Sự kiện đang diễn ra trên app VTCPay.
Tải app ngay để tham gia sự kiện.

Thể lệ chương trình
thể lệ sôi động cùng euro vtc pay
Thể lệ sự kiện Sôi động cùng Euro 2
Thể lệ sự kiện Sôi động cùng Euro3
Thể lệ Sôi động cùng Euro 4
thể lệ sôi động cùng Euro VTC Pay
Tên tài khoản Thời gian Giải thưởng
033****090 10:09:51 23/07/2021 Voucher giảm 20.000đ dịch vụ Mua mã thẻ game/Nạp game
098****691 07:21:24 23/07/2021 Voucher giảm 20.000đ dịch vụ Mua mã thẻ game/Nạp game
093****322 06:42:37 23/07/2021 Voucher giảm 20.000đ dịch vụ Mua mã thẻ game/Nạp game
091****256 06:37:29 23/07/2021 Voucher giảm 20.000đ dịch vụ Mua mã thẻ game/Nạp game
097****423 01:38:09 23/07/2021 Voucher giảm 20.000đ dịch vụ Mua mã thẻ game/Nạp game
035****494 01:03:17 23/07/2021 Voucher giảm 10.000đ dịch vụ Mua mã thẻ điện thoại/Nạp điện thoại
094****984 00:47:01 23/07/2021 Voucher giảm 10.000đ dịch vụ Mua mã thẻ điện thoại/Nạp điện thoại
081****568 00:39:10 23/07/2021 Voucher giảm 10.000đ dịch vụ Mua mã thẻ điện thoại/Nạp điện thoại
032****901 00:37:10 23/07/2021 Voucher giảm 20.000đ dịch vụ Mua mã thẻ game/Nạp game
096****067 00:36:29 23/07/2021 Voucher giảm 20.000đ dịch vụ Mua mã thẻ điện thoại/Nạp điện thoại
092****967 00:31:30 23/07/2021 Voucher giảm 20.000đ dịch vụ Mua mã thẻ điện thoại/Nạp điện thoại
036****277 00:26:44 23/07/2021 Voucher giảm 20.000đ dịch vụ Mua mã thẻ điện thoại/Nạp điện thoại
092****967 00:22:10 23/07/2021 Voucher giảm 10.000đ dịch vụ Mã thẻ data 3G
098****460 00:03:20 23/07/2021 Voucher giảm 50.000đ dịch vụ Thanh toán tiền điện
038****477 10:12:49 22/07/2021 Voucher giảm 20.000đ dịch vụ Mua mã thẻ game/Nạp game
038****567 07:51:59 22/07/2021 Voucher giảm 20.000đ dịch vụ Mua mã thẻ game/Nạp game
094****819 07:50:58 22/07/2021 Voucher giảm 20.000đ dịch vụ Mua mã thẻ điện thoại/Nạp điện thoại
097****642 06:55:34 22/07/2021 Voucher giảm 20.000đ dịch vụ Mua mã thẻ điện thoại/Nạp điện thoại
094****477 06:27:42 22/07/2021 Voucher giảm 20.000đ dịch vụ Mua mã thẻ game/Nạp game
036****932 06:22:30 22/07/2021 Voucher giảm 20.000đ dịch vụ Mua mã thẻ game/Nạp game
Thể lệ chương trình
đấu trường trí tuệ vtc pay euro
Thể lệ SK Đấu trường trí tuệ 2
Thể lệ SK Đấu trường trí tuệ 3
  • Dành cho tất cả người chơi thu thập đủ 16 chiếc áo của 16 đội tuyển

Hàng ngàn giải thưởng khác...

  • Hoàn tiền lên đến 100.000đ Vào ví VTC Pay

  • Voucher 10.000đ Mua mã thẻ ĐT

  • Voucher 100.000đ Thanh toán tiền điện

  • Voucher 50.000đ Thanh toán tiến điện

  • Voucher 100.000đ Dịch vụ Tinder

  • Voucher 20.000đ Mua mã thẻ/Nạp Game

  • Voucher 50.000đ Mua mã thẻ/Nạp Game

  • Voucher 10.000đ Mua mã thẻ Data 3G

  • Voucher 20.000đ Mua mã thẻ ĐT

Tin khuyến mãi