Sự kiện đang diễn ra trên app VTCPay.
Tải app ngay để tham gia sự kiện.

Thể lệ chương trình
thể lệ sôi động cùng euro vtc pay
Thể lệ sự kiện Sôi động cùng Euro 2
Thể lệ sự kiện Sôi động cùng Euro3
Thể lệ Sôi động cùng Euro 4
thể lệ sôi động cùng Euro VTC Pay
Tên tài khoản Thời gian Giải thưởng
Thể lệ chương trình
đấu trường trí tuệ vtc pay euro
Thể lệ SK Đấu trường trí tuệ 2
Thể lệ SK Đấu trường trí tuệ 3
  • Dành cho tất cả người chơi thu thập đủ 16 chiếc áo của 16 đội tuyển

Hàng ngàn giải thưởng khác...

  • Hoàn tiền lên đến 100.000đ Vào ví VTC Pay

  • Voucher 10.000đ Mua mã thẻ ĐT

  • Voucher 100.000đ Thanh toán tiền điện

  • Voucher 50.000đ Thanh toán tiến điện

  • Voucher 100.000đ Dịch vụ Tinder

  • Voucher 20.000đ Mua mã thẻ/Nạp Game

  • Voucher 50.000đ Mua mã thẻ/Nạp Game

  • Voucher 10.000đ Mua mã thẻ Data 3G

  • Voucher 20.000đ Mua mã thẻ ĐT

Tin khuyến mãi