Thông tin người bán:
Người đại diện:
Hồ Quang Thuận
Địa chỉ:
Số điện thoại:
0902385234
Email:
hotro@ebookyhoc.com
Xác nhận đơn hàng
Mô tả:
Tài khoản VIP sử dụng vĩnh viễn (ưu đãi sinh viên) tại Thư viện Ebook Y Học. Lưu ý: sau khi thanh toán, vui lòng ghi nhớ mã đơn hàng để hoàn tất form đăng ký tại link sau: https://ebookyhoc.com/thanh-vien/dang-ky/
Đơn giá:
500.000 VND
Số lượng:
Thành tiền:
Tiếp tục