GotitCateBrand:6048

{"lCategory":null,"lBrand":null,"productList":null,"productDetail":{"ExtensionData":{},"productId":6048,"productNm":"Bảo hiểm người Việt Nam du lịch nước ngoài","productImg":"https://img.gotit.vn/compress/580x580/2021/06/1625053921_e9Pxa.png","brandId":"345","brandNm":"Bảo hiểm PVI","link":"https://v.gotit.vn/tien-ich/bao-hiem-pvi/bao-hiem-nguoi-viet-nam-du-lich-nuoc-ngoai-6048.html","size":[{"ExtensionData":{},"priceId":0,"priceNm":"Gói 1 ","priceValue":null,"sizeId":12304,"pricePrice":"75000"},{"ExtensionData":{},"priceId":0,"priceNm":"Gói 2","priceValue":null,"sizeId":12305,"pricePrice":"150000"}],"storeList":[],"productType":"i","brandNameSlug":"pvi-insurance","brandPhone":"","brandAddress":"Tầng 24, Tòa nhà PVI Tower, Lô VP2 Yên Hòa, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội","serviceGuide":"","brandLogo":"https://img.gotit.vn/compress/brand/1625021024_LebW4.png","nameSlug":"Vietnamese Travelling Abroad Insurance","productDesc":"\u003cp\u003eG\u0026oacute;i 1: 100,000,000/ người/ ng\u0026agrave;y x 5 ng\u0026agrave;y.\u003c/p\u003e\r\n\r\n\u003cp\u003eG\u0026oacute;i 2: 100,000,000/ người/ ng\u0026agrave;y x 10 ng\u0026agrave;y\u003c/p\u003e\r\n\r\n\u003cp\u003eAn t\u0026acirc;m tối đa \u0026nbsp;du \u0026nbsp;lịch nước ngo\u0026agrave;i\u003c/p\u003e\r\n","productShortDesc":"","terms":"\u003cp\u003e- Phiếu qu\u0026agrave; tặng điện tử được cung cấp bởi Got It.\u003c/p\u003e\r\n\r\n\u003cp\u003e- Một ho\u0026aacute; đơn c\u0026oacute; thể sử dụng nhiều Phiếu qu\u0026agrave; tặng, mỗi Phiếu qu\u0026agrave; tặng c\u0026oacute; gi\u0026aacute; trị sử dụng 01 lần theo thời hạn quy định.\u003c/p\u003e\r\n\r\n\u003cp\u003e- Vui l\u0026ograve;ng xuất tr\u0026igrave;nh Phiếu qu\u0026agrave; tặng trước khi thực hiện thanh to\u0026aacute;n.\u003c/p\u003e\r\n\r\n\u003cp\u003e- Phiếu qu\u0026agrave; tặng c\u0026oacute; thể \u0026aacute;p dụng cho c\u0026aacute;c sản phẩm hoặc dịch vụ kh\u0026aacute;c c\u0026ugrave;ng gi\u0026aacute; trị khi sản phẩm/dịch vụ tr\u0026ecirc;n Phiếu qu\u0026agrave; tặng đ\u0026atilde; hết h\u0026agrave;ng.\u003c/p\u003e\r\n\r\n\u003cp\u003e- Phiếu qu\u0026agrave; tặng kh\u0026ocirc;ng c\u0026oacute; gi\u0026aacute; trị quy đổi th\u0026agrave;nh tiền mặt hoặc ho\u0026agrave;n lại tiền hoặc b\u0026aacute;n lại. Kh\u0026aacute;ch h\u0026agrave;ng sẽ trả th\u0026ecirc;m tiền nếu sử dụng qu\u0026aacute; gi\u0026aacute; trị Phiếu qu\u0026agrave; tặng.\u003c/p\u003e\r\n\r\n\u003cp\u003e- Kh\u0026aacute;ch h\u0026agrave;ng tự bảo mật th\u0026ocirc;ng tin m\u0026atilde; qu\u0026agrave; tặng sau khi mua.\u003c/p\u003e\r\n\r\n\u003cp\u003e- M\u0026atilde; qu\u0026agrave; tặng sẽ kh\u0026ocirc;ng được ho\u0026agrave;n lại khi bị mất hoặc Đ\u0026atilde; sử dụng.\u003c/p\u003e\r\n\r\n\u003cp\u003e- Kh\u0026aacute;ch h\u0026agrave;ng vui l\u0026ograve;ng li\u0026ecirc;n hệ với nh\u0026agrave; cung cấp khi c\u0026oacute; thắc mắc hoặc khiếu nại li\u0026ecirc;n quan đến chất lượng của sản phẩm/dịch vụ theo hotline 1900558820 hoặc support@gotit.vn.\u003c/p\u003e\r\n","categoryId":"9"},"ExtensionData":{},"ResponseCode":1,"Status":0,"Description":"Lấy dữ liệu thành công","DataInfo":null,"OrderStatus":0,"PaymentStatus":0,"IsConfirmMultiTimes":false,"RefundAmount":0,"SuccessAmount":0,"ListBillResponseStatus":null}
Bảo hiểm người Việt Nam du lịch nước ngoài
Bảo hiểm người Việt Nam du lịch nước ngoài
Mệnh giá :

75.000 VND

Thành Tiền :

75.000 VND

Gói 1: 100,000,000/ người/ ngày x 5 ngày.

Gói 2: 100,000,000/ người/ ngày x 10 ngày

An tâm tối đa  du  lịch nước ngoài

Top