Thông tin người bán:
Người đại diện:
Hồ Quang Thuận
Địa chỉ:
Số điện thoại:
0902385234
Email:
hotro@ebookyhoc.com
Xác nhận đơn hàng
Mô tả:
Tài Khoản Uptodate chính hãng, loại cơ bản (basic), thời hạn sử dụng 12 tháng (gia hạn mỗi 6 tháng).
Đơn giá:
750.000 VND
Số lượng:
Thành tiền:
Tiếp tục