GotitCateBrand:15568

{"lCategory":null,"lBrand":null,"productList":null,"productDetail":{"ExtensionData":{},"productId":15568,"productNm":"Nghe sách ngắm trăng","productImg":"https://img.gotit.vn/compress/580x580/2023/08/1692355108_s3gam.png","brandId":"483","brandNm":"FONOS","link":"https://v.gotit.vn/tien-ich/fonos/nghe-sach-ngam-trang-15568.html","size":[{"ExtensionData":{},"priceId":0,"priceNm":"","priceValue":null,"sizeId":57652,"pricePrice":"50000"},{"ExtensionData":{},"priceId":0,"priceNm":"","priceValue":null,"sizeId":57653,"pricePrice":"100000"}],"storeList":[],"productType":"c","brandNameSlug":"fonos","brandPhone":"","brandAddress":"119 Mỹ Kim 2-H25, Phú Mỹ Hưng, Phường Tân Phong, Quận 7, Thành phố HCM","serviceGuide":"","brandLogo":"https://img.gotit.vn/compress/brand/1682064346_LbMN4.png","nameSlug":"Listen to books and watch the moon","productDesc":"\u003cp\u003eThẻ qu\u0026agrave; Fonos l\u0026agrave; một m\u0026oacute;n qu\u0026agrave; trang nh\u0026atilde;, tri thức tinh tế d\u0026agrave;nh tặng cho người hướng nội sử dụng để nghe s\u0026aacute;ch/pocast đ\u0026ecirc;m Trung Thu. C\u0026agrave;ng hợp hơn với những người bận rộn nhưng ham t\u0026igrave;m hiểu kiến thức. Tặng ngay!\u003c/p\u003e\r\n","productShortDesc":"","terms":"\u003cp\u003e- Phiếu quà tặng điện tử được cung cấp bởi Got It.\u003c/p\u003e\u003cp\u003e- Một hoá đơn có thể sử dụng nhiều Phiếu quà tặng, mỗi Phiếu quà tặng có giá trị sử dụng 01 lần theo thời hạn quy định.\u003c/p\u003e\u003cp\u003e- Vui lòng xuất trình Phiếu quà tặng trước khi thực hiện thanh toán.\u003c/p\u003e\u003cp\u003e- Phiếu quà tặng có thể áp dụng cho các sản phẩm hoặc dịch vụ khác cùng giá trị khi sản phẩm/dịch vụ trên Phiếu quà tặng đã hết hàng.\u003c/p\u003e\u003cp\u003e- Phiếu quà tặng không có giá trị quy đổi thành tiền mặt hoặc hoàn lại tiền hoặc bán lại. Khách hàng sẽ trả thêm tiền nếu sử dụng quá giá trị Phiếu quà tặng.\u003c/p\u003e\u003cp\u003e- Khách hàng tự bảo mật thông tin mã quà tặng sau khi mua.\u003c/p\u003e\u003cp\u003e- Mã quà tặng sẽ không được hoàn lại khi bị mất hoặc Đã sử dụng.\u003c/p\u003e\u003cp\u003e- Khách hàng vui lòng liên hệ với nhà cung cấp khi có thắc mắc hoặc khiếu nại liên quan đến chất lượng của sản phẩm/dịch vụ theo hotline 1900558820 hoặc support@gotit.vn.\u003c/p\u003e","categoryId":"9"},"ExtensionData":{},"ResponseCode":1,"Status":0,"Description":"Lấy dữ liệu thành công","DataInfo":null,"OrderStatus":0,"PaymentStatus":0,"IsConfirmMultiTimes":false,"RefundAmount":0,"SuccessAmount":0,"ListBillResponseStatus":null}
Nghe sách ngắm trăng
Nghe sách ngắm trăng
Mệnh giá :

50.000 VND

Thành Tiền :

50.000 VND

Thẻ quà Fonos là một món quà trang nhã, tri thức tinh tế dành tặng cho người hướng nội sử dụng để nghe sách/pocast đêm Trung Thu. Càng hợp hơn với những người bận rộn nhưng ham tìm hiểu kiến thức. Tặng ngay!

Top