Tĩnh

● Ky Thinh (Ha Tinh): xã Kỳ Thịnh, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, Hà Tĩnh

● Kim Lương (Hải Dương): Xã Kim Lương, Kim Thành, Hải Dương, Hải Dương

● Quán Trắm (Hải Dương): Quán Trắm, Phong Lâm, Hoàng Diệu, Gia Lộc, Hải Dương

● Thanh Hà (Hải Dương): Khu 3 Thị Trấn Thanh Hà, Thanh Hà, Hải Dương,

● Thôn Hiệp Thượng (Hải Dương): Thôn Hiệp Thượng, Hiệp Sơn, Kinh Môn, Hải Dương

● Thôn Quý Dương (Hải Dương): Thôn Quý Dương, xã Tân Trường, Cẩm Giàng, Hải Dương

● CHXD TỨ CƯỜNG (Hải Dương): Xã Tứ Cường, Huyện Thanh Miện, Tỉnh Hải Dương

● Thanh Quang (Hải Dương): Xã Thanh Quang, Huyện Nam Sách, Hải Dương, Hải Dương

● Xã Văn An (Hải Dương): Xã Văn An, Chí Linh, Hải Dương

● Km 63 (Hải Dương): Km 63, Lai Khê, Kim Thành, Hải Dương

● Kim Trang Tây (Hải Dương): Thôn Kim Trang Tây, Xã Lam Sơn, Huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương

● Km 63+80 QL 37 (Hải Dương): Km 63+80 quốc lộ 37,Xã Đồng Lạc, Nam Sách, Hải Dương

● Bình Hàn (Hải Dương): khu 11, phường Bình Hàn, Hải Dương, Hải Dương

● CHXD MOBILE 15C-333.90 (Hải Phòng): Hải Phòng

● CHXD NAM ĐÌNH VŨ (Hải Phòng): Lô đất HCDV1 - XD1 , KCN Nam Đinh Vũ, Phường Đông Hải 2, Hải An, Hải Phòng

● CHXD MOBILE 334.67 (Hải Phòng): Hải Phòng

● CHXD CÁT HẢI (Hải Phòng): Khu kinh tế Đình Vũ, Cát Hải, Thị trấn Cát Hải, huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng, Việt Nam.

● Hòa Bình (Hải Phòng): Thôn Hòa Bình, xã Tiên Cường, huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng, Hải Phòng

● Thắng Lợi (Hai Phong): Thôn Thắng Lợi, xã An Hưng, huyện An Dương, Hải Phòng, Hải Phòng

● Mỹ SƠn (Hải Phòng): My Sơn - Ngũ Lão - Thủy Nguyên - Hải Phòng, Hải Phòng

● Số 20 An Trì (Hải Phòng): Số 20 An Trì, Hùng Vương, Hải Phòng

● Số 276A Vạn Mỹ (Hải Phòng): Số 276A Vạn Mỹ, Ngô Quyền, Hải Phòng

● 221-223 Văn Cao (Hải Phòng): 221-223 Văn Cao, Đằng Giang, Ngô Quyền, Hải Phòng

● 441 Đà Nẵng (Hải Phòng): 441 Đà Nẵng, Ngô Quyền, Hải Phòng

● 592 Km7 Hùng Vương (Hải Phòng): 592 Km7 Hùng Vương, Hồng Bàng, Hải Phòng

● Đông Hải (Hải Phòng): Khu CN Đình Vũ - Đông Hải - Hải An - Hải Phòng, Hải Phòng

● Trần Hưng Đạo (Hải Phòng): Trần Hưng Đạo, Hạ Đoạn 2, Đông Hải, Hải An, Hải Phòng

● Khu cảng cá Cát Bà (Hải Phòng): Khu cảng cá Cát Bà, Cát Hải, Hải Phòng

● Đồng Tiến (Hải Phòng): Xóm 6, Thôn Đồng Tiến, xã Bàng La, quận Đồ Sơn, Hải Phòng

● Ninh Giang (Hải Phòng): Xã Khúc Thừa Dụ - Ninh Giang - Hải Phòng, Hải Phòng

● Tiên Lãng (Hải Phòng): Khu II, thị trấn Tiên Lãng, huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng, Hải Phòng

● Quang Trung (Hai Phong): Thôn Tân Trung - Quang Trung - An Lão - Hải Phòng, Hải Phòng

● CHXD SỐ 09 (Hậu Giang): Trần Hưng Đạo, Khu vực 4, Đường VII, TP Vị Thanh, Tỉnh Hậu Giang, Việt Nam

● QL 1A (Hậu Giang): Quốc Lộ 1A, Thị Trấn Cái Tắc, Huyện Châu Thành A, Hậu Giang

● Phú Lợi (Hậu Giang): Ấp Phú Lợi, Xã Tân Phú Thạnh, Huyện Châu Thành A, Hậu Giang

● 180 Quốc Lộ 61 (Hậu Giang): 180 Quốc lộ 61, Ấp 07, Xã Vị Trung, Huyện Vị Thủy, Tỉnh Hậu Giang

● Tân Bình 1 (Hậu Giang): Ấp Tân Bình 1, Xã Long Phú, H. Long Mỹ, Hậu Giang

● 464 Kinh Dương Vương (HCM): 464 Kinh Dương Vương, P. An Lạc A, Q.Bình Tân, TP.Hồ Chí Minh,

● 329 Hồ Văn Tắng (HCM): 329 Đường Hồ Văn Tắng, ấp Cây Da, Xã Tân Phú Trung, Huyện Củ Chi, HCM

● 54/1B Huỳnh Tấn Phát (HCM): 54/1B Huỳnh Tấn Phát, Phú Xuân Nhà Bè, Huyện Nhà Bè, HCM

● SG.CHXD30 - Xe Lưu Động: XE LƯU ĐỘNG

● MOBILE BKS 38C-135.23 (HCM): MOBILE BKS 38C-135.23 (HCM)

● SG.CHXD29 -- Xe Lưu Động: XE LƯU ĐỘNG

● Xe lưu động 51D- 145.49 : PVOIL Mobile BKS

● CHXD MOBILE BKS 51C-332.47 (HCM): CHXD MOBILE BKS 51C-332.47 (HCM)

● Tống Văn Trân (HCM): 343/20 Tống Văn Trân, Hồ Chí Minh

● 22/12 Nguyễn Duy Trinh (HCM): 22/12 Nguyễn Duy Trinh, P. Bình Trưng Tây, Quận 2, HCM

● CHXD Số 16 (HCM): 189 Xa Lộ Hà Nội, Phước Long A, Quận 9, TP HCM

● 392 Lê Văn Việt (HCM): 392 Lê Văn Việt, P.Tăng Nhơn Phú A, Quận 9, HCM

● 90 Nguyễn Xiển (HCM): 90 Nguyễn Xiển, P.Long Bình, Quận 9, HCM

● 740A QL 52 (HCM): 740A Quốc lộ 52, Hiệp Phú, Quận 9, HCM

● Phạm Hồng Thái (HCM): Số 01 Phạm Hồng Thái, phường 2, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh

● 744 Kha Vạn Cân (HCM): 744 Kha Vạn Cân, P.Linh Đông, Quận Thủ Đức, HCM

● 228 Võ Văn Ngân (HCM): 228 Võ Văn Ngân, P.Trường Thọ, Quận Thủ Đức, HCM

● 236 Võ Văn Ngân (HCM): 236 Võ Văn Ngân, P. Linh Chiểu, Quận Thủ Đức, HCM

● 1106 Kha Vạn Cân (HCM): 1106 Kha Vạn Cân, P.Linh Chiểu, Thủ Đức, HCM

● QL 1A (HCM): 139B, Quốc lộ 1A, Khu Phố 5, P.Tam Bình, Quận Thủ Đức, HCM

● 77 Tô Ngọc Vân (HCM): 77 Tô Ngọc Vân, P.Linh Tây, Quận Thủ Đức, HCM

● 785 Kha Vạn Cân (HCM): Số 785 Kha Vạn Cân, phường Linh Tây, quận Thủ Đức, HCM

● 2 Đặng Văn Bi (HCM): 2 Đặng Văn Bi, Bình Thọ, Quận Thủ Đức, HCM

● Trung Minh (Hòa Bình): Xã Trung Minh - TP Hòa Bình - Tỉnh Hòa Bình

● Lạc Thịnh (Hòa Bình): Xã Lạc Thịnh - huyện Yên Thủy - tỉnh Hòa Bình, Hòa Bình

● Phương Lâm (Hòa Bình): Phường Phương Lâm - TP Hòa Bình

● Xã Cao Phong (Hòa Bình): Xã Cao Phong, Huyện Cao Phong, Tỉnh Hòa Bình

● Xã Quy Hậu (Hòa Bình): Xóm Khang ba, Xã Quy hậu, Huyện Tân Lac, Tỉnh Hoà Bình

● Tân Sơn (Hòa Bình): Xã Tân Sơn - huyện Mai Châu - tỉnh Hòa Bình, Hòa Bình

● Dốc Lã (Hưng Yên): Đường 38 Thôn Tiền Thắng, Xã Bảo Khê, TP Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên

● Tan Viet (Hung Yen): Tân việt, Yên Mỹ hưng yên

● Ngô Quyền (Hưng Yên):  Ngô Quyền, Tiên Lữ, Hưng Yên

● Xã Đình Cao (Hưng Yên): Xã Đình Cao, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên

● Km 33+600 QL 27C (Khánh Hòa): Km 33+600 (trái tuyến) Quốc lộ 27C, xã Liên Sang, H. Khánh Vĩnh, Khánh Hòa

● Km 19+900 QL 27C (Khánh Hòa): Km 19+900 (phải tuyến) Quốc lộ 27C, thị trấn Khánh Vĩnh, Khánh Hòa

● Thôn Đăk Rô Gia (Kon Tum): Thôn Đăk Rô Gia, xã Đăk Trăm, Đăk Tô, Kon Tum

● Xã Sa Bình (Kon Tum): Xã Sa Bình, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum

● DakMar (KonTum): Đăk Mar, Đăk Hà, Kon Tum, Kon Tum

● QL 25 (Kon Tum): Quốc lộ 25, xã Tân Lập, Huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum

● CHXD RỜ KƠI (Kon Tum): Thôn Gia Xiêng, xã Kờ Rơi, huyện Sa Thầy, Kon Tum

● Nguyễn Hữu Thọ (Kon Tum): Đường Nguyễn Hữu Thọ, Phường Ngô Mây, TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum

● QL 20 - Thôn 5 (Lâm Đồng): QL 20, Thôn 5, Xã Liên Đầm, Di Linh, Lâm Đồng

● QL20 TT. Mađaguôi (Lâm Đồng): QL20 TT. Mađaguôi, huyện ĐạHoai, tỉnh Lâm Đồng

● Số 828 Nguyễn Văn Cừ (Lâm Đồng): Số 828 Nguyễn Văn Cừ, phường Lộc Phát, thị xã Bảo Lộc, Lâm Đồng

● Phạm Ngọc Thạch (Lâm Đồng): Đường Phạm Ngọc Thạch, phường Lộc Phát, Tp Bảo Lộc , Lâm Đồng

● QL 20 - Thôn 8 (Lâm Đồng): QL 20, Thôn 8, Xã Lộc An, Bảo Lâm, Lâm Đồng

● Số 26 Hùng Vương (Lâm Đồng): Số 26 Hùng Vương, P9, TP. Đà Lạt, Lâm Đồng

● Cốc San (Lào Cai): Thôn Tòong Chú - Xã Cốc San - huyện Bát Xát - tỉnh Lào Cai, Lào Cai

● Ban Lau (Lao Cai): xã Bản Lầu - huyện Mường Khương - tỉnh Lào Cai, Lào Cai

● Xã Xuân Giao (Lào Cai): Thôn Cù 1, xã Xuân Giao, Bảo Thắng, Lào Cai

● Bình Minh (Lào Cai): Tổ 25, Bình Minh, TP Lào Cai, Lào Cai

● Xuân Giao (Lào Cai): Xã Xuân Giao - huyện Bảo Thắng - tỉnh Lào Cai, Lào Cai

● Bảo Yên (Lào Cai): Bảo Yên, Bảo Hà, Lào Cai, Lào Cai

● PHÚ THÀNH (Lào Cai): Thôn Phú Thành, thị trấn Phố Lu, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai

● 195 QL 1A (Long An): 195 QL 1A, KP3, TT Bến Lức, H Bến Lức, Long An

● CHXD03 - Châu Thị Kim (Long An): Đường Châu Thị Kim, phường 7, thành phố Tân An , Long An

● CHXDPETE06 - Châu Thị Kim (Long An): Đường Châu Thị Kim, Phường 7, Xã An Vĩnh Ngãi TP TA , Long An

● Nguyễn Cữu Vân (Long An): Đường Nguyễn Cữu Vân, Phường 4, TPTA, Long An

● Tràm Lạc (Long An): Ấp Tràm Lạc, Xã Mỹ Hạnh Nam, Đức Hòa, Long An

● Nguyễn Huệ (Nam Định): Số 37 đường Nguyễn Huệ, TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình

● Yên Phong (Nam Định): Xã Yên Phong, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định,

● Liễu Đề (Nam Định): Khu phố 3, thị trấn Liễu Đề, huyện Nghĩa Hưng Nam Định

● TT Ngô Đồng (Nam Định): Thị trấn Ngô Đồng, Huyện Giao Thủy, Tỉnh Nam Định

● Nam Trực (Nam Định): Km5 QL 21 Xã Nam Vân, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định,

● Đại An (Nam Định): Đại An - Vụ Bản - Nam Định, Nam Định

● Đường 10 (Nam Định): Đường 10, Phường Lộc Hạ, Thành phố Nam Định, Nam Định

● Liên Minh (Nam Định): Liên Minh - Vụ Bản - Nam Định, Nam Định

● Hải Vân (Nam Định): Xã Hải Vân, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định,

● Văn Cao (Nam Định): Km2 đườngVăn Cao, Nam Đinh

● Trường Chinh (Nam Định): Số 789 đường Trường Chinh, TP Nam Định, tỉnh Nam Định,

● Ql 1A (Nam Định): Ql 1A, Xã Thanh Phong, Nam Đinh

● Xuân Trường (Nam Định): Thị Trấn Xuân Trường - Xuân Trường - Nam Định, Nam Định

● Song Hào (Nam Định): Số 25 đường Song Hào, Nam Đinh

● Thuận Mỹ (Nam Định): Xã Mỹ Thuận, Mỹ Lộc, Nam Định, Nam Định

● Mỹ Xá (Nam Định): Đường 10 - Xã Mỹ Xá - Thành phố Nam Định - Nam Định, Nam Định

● Mỹ Lộc (Nam Định): Mỹ Lộc - Nam Định, Nam Định

● Tân Thành (Nam Đinh): Tân Thành - Vụ Bản - Nam Định, Nam Định

● Hùng Vương (Nam Định): Số 256 đường Hùng Vương, Nam Định

● Nam Hong (Nam Dinh): Xã Nam Hồng - Huyện Nam Trực - Tỉnh Nam Định, Nam Định

● Vụ Bản (Nam Định): Xã Cộng Hòa, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định,

● Quỳnh Tam (Nghệ An): Xã Quỳnh Tam, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An, Nghệ An

● Km389 QL 1A (Nghệ An): Km389 Quốc lộ 1A, Thị trấn Hoàng Mai, Nghệ An

● TT Diễn Châu (Nghệ An): Khối 4, Thị trấn Diễn Châu, huyện Diễn Châu, Nghệ An

● Gia Thanh (Ninh Bình): QL 1A Xã Gia Thanh, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình,

● Xã Gia Phương (Ninh Bình): Xã Gia Phương, Huyện Gia Viễn, Tỉnh Ninh Bình

● Ninh Vân (Ninh Bình): Ninh Vân - Hoa Lư - Ninh Bình

● Hoa Lư (Ninh Bình): QL 1A Xã Ninh Giang, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình,

● Đồng Phong (Ninh Bình): Xã Đồng Phong - Huyện Nho Quan - Tỉnh Ninh Bình

● Ninh Khánh (Ninh Bình): Phường Ninh Khánh, TP Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình

● Ninh Phong (Ninh Bình): Ninh Phong, TP. Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình

● CHXD NINH PHÚC (Ninh Bình): đường Nguyễn Công Trứ, xã Ninh Phúc, TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình

● Bạch Đằng (Ninh Bình): Phố Bạch Đằng, phường Nam Thành, TP Ninh Bình, Ninh Bình

● Yên Khánh (Ninh Bình): QL10 Xã Khánh Hòa, huyệnYên Khánh, tỉnh Ninh Bình,

● Yên Ninh (Ninh Bình): Thị trấnYên Ninh, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình,

● 477 Ninh Nhất (Ninh Bình): 477, Xã Ninh Nhất, TP Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình

● Bắc SƠn (Ninh Bình): Phường Bắc Sơn - TP.Tam Điệp- Tỉnh Ninh Bình

● Nam Sơn (Ninh Bình): Tổ 11, Phường Nam Sơn, TP Tam Điệp, Tỉnh Ninh Bình

● Hồ Xuân Hương (Ninh Bình): QL 1A đường Hồ Xuân Hương, TP Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình,

● Khanh Thinh (Ninh Binh): Xã Khánh Thịnh - Huyện Yên Mô - Tỉnh Ninh Bình

● Km 1578 QL1A (Ninh Thuận): Km 1578 QL1A, Thôn Quán Thẻ 2, Xã Phước Minh, huyện Thuận Nam, Ninh Thuận

● Đường 21 tháng 8 (Ninh Thuận): Đường 21 tháng 8, KP 4, P.Phước Mỹ, TP.Phan Rang - Tháp Chàm, T.Ninh Thuận

● Thống Nhất (Ninh Thuận): Đường Thống Nhất, Phường Đạo Long,TP Phan Rang - Tháp Chàm, Nình Thuận

● Thôn Lạc Sơn 3 (Ninh Thuận): Thôn Lạc Sơn 3,Xã Cà Ná,Huyện Thuận Nam,Tỉnh Ninh Thuận

● Đường ven biển (Ninh Thuận): Đường ven biển, thôn Hòa Thạnh, Xã An Hải, huyện Ninh Phước, Nình Thuận

● Km 30 QL 27A (Ninh Thuận): Km 30 QL 27A, Thôn Hạnh Trí, xã Quảng Sơn, H. Ninh Sơn, Ninh Thuận

● QL 27A Thôn Trà Giang (Ninh Thuận): QL 27A Thôn Trà Giang, Xã Lương Sơn, Huyện Ninh Sơn, Ninh Thuận

● Mỹ Sơn (Ninh Thuận): QL 27A, thôn Phú Thủy, Xã Mỹ Sơn, Ninh Thuận

● Phước Thiện (Ninh Thuận): Thôn Phước Thiện 3, Xã Phước Sơn, Huyện Ninh Phước, Tỉnh Ninh Thuận

● Km 1543 QL1A (Ninh Thuận): Km 1543 QL1A, Thôn Gò Sạn,Xã Bắc Phong, Huyện Thuận Bắc, Ninh Thuận

● Km 1552 QL1A (Ninh Thuận): Km 1552 QL1A, Xã Tân Hội, Thành Hải, TP. Phan Rang-Tháp Chàm, Ninh Thuận

● Km 1562 QL1A (Ninh Thuận): Km 1562 QL1A, Thôn Bình Quý, TT Phước Dân, Huyện Ninh Phước, Ninh Thuận

● CHXD ẤM THƯỢNG (Phú Thọ) : Tỉnh lộ 320, Thị trấn Hạ Hòa, Huyện Hạ Hòa, Tỉnh Phú Thọ

● Xã Minh Tiến (Phú Thọ): Khu 10 xã Minh Tiến, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ

● Đại Phạm (Phú Thọ): Xã Đại Phạm, H.Hạ Hòa, Tỉnh Phú Thọ, Phú Thọ

● Khanh Yen (Phu Tho): TT Khánh Yên, Văn Bàn, Lào Cai, Phú Thọ

● Vân Phú (Phú Thọ): Phường Vân Phú - TP. Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ

● Bến Cót (Phú Thọ): Phường Bến Cót, TP Việt Trì, Phú Thọ, Phú Thọ

● CHXD SƠN LONG (PHÚ YÊN): Km 22+970 (phải tuyến) ĐT 643, xã Sơn Long, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên

● Km 22+500 QL 25 (Phú Yên): Km 22+500 (trái tuyến) Quốc lộ 25, xã Hòa Định Tây, huyện Phú Hòa, Phú Yên

● ĐH 53 (Phú Yên): ĐH 53, xã Sơn Nguyên, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên

● Km 1341+200 QL 1A (Phú Yên): Km 1341+200 Quốc lộ 1A, thị trấn Hòa Vinh, huyện Đông Hòa, Phú Yên

● 224 Nguyễn Tất Thành (Phú Yên): 224 Nguyễn Tất Thành, P 8, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên

● Km 3+500 QL 25 (Phú Yên): Km 3+500 (trái tuyến) Quốc lộ 25, xã Hòa An, huyện Phú Hòa, Phú Yên

● ĐT 645 Phú Thứ (Phú Yên): ĐT 645, thị trấn Phú Thứ, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên

● Km 1343+100 QL 1A (Phú Yên): Km 1343+100 Quốc lộ 1A, thị trấn Hòa Vinh, huyện Đông Hòa, Phú Yên

● 229 Nguyễn Tất Thành (Phú Yên): 229 Nguyễn Tất Thành, P 8, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên

● Tuy An (Phú Yên): Xã An Ninh Tây, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên, Phú Yên

● Km58 +500(P) QL29 (Phú Yên): Km58 +500(P) QL29, Xã Sơn Thành Đông, Huyện Tây Hòa, Tỉnh Phú Yên

● Km 1346 QL 1A (Phú Yên): Km 1346 (phải tuyến) Quốc lộ 1A, xã Hòa Xuân Tây, Phú Yên

● Km 31+830 QL 29 (Phú Yên): Km 31+830 (trái tuyến) Quốc lộ 29, thị trấn Hòa Vinh, Phú Yên

● ĐT 645 Hòa Thành (Phú Yên): ĐT 645, xã Hòa Thành, huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên

● Km 1350+300 QL 1A (Phú Yên): Km 1350+300 (phải tuyến) Quốc lộ 1A, xã Hòa Xuân Đông, Phú Yên

● 42 Lê Duẩn (Phú Yên): 42 Lê Duẩn, P 6, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên

● KM 137 QL 25 (Phú Yên): KM 137 (TRÁI TUYẾN) QUỐC LỘ 25, XÃ IA PIAR, HUYỆN PHÚ THIỆN, Phú Yên

● 43 Nguyễn Tất Thành (Phú Yên): 43 Nguyễn Tất Thành, phường 1, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên

● KM 44+930 QL 19C (Phú Yên): KM 44+930 (TRÁI TUYẾN) QUỐC LỘ 19C, XÃ XUÂN LÃNH, Phú Yên

● Củng Sơn (Phú Yên): Khu Phố Tây Hòa, thị trấn Củng Sơn, huyện Sơn Hòa, Phú Yên

● Quốc lộ 29 (Phú Yên): Km58 +500(P) QL29, Xã Sơn Thành Đông, Huyện Tây Hòa, Tỉnh Phú Yên

● Km 79+100 QL 25 (Phú Yên): Km 79+100 (trái tuyến) Quốc lộ 25, xã Phú Cần, Phú Yên

● Ba Cảnh (Phú Yên): KHU VỰC BẢ CANH, PHƯỜNG ĐẬP ĐÁ, THỊ XÃ AN NHƠN, Phú Yên

● Đại lộ Nguyễn Tất Thành (Phú Yên): Đại lộ Nguyễn Tất Thành, xã Bình Kiến, TP Tuy Hòa, Phú Yên

● CHXD PHÚ ĐÔNG (Phú Yên): Đường Hùng Vương, Phường Phú Đông, TP Tuy Hòa, Tỉnh Phú Yên

● CHXD XUÂN LONG (Phú Yên): KM 56+900 (TRÁI TUYẾN) QUỐC LỘ 19C, XÃ XUÂN LONG, HUYỆN ĐỒNG XUÂN, TỈNH PHÚ YÊN

● Km 88+240 QL 29 (Phú Yên): Km 88+240 (phải tuyến) Quốc lộ 29, thị trấn Hai Riêng, huyện Sông Hinh, Phú Yên

● KM 0+300 đường Phước Lộc – A20 (Phú Yên): KM 0+300 (phải tuyến) đường Phước Lộc – A20, xã Xuân Quang 3, H. Đồng Xuân, Phú Yên

● Km 1303+200 QL 1A (Phú Yên): Km 1303+200 (trái tuyến) Quốc lộ 1A, thị trấn Chí Thạnh, Phú Yên

● Đông La Hai (Phú Yên): KM 12+100 (TRÁI TUYẾN) ĐT 641, KHU PHỐ LONG AN, THỊ TRẤN LA HAI, HUYỆN ĐỒNG XUÂN, TỈNH PHÚ YÊN

● KM 2+350 ĐT 650 (Phú Yên): KM 2+350 ĐT 650, XÃ AN NGHIỆP, HUYỆN TUY AN, Phú Yên

● ĐH 21 (Phú Yên): ĐH 21, XÃ HÒA AN, HUYỆN PHÚ HÒA, TỈNH PHÚ YÊN

● Km 1317+800 QL 1A (Phú Yên): Km 1317+800 (phải tuyến) Quốc lộ 1A, xã An Mỹ, huyện Tuy An, Phú Yên

● ĐH 22 (Phú Yên): ĐH 22, XÃ HÒA TRỊ, HUYỆN PHÚ HÒA, Phú Yên

● CHXD HAI RIÊNG (Phú Yên): Km83+400 (T) QL 29, khu phố 3, thị trấn Hai Riêng, Huyện Song Ninh, Tỉnh Phú Yên

● QL 29 (Phú Yên): Quốc lộ 29, xã Sơn Giang, huyện Sông Hinh, Phú Yên

● Km 0+700 QL 25 (Phú Yên): Km 0+700 (phải tuyến) Quốc lộ 25, xã Hòa An, huyện Phú Hòa, Phú Yên

● Quảng Tùng (Quảng Bình): xã Quảng Tùng, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình, Quảng Bình

● CHXD ĐỨC NINH ĐÔNG (Quảng Bình): Phường Đức Ninh Đông, TP Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình

● Khối Hà Quảng Tây (Quảng Nam): Khối Hà Quảng Tây, P. Điện Dương, Thị xã Điện Bàn, Quảng Nam

● Xã Sông Trà (Quảng Nam): Thôn 3, xã Sông Trà, huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam

● KCN Điện Nam (Quảng Nam): Khu Công nghiệp Điện Nam, xã Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam

● Thôn Đại An (Quảng Nam): Thôn Đại An, xã Đại Lãnh, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam

● Việt An (Quảng Nam): Xã Việt An, huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam,

● Quảng Huế (Quảng Nam): Đường ĐT 609, thôn Quảng Huế, xã Đại An, huyện Đại Lộc , Quảng Nam

● Thôn Đàn Hạ (Quảng Nam): Thôn Đàn Hạ, xã Tam Đàn, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam

● Thôn Hà My (Quảng Nam): Thôn Hà My, xã Điện Dương, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam

● Thôn Lam Phụng (Quảng Nam): Thôn Lam Phụng, xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam

● Thôn Nông Sơn 2 (Quảng Nam): Thôn Nông Sơn 2, xã Điện Phước, Thị xã Điện Bàn, Quảng Nam

● Thuận An (Quảng Nam): Thôn Thuận An, xã Tam Anh Bắc, huyện Núi Thành , Quảng Nam

● Xã Quế Bình (Quảng Nam): Thôn 2, xã Quế Bình, huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam

● Đại Hồng (Quảng Nam): Xã Đại Hồng, huyện Đại Lộc, Quảng Nam, Quảng Nam

● Xã Duy Hòa (Quảng Nam): Thôn 3, xã Duy Hoà, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam

● Km 983 QL1A (Quảng Nam): Km 983 QL1A, Thôn An Thành 2, Xã Bình An, H.Thăng Bình, Quảng Nam

● Phước Lâm (Quảng Nam): Thôn Phước Lâm, xã Đại Hồng, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam

● Bà Triệu (Quảng Ngãi): Đường Bà Triệu, P. Nghĩa Chánh, TP. Quảng Ngãi, Quảng Ngãi

● TT La Hà (Quảng Ngãi): Thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi

● Tuyết Diêm 1 (Quảng Ngãi): Thôn Tuyết Diêm 1, xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn , Quảng Ngãi

● Hoa My (Quang Ngai): Thôn Hòa Mỹ, xã Hành Phước, Huyện Nghĩa Hành , Quảng Ngãi

● TT Mộ Đức (Quảng Ngãi): Khu vực 3, thị trấn Mộ Đức, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi

● Hai Bà Trưng (Quảng Ngãi): Đường Hai Bà Trưng, phường Trần Phú, TP. Quảng Ngãi, Quảng Ngãi

● Bình Sơn (Quảng Ngãi): Xã Bình Long, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, Quảng Ngãi

● Phú Nghĩa (Quảng Ngãi): thôn Phú Nghĩa, Xã Nghĩa Hòa, Huyện Tư Nghĩa , Quảng Ngãi

● Trương Quang Trọng (Quảng Ngãi): QL1A, Km 1051+800, phường Trương Quang Trọng , QUẢNG NGÃI

● MT.CHXDMT07 - Trương Quang Trọng (Quảng Ngãi): Tổ dân phố Liên Hiệp 1, Phường Trương Quan Trọng , Quảng Ngãi

● Đường 3/2 (Quảng Ngãi): Đường Ba tháng hai, Huyện Ba Tơ, Quảng Ngãi, Quảng Ngãi

● CL.PVOIL MOBILE BKS 51D-14200 (Quảng Ninh): Quảng Ninh

● Ba chẻ (Quang Ninh): Huyện Ba chẽ, Quảng Ninh

● Quang Hanh (Quảng Ninh): Phường Quang Hanh, TP Cẩm phả, Quảng Ninh, Quảng Ninh

● Lý Thường Kiệt (Quảng Ninh): Đường tránh Lý Thường Kiệt, Thị trấn Tiên Yên, Quảng Ninh

● Đại Yên (Quảng Ninh): Phường Đại Yên TP Hạ Long, Quảng Ninh, Quảng Ninh

● 488 Vũ Văn Hiếu (Quảng Ninh): Số 488 Vũ Văn Hiếu, phường Hà Tu, thành phố Hạ Long, Quảng Ninh

● Thôn Thác Hàn (Quảng Ninh): Thôn Thác Hàn, Phường Ninh Dương, TP. Móng Cái, T. Quảng Ninh

● Nam Trung (Quảng Ninh): Tổ 3, Nam Trung, Nam Khê, Uông Bí, Quảng Ninh

● TT Gio Linh (Quảng Trị): Khu phố 6, TT. Gio Linh, Quảng Trị

● Hải Lăng (Quảng Trị): QLộ 1A, TT Hải Lăng, Tỉnh Quảng Trị

● Tân Thành (Quảng Trị): Xã Tân Thành, H.Hướng Hóa, Quảng Trị

● CHXD Triệu Phong (Quảng Trị): Tiểu khu 4, thị trấn Ái Tử, Huyện Triệu Phong, Tỉnh Quảng Trị

● Khe Sanh (Quảng Trị): 95 Lê Duẩn, TT Khe Sanh, Huyện Hướng Hóa, Tỉnh Quảng Trị

● CHXD SỐ 16 (Sóc Trăng): Thửa đất số 09, tờ bản đồ số 32, ấp 2, TT Long Phú, Huyện Long Phú, Tỉnh Sóc Trăng, Việt Nam

● Thạnh Trị (Sóc Trăng): Thị trấn Thạnh Trị, huyện Thanh Trị, tỉnh Sóc Trăng

● Nàng Rền (Sóc Trăng): Quốc lộ 1A, ấp Nàng Rền, thị trấn Phú Lộc, H. Thạnh Trị, Sóc Trăng

● An Bình (Sóc Trăng): Ấp An Bình, Xã An Lạc Thôn, H Kế Sách, Tỉnh Sóc Trăng

● Trương Hiền (Sóc Trăng): Ấp Trương Hiền, Xã Thạnh Trị, Huyện Thạnh Trị, Sóc Trăng

● Ấp Phước Đức (Tây Ninh): 259, tỉnh lộ 782, ấp Phước Đức, Gò Dầu, Tây Ninh

● CHXD SỐ 02 (Tây Ninh): Khu phố 4, Thị trấn Tân Châu, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh

● CHXD SỐ 23 (Tây Ninh): Tổ 13, đường huyện 2, Khu phố 1, TT Châu Thành, Huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh

● 676 CMT8 (Tây Ninh): 676 Đường CMT8, P3, Tp Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh

● QL 22b (Tây Ninh): Quốc lộ 22b, ấp Cầu, xã Tân Phong, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh

● Đường 789 (Tây Ninh): Đường 789,ấp Bùng Binh,Xã Hưng Thuận,huyện Trảng bàng, Tây Ninh

● 157 TL 781 (Tây Ninh): Số 157 TL 781, khu phố 3, thị trấn Châu Thành, Tây Ninh

● Thạnh Phú (Tây Ninh): Ấp Thạnh phú, xã Thạnh Bình, huyện Tân Biên, Tây Ninh

● 694 Tô Đức Thắng (Tây Ninh): Số 694 Tô Đức Thắng, Ấp Long Bình, Xã Long Thành Nam, Huyện Hoà Thành, Tây Ninh

● Thuận An (Tây Ninh): Ấp Thuận An - xã Truông Mít - huyện Dương Minh Châu - tỉnh Tây Ninh

● TT Gò Dầu (Tây Ninh): Thị trấn Gò Dầu, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh

● Tổ 2 Ấp Long Bình (Tây Ninh): Tổ 2,ấp Long Bình,Xã Long Thành Nam,Huyện Hòa Thành, Tây Ninh

● Tổ 8 Đường 789 (Tây Ninh): Tổ 8, đường 789, ấp Bùng Binh, Xã Hưng Thuận,Trảng Bàng, Tây Ninh

● Ấp Chánh (Tây Ninh): Ấp Chánh, xã An Thạnh, huyện Bến Cầu, Tỉnh Tây Ninh

● CHXD SỐ 19 (Tây Ninh): Quốc lộ 22B, Ấp 2, xã Trà Vong, Huyện Tân Biên, Tỉnh Tây Ninh

● Xã An Tịnh (Tây Ninh): Xã An Tịnh, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh

● Ấp Hội Thắng (Tây Ninh): Ấp Hội Thắng, xã Tân Hiệp, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh

● CHXD SỐ 21 (Tây Ninh): Tổ 3, đường 768, ấp Thanh Thuận, xã Thanh Điền, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh

● Xã Lợi Thuận (Tây Ninh): Xã Lợi Thuận, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh

● Ninh Lợi (Tây Ninh): Số 132, Tỉnh lộ 784, ấp Ninh lợi, xã Ninh Thạnh, Tây Ninh

● Ấp Tua Hai (Tây Ninh): Ấp Tua Hai, xã Đồng Khởi, Châu Thành, Tây Ninh.

● CHXD SỐ 22 (Tây Ninh): Tỉnh Lộ 781, ấp Xóm Ruộng, Xã Trí Bình, Huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh,

● 1/40 Ấp Long Bình (Tây Ninh): 1/40 Ấp Long Bình, Xã Long Thành Nam, Hòa Thành, Tây Ninh

● Xã Đông Mỹ (Thái Bình): Xã Đông Mỹ, Tp Thái Bình, Thái Bình

● TB.CHXDTB13- Hưng Nhân (Thái Bình): TT Hưng Nhân - Hưng Hà, Thái Bình

● Ngã Ba Trái Diên (Thái Bình): Ngã Ba Trái Diên, KCN Tiền Hải, Thái Bình

● TB.CHXDTB06 - Hưng Nhân (Thái Bình): TT Hưng Nhân - Hưng Hà - Thái Bình, Thái Bình

● Xã Minh Khai (Thái Bình): Xã Minh Khai, Huyện Hưng Hà, Thái Bình

● Xã Mỹ Lộc (Thái Bình): Xã Mỹ Lộc, Huyện Thái Thuỵ, Thái Bình

● Xã Tam Quang (Thái Bình): Xã Tam Quang, Huyện Vũ Thư, Thái Bình

● Xã Tây An (Thái Bình): Xã Tây An, Huyện Tiền Hải, Thái Bình

● Thanh Nê (Thai Bình): TT Thanh Nê - Kiến Xương - Thái Bình, Thái Bình

● Xã An Ninh (Thái Bình): Xã An Ninh, Huyện Tiền Hải, Thái Bình

● QL 10 (Thái Bình): QL 10, Thôn Nam cầu nhân, Xã Đông Hoà, TP Thái Bình, Thái Bình

● Vũ Chính (Thái Bình): Xã Vũ Chính - Tp Thái Bình, Thái Bình

● Xã Đông Hải (Thái Bình): Xã Đông Hải, Huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình

● CHXD ĐỒNG TIẾN (Thái Nguyên): Tổ dân phố Ga, Phường Đồng Tiến , TX Phổ Yên, Thái Nguyên

● Mỏ Chè (Thái Nguyên): Tổ 9, P. Mỏ Chè, thị xã Sông Công, tỉnh Thái Nguyên

● Bá Xuyên (Thái Nguyên): Xã Bá Xuyên - thị xã Sông Công - tỉnh Thái Nguyên, Thái Nguyên

● Pho Yen (Thai Nguyen): Dốc Quán Vã - xã Hồng Tiến - huyện Phổ Yên - tỉnh Thái Nguyên

● Thống Nhất Tân Thịnh (Thái Nguyên): Đường Thống Nhất, phường Tân Thịnh, Thái Nguyên, Thái Nguyên

● Thống Nhất Cải Đan (Thái Nguyên): Đường Thống Nhất - P Cải Đan - thị xã Sông Công - tỉnh Thái Nguyên

● Cao Ngạn (Thái Nguyên): Lô 4 KCN nhỏ Cao Ngạn- Xóm Ao Vàng - xã Cao Ngạn - TP Thái Nguyên

● CHXD CẨM NGỌC (Thanh Hóa) : Làng Sành, Xã Cẩm Ngọc, Huyện Cẩm Thủy, Tỉnh Thanh Hóa

● Cẩm Thủy (Thanh Hóa): Tổ 9, thị trấn Cẩm Thủy, Huyện Cẩm Thủy, Thanh Hóa

● Hoằng Đồng (Thanh Hóa): Xã Hoằng Đồng, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa

● Mỹ Đà (Thanh Hóa): Thôn Mỹ Đà, xã Hoằng Minh, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa

● Tùng Lâm (Thanh Hóa): Tùng Lâm - Tĩnh Gia - Thanh Hóa, Thanh Hóa

● CHXD YÊN LỄ (THANH HÓA): Thôn Mỹ Ré, Xã Yên Lễ, Huyện Như Xuân, Tỉnh Thanh Hóa

● CHXD TẾ THẮNG (Thanh Hóa): Thôn Gia Mai, Xã Tế Thắng, Huyện Nông Cống, Tỉnh Thanh Hóa

● CHXD CÔNG BÌNH (Thanh Hóa): Thôn Yên Lai, xã Công Bình, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa

● CHXD VẠN HÒA (Thanh Hóa): Thôn Đồng Thọ, Xã Vạn Hòa, Huyện Nông Cống, Tỉnh Thanh Hóa

● CHXD MINH THỌ (Thanh Hóa): Tiểu khu Thái hòa, Thị trấn Nông Cống, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa

● CHXD THĂNG LONG (THANH HÓA): Thôn Vạn Thành, Xã Thăng Long, Huyện Nông Cống, Thanh Hóa

● CHXD BẮC SÔNG LÝ (THANH HÓA): Xã Quảng Lĩnh, Huyện Quảng Xương, Tỉnh Thanh Hóa

● Hạnh Phúc Thọ Xuân (Thanh Hóa): Hạnh Phúc - Thọ Xuân - T.Hóa, Thanh Hóa

● TH.CHXDTH02 - Quảng Thịnh (Thanh Hóa): Quảng Thịnh - TP T.Hóa, Thanh Hóa

● TH.CHXDTH11 - Nông Cống (Thanh Hóa): Thăng Long - Nông Cống - T.Hóa, Thanh Hóa

● Bà Triệu (Thanh Hóa): Số 306 đường Bà Triệu, P. Đông Thọ, Tp. Thanh Hóa,

● Giá Mai (Thanh Hóa): Thôn Giá Mai, xã Tế Thắng, Huyện Nông Cống, Thanh Hóa

● Hải Yến (Thanh Hóa): Cổng Khu J, Xã Hải Yến, Huyện Tĩnh Gia, Tỉnh Thanh Hóa,

● Lam SƠn (Thanh Hóa): Phường Lam Sơn, Lam Sơn Thanh Hóa

● TH.CHXDTH03 - Quảng Thịnh (Thanh Hóa): Quảng Thịnh - TP T.Hóa, Thanh Hóa

● Liên Hưng (Thanh Hóa): Thôn Liên Hưng, Xã Thành Hưng, Huyện Thạch Thành, Thanh Hóa

● Hùng Sơn (Thanh Hóa): Hùng Sơn -Tĩnh Gia - Thanh Hóa, Thanh Hóa

● CHXD THIỆU CHÂU (Thanh Hóa): Thôn 5, xã Thiệu Châu, Huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa

● Quảng Yên (Thanh Hóa): Quảng Yên - Quảng Xương - T.Hóa, Thanh Hóa

● Xuân Mọc (Thanh Hóa): Thôn Xuân Mọc, Xã Quảng Ngọc, Huyện Quảng Xương, Thanh Hóa

● Xuân Lâm (Thanh Hóa ): Xuân Lâm - Tĩnh Gia - Thanh Hóa, Thanh Hóa

● TH.CHXDTH28 - Sao Vàng (Thanh Hóa): TT Sao Vàng - Thọ Xuân - T.Hóa, Thanh Hóa

● Yên Lễ (Thanh Hóa ): Yên Lễ - Như Xuân - Thanh Hóa, Thanh Hóa

● Tân Lai (Thanh Hóa): Đội 5 Thôn Tân Lai, Xã Tân Khang, Huyện Nông Cống Thanh Hóa

● Le Lai (Thanh Hoa): Số 02 Lê Lai, P. Đông Sơn, Tp. Thanh Hóa,

● Hữu Đạo (Thanh Hóa): Thôn Hữu Đạo, xã Mai Lâm, Huyện Tĩnh Gia Thanh Hóa

● TH.CHXDTH30 - Sao Vàng (Thanh Hóa): TT Sao Vàng - Thọ Xuân - Thanh Hóa, Thanh Hóa

● Lễ Môn (Thanh Hóa): KCN Lễ Môn, Phường Quảng Hưng, TP Thanh Hóa,

● Đông Tân (Thanh Hóa): Đông Tân - Đông Sơn - Thanh Hóa, Thanh Hóa

● 52 Cao Sơn (Thanh Hóa): 52 Cao Sơn, An Hoạch, TP Thanh Hóa, Thanh Hóa

● Vĩnh Hùng (Thanh Hóa ): Xã Vĩnh Hùng - H. Vĩnh Lộc, Thanh Hóa

● Minh Khoi (Thanh Hoa): Minh Khôi - Nông Cống - T.Hóa, Thanh Hóa

● Hàm Rồng (Thanh Hóa): Tân Long - P.Hàm Rồng - TP T.Hóa, Thanh Hóa

● Quảng Lưu (Thanh Hóa): Quảng Lưu - Quảng Xương - T.Hóa, Thanh Hóa

● Lễ Môn 2 (Thanh Hóa): Khu CN Lễ Môn - TP Thanh Hóa, Thanh Hóa

● TH.CHXDTH17 - Quảng Ninh (Thanh Hóa ): Quảng Ninh - Quảng Xương - T.Hóa, Thanh Hóa

● TH.CHXDTH27 - Bỉm Sơn (Thanh Hóa): Thị xã Bỉm Sơn - Thanh Hóa, Thanh Hóa

● Bỉm Sơn (Thanh Hóa): Phường Bắc Sơn - Bỉm Sơn - T.Hóa, Thanh Hóa

● Tống Duy Tân (Thanh Hóa): 180 Tống Duy Tân, P. Lam Sơn, Thanh Hóa

● Triệu Lộc (Thanh Hóa): Triệu Lộc - Hậu Lộc - Thanh Hóa, Thanh Hóa

● CHXD NGA VỊNH (THANH HÓA): Xóm Tứ Thôn, Xã Nga Vịnh, Huyện Nga Sơn, Thanh Hóa

● CHXD THIỆU CHÂU (Thanh Hóa) : Xã Tân Châu, Huyện Thiệu Hóa, Tỉnh Thanh Hóa,

● Thọ Xuân (Thanh Hóa): Số nhà 253, tiểu khu 7, Thị Trấn Thọ Xuân,Thanh Hóa ,

● Quảng Thọ (Huế): xã Quảng Thọ,Quảng Điền, Thừa Thiên Huế, Thừa Thiên-Huế

● 252 Nguyễn Sinh Cung (Thừa Thiên Huế): 252 Nguyễn Sinh Cung, Thừa Thiên Huế

● Quảng Phú (Huế): Quảng Phú, Quảng Điền, Thừa Thiên Huế, Thừa Thiên-Huế

● 200 Lý Nam Đế (Huế): 200 Lý Nam Đế, Phường Hương Long, Thành Phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

● CHXD PHÚ THƯỢNG (Huế): Quốc lộ 49, Phạm Văn Đồng, Phú Thượng, Phú Vang, Thừa Thiên Huế

● Thủy Lập (Huế): Thôn Thủy Lập, Xã Quảng Lợi, Huyện Quảng Điền, Thừa Thiên-Huế

● Quảng Công (Huế): Thôn 3, Xã Quảng Công, Huế

● Hương Trà (Huế): Xã Bình Điền, Hương Trà, Thừa Thiên Huế, Thừa Thiên-Huế

● 190 ấp Bình Tạo A (Tiền Giang): Số 190 ấp Bình Tạo A, xã Trung An, thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang

● QL 1A (Tiền Giang): 44/A 8 Quốc lộ 1A, Ấp 8 , Xã Trung An, Tp Mỹ Tho, Tiền Giang

● Ấp Bến Có (Trà Vinh): Ấp Bến Có, Xã Nguyệt Hóa, Huyện Châu Thành, Trà Vinh

● Ấp Đa Hòa Nam (Trà Vinh): Ấp Đa Hòa Nam, Hòa Lợi, Huyện Châu Thành, Trà Vinh

● Láng Cháo (Trà Vinh): Ấp Láng Cháo, xã Dân Thành, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh, Trà Vinh

● TT DĐịnh An (Trà Vinh): Khóm 5, TT Định An, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh

● Sa Bình (Trà Vinh): Ấp Sa Bình, xã Long Đức, Tp Trà Vinh, Trà Vinh

● CHXD SỐ 42 (Trà Vinh): Khóm 8, Thị trấn Cầu Kè, Huyện Cầu Kè, Trà Vinh

● Khóm Phước Bình (Trà Vinh): Khóm Phước Bình, Phường 2, Tx Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh

● Nguyễn Thị Minh Khai (Trà Vinh): Đường Nguyễn Thị Minh Khai, Khóm 9, Phường 7, Tp Trà Vinh , Trà Vinh

● Long Đức (Trà Vinh): Xã Long Đức, Tp Trà Vinh, Trà Vinh,

● Trà Mẹt (Trà Vinh): Ấp Trà Mẹt, Xã Thông Hòa, Huyện Cầu Kè, Trà Vinh

● Tân Tiến (Trà Vinh): Xã Tân Tiến, Tân An, Càng Long, Trà Vinh

● Nguyệt Lãng A (Trà Vinh): Ấp Nguyệt Lãng A, Xã Bình Phú, H. Càng Long, Trà Vinh

● CHXD Trà Vinh Phường 1 (Trà Vinh): Đường Võ Văn Kiệt, Khóm 4, Phường 1, TP Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh

● Giồng Dầu (Trà Vinh): Ấp Giồng Dầu, Xã Hòa Ân, Huyện Cầu Kè, Trà Vinh

● 187A Hùng Vương (Trà Vinh): 187A Hùng Vương, Khóm 2, Phường 5, Tp Trà Vinh, Trà Vinh

● QL 53 (Trà Vinh): QL 53, Ấp Truông, Hòa Lợi, Châu thành, Trà Vinh

● CHXD Trọng Đức (Trà Vinh): Ấp số 05, Xã Mỹ Cẩm, Huyện Càng Long, Tỉnh Trà Vinh

● Xã Long Hữu (Trà Vinh): Ấp 10, Xã Long Hữu, Huyện Duyên Hải, Trà Vinh

● TT Càng Long (Trà Vinh): Khóm 4, TT Càng Long, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh

● Bến Đáy B (Trà Vinh): Ấp Bến Đáy B, Xã Mỹ Long Bắc, Huyện Cầu Ngang, Trà Vinh

● Đội Bình (Tuyên Quang): Xã Đội Bình - Tỉnh Tuyên Quang, Tuyên Quang

● CHXD TÂN HÀ (Tuyên Quang): Quốc lộ 2C, tổ 16, phường Tân Hà, thành phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang

● Tân Quới Đông (Vĩnh Long): 219A tổ 4, Ấp Tân Qưới Đông, Xã Trường An, Vĩnh long

● Mỹ Phước (Vĩnh Long): Ấp Cái Cạn 2, Xã Mỹ Phước, Huyện Mang Thít, Tỉnh Vĩnh Long

● Đại Thọ (Vĩnh Long): Ấp Đại Thọ, Xã Loan Mỹ, Huyện Tam Bình, Vĩnh Long

● Ấp Thanh Mỹ 1 (Vĩnh Long): Ấp Thanh Mỹ 1, Xã Thanh Đức, Huyện Long Hồ, Vĩnh Long

● Mỹ Long (Vĩnh Long): Ấp Mỹ Long, Xã Chánh An, Huyện Mang Thít, Vĩnh Long

● ĐT 909 Hậu Lộc (Vĩnh Long): Đường ĐT 909, Ấp 6, Hậu Lộc, Tam Bình, Vĩnh Long

● ĐT 909 An Thuận (Vĩnh Long): Đường ĐT 909, Ấp An Thuận, Phú Đức, Long Hồ, Vĩnh Long

● Phú Hòa (Vĩnh Long): Ấp Phú Hòa, Xã Song Phú, H Tam Bình, Vĩnh Long

● An Hiệp (Vĩnh Long): Ấp An Hiệp, Xã Long An, Huyện Long Hồ, Vĩnh Long

● Phú Hữu Đông (Vĩnh Long): Ấp Phú Hữu Đông, Xã Phú Thịnh, Huyện Tam Bình, Vĩnh Long

● Quang Thạnh (Vĩnh Long): Ấp Quang Thạnh, Xã Hiếu Phụng, Huyện Vũng Liêm, Vĩnh Long

● Vĩnh Hòa (Vĩnh Long): Ấp Vĩnh Hòa, Xã Hựu Thành, Huyện Trà Ôn, Vĩnh Long

● Hưng Quới (Vĩnh Long): Ấp Hưng Quới, Xã Thanh Đức, Huyện Long Hồ, Vĩnh Long

● 15A Phạm Hùng (Vĩnh Long): 15A Phạm Hùng, P9, TP Vĩnh Long, Vĩnh Long

● Lập Thạch (Vĩnh Phúc): Thị trấn Lập Thạch - Vĩnh Phúc, Vĩnh Phúc

● 408 đường Mê Linh (Vĩnh Phúc): 408 đường Mê Linh, P. Khai Quang, TP Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

● Tiền Châu (Vĩnh Phúc): Khu 5, Tiền Châu, Phúc Yên, Vĩnh Phúc

● Xã Hợp Minh (Yên Bái): Thôn 9, xã Hợp Minh, huyện Trấn Yên, TP Yên Bái, Yên Bái

● Hòa Phước (Đà Nẵng): QL1A, Hoà Phước, Đà Nẵng, Đà Nẵng

● Phạm Hùng (Đà Nẵng): Đường Phạm Hùng, xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng, Đà Nẵng

● 154 CMT8 (Đà Nẵng): 154 Cách Mạng Tháng Tám, Khuê Trung, Cẩm Lệ, Đà Nẵng

● Lê Văn Hiến (Đà Nẵng): Lê Văn Hiến, Đà Nẵng

● 197 CMT8 (Đà Nẵng): 197 Đường CM Tháng 8, Khuê Trung, Quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng

● Hoa Chau (Da Nang): QL1A, Hoà Châu, Đà Nẵng, Đà Nẵng

● Vòng xoay Nguyễn Hữu Thọ - Duy Tân (Đà Nẵng): Vòng xoay Nguyễn Hữu Thọ - Duy Tân, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng

● Đồ Sơn (Đà Nẵng): Tổ 6, Khu phố Đồ Sơn, P. Hòa Khánh Nam, Q.Liên chiểu, Đà Nẵng

● Trần Nam Trung (Đà Nẵng): Lô 293 Trần Nam Trung, Đà Nẵng

● 248 Ngô Quyền (Đà Nẵng): 248 Ngô Quyền, Đà Nẵng

● 249 Ngô Quyền (Đà Nẵng): 249 Ngô Quyền, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, Đà Nẵng

● 610 Lê Văn Hiến (Đà Nẵng): 610 Lê Văn Hiến, Q.Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng

● CHXD 42 VŨNG TÀU (Đắk Nông): Lê Duẩn, Phường Nghĩa Tân, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông, Việt Nam

● Xã Trường Phong (Đắk Nông): Thôn 1, Xã Trường Phong, Huyện Đắk Nông, Tỉnh Đắk Nông

● CHXD QL14 (Đắc Nông): Km 770 + 350, Quốc Lộ 14, Thôn Đức Phúc, Xã Đức Mạnh, Huyện Đắk Mil, Tỉnh Đắc Nông

● Xã Nhân Cơ (Đắk Nông): Thôn 11, xã Nhân Cơ, huyện Đắk R' Lấp, tỉnh Đắk Nông

● Tan Tien (Daknong): Thôn Tân Tiến, xã Quảng Thành, thị xã Gia Nghĩa , Đăk Nông

● Thôn Tân Lợi (Đắk Nông): Thôn Tân Lợi, xã Đức Mạnh, Huyện Đăk Mil, Tỉnh Đắk Nông

● Xã EaWer (Đắk Lắk): Thôn 5, xã EaWer, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk

● Tân Lập (DakLak): Km 7, tỉnh lộ 8, Phường Tân Lập, Đắk Lắk

● QL26 (Đắk Lắk): QL26, thôn 4, xã Ea Pil, huyện M' Đrắk, tỉnh Đắk Lắk

● QL27 (Đắk Lắk): QL27, Ea ktur, Huyện Cư kuin, Đắk Lắk

● TL2 (Đắk Lắk): TL2, thôn Quỳnh Tân, TT Buôn Trấp, Huyện Krông Ana, Đắk Lắk

● Km 700+500 QL 14 (Đắk Lắk): Km 700+500 QL 14, X.Cuôr Đăng, H.Cư M’gar, T.Đắk Lắk.

● QL 14 (Đắk Lắk): Quốc lộ 14, xã Hòa Phú, TP. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

● Km 92 (Đắk Lắk): Km 92, Thôn 2, xã Ea ral, huyện Ea H'leo, tỉnh Đắk Lắk

● số 141 Buôn Ky (Đắk Lắk): số 141 Buôn Ky, Tỉnh lộ 1, phường Thành Nhất, TP. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

● Xã Phước Tân (Đồng Nai): Tổ 9, Ấp Đồng, xã Phước Tân, Tp.Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai

● Tỉnh lộ 762 (Đồng Nai): Tỉnh lộ 762, xã Xuân Mỹ, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai

● Km 105 QL 20 (Đồng Nai): Km 105 QL 20, Xã Phú Ngọc, H. Định Quán, Đồng Nai

● Đường 107 (Đồng Nai): Đường 107, ấp Hòa Thành, xã Ngọc Định, huyện Định Quán, Đồng Nai

● 26/4A Nguyễn Thị Tồn (Đồng Nai): Số 26/4A Nguyễn Thị Tồn, ấp 3, xã Hóa An, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai

● Cầu Hang (Đồng Nai): Số 156/20 Quốc lộ 1K, ấp Cầu Hang, xã Hóa An , Biên Hòa

● Nguyễn Hữu Cảnh (Đồng Nai): Đường Nguyễn Hữu Cảnh, xã Long Tân, huyện Nhơn Trạch , Đồng Nai

● Đường 30/4 (Đồng Tháp): Số 08, Đường 30/4, P. 1, Cao Lãnh, Đồng Tháp

● Lai Vung (Đồng Tháp): Số 250A Khóm 4, Thị trấn Lai Vung, H. Lai Vung, Đồng Tháp

● An Phong (Đồng Tháp): Số 365B, Quốc Lộ 30, Ấp 1, Xã An Phong, Huyện Thanh Bình, Đồng Tháp

● QL 30 (Đồng Tháp): QL 30, 522C Ấp 3, Xã An Phong, huyện Thanh Bình, Đồng Tháp

● Xã Tân Thành B (Đồng Tháp): Xã Tân Thành B, Huyện Tân Hồng, Tỉnh Đồng Tháp

● 566 Điện Biên Phủ (Đồng Tháp): 566 Điện Biên Phủ, P. Mỹ Phú, thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp

Top