Nạp tiền vào tài khoản
Giới thiệu
GG là đơn vị game nạp vào tài khoản của game thủ VGG và cổng game http://choi.vn/ . GG được sử dụng và quy đổi cho tất cả sản phẩm, dịch vụ do VGG cung cấp. Một số game tiêu biểu của VGG: Tiếu ngạo giang hồ, Đấu phá thương khung, Rambo lùn… Kiểm tra lại số dư tài khoản sau khi nạp tại http://choi.vn/
Tên tài khoản
Gói nạp
Giảm
Thành tiền
Nạp theo tài khoản
3 Games
Nạp VCoin
Nạp ngay
Nạp Vega Vxu
Nạp ngay
Nạp GG
Nạp ngay
Top