GotitCateBrand:2312

{"lCategory":null,"lBrand":null,"productList":null,"productDetail":{"ExtensionData":{},"productId":2312,"productNm":"Giấc Mơ Dịu Dàng","productImg":"https://img.gotit.vn/compress/580x580/2020/11/1604633370_UbaqV.png","brandId":"204","brandNm":"123Flower","link":"https://v.gotit.vn/tien-ich/123flower/giac-mo-diu-dang-2312.html","size":[{"ExtensionData":{},"priceId":0,"priceNm":"Bó","priceValue":null,"sizeId":4848,"pricePrice":"500000"}],"storeList":[{"ExtensionData":{},"storeId":5691,"storeNm":"27A Quốc Hương (HCM)","storeAddr":"27A Quốc Hương, Phường Thảo Điền, Quận 2, TPHCM","lat":"10.8034428","phone":"18001234","city_id":"1","city":"Hồ Chí Minh","dist_id":"2","district":"Quận 2","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":204,"brandNm":"123Flower","brandImg":null,"sort":null}}],"productType":"i","brandNameSlug":"123flower","brandPhone":"18001234","brandAddress":"https://123flower.vn/","serviceGuide":"","brandLogo":"https://img.gotit.vn/compress/brand/1592209380_8uemA.png","nameSlug":null,"productDesc":"\u003cp\u003eDịu d\u0026agrave;ng m\u0026agrave; đầy tươi vui, Giấc Mơ Dịu D\u0026agrave;ng được kết từ những b\u0026ocirc;ng hoa bi xinh nhất, được phun m\u0026agrave;u hồng đầy ngọt ng\u0026agrave;o rất đ\u0026aacute;ng y\u0026ecirc;u. Nhỏ nhắn nhưng đầy \u0026yacute; nghĩa h\u0026atilde;y để b\u0026oacute; hoa xinh xắn n\u0026agrave;y thay bạn b\u0026agrave;y tỏ những y\u0026ecirc;u thương nh\u0026eacute;!\u003c/p\u003e\n","productShortDesc":"","terms":"\u003cp\u003e- Phiếu qu\u0026agrave; tặng điện tử được cung cấp bởi Got It.\u003c/p\u003e\n\n\u003cp\u003e- Một ho\u0026aacute; đơn c\u0026oacute; thể sử dụng nhiều Phiếu qu\u0026agrave; tặng, mỗi Phiếu qu\u0026agrave; tặng c\u0026oacute; gi\u0026aacute; trị sử dụng 01 lần theo thời hạn quy định.\u003c/p\u003e\n\n\u003cp\u003e- Vui l\u0026ograve;ng xuất tr\u0026igrave;nh Phiếu qu\u0026agrave; tặng trước khi thực hiện thanh to\u0026aacute;n.\u003c/p\u003e\n\n\u003cp\u003e- Phiếu qu\u0026agrave; tặng c\u0026oacute; thể \u0026aacute;p dụng cho c\u0026aacute;c sản phẩm hoặc dịch vụ kh\u0026aacute;c c\u0026ugrave;ng gi\u0026aacute; trị khi sản phẩm/dịch vụ tr\u0026ecirc;n Phiếu qu\u0026agrave; tặng đ\u0026atilde; hết h\u0026agrave;ng.\u003c/p\u003e\n\n\u003cp\u003e- Phiếu qu\u0026agrave; tặng kh\u0026ocirc;ng c\u0026oacute; gi\u0026aacute; trị quy đổi th\u0026agrave;nh tiền mặt hoặc ho\u0026agrave;n lại tiền hoặc b\u0026aacute;n lại. Kh\u0026aacute;ch h\u0026agrave;ng sẽ trả th\u0026ecirc;m tiền nếu sử dụng qu\u0026aacute; gi\u0026aacute; trị Phiếu qu\u0026agrave; tặng.\u003c/p\u003e\n\n\u003cp\u003e- Kh\u0026aacute;ch h\u0026agrave;ng tự bảo mật th\u0026ocirc;ng tin m\u0026atilde; qu\u0026agrave; tặng sau khi mua.\u003c/p\u003e\n\n\u003cp\u003e- M\u0026atilde; qu\u0026agrave; tặng sẽ kh\u0026ocirc;ng được ho\u0026agrave;n lại khi bị mất hoặc Đ\u0026atilde; sử dụng.\u003c/p\u003e\n\n\u003cp\u003e- Kh\u0026aacute;ch h\u0026agrave;ng vui l\u0026ograve;ng li\u0026ecirc;n hệ với nh\u0026agrave; cung cấp khi c\u0026oacute; thắc mắc hoặc khiếu nại li\u0026ecirc;n quan đến chất lượng của sản phẩm/dịch vụ theo hotline 1900558820 hoặc support@gotit.vn.\u003c/p\u003e\n","categoryId":"9"},"ExtensionData":{},"ResponseCode":1,"Status":0,"Description":"Lấy dữ liệu thành công","DataInfo":null,"OrderStatus":0,"PaymentStatus":0,"IsConfirmMultiTimes":false,"RefundAmount":0,"SuccessAmount":0,"ListBillResponseStatus":null}
Giấc Mơ Dịu Dàng
Giấc Mơ Dịu Dàng
Mệnh giá :

500.000 VND

Thành Tiền :

500.000 VND

Dịu dàng mà đầy tươi vui, Giấc Mơ Dịu Dàng được kết từ những bông hoa bi xinh nhất, được phun màu hồng đầy ngọt ngào rất đáng yêu. Nhỏ nhắn nhưng đầy ý nghĩa hãy để bó hoa xinh xắn này thay bạn bày tỏ những yêu thương nhé!

Địa chỉ mua hàng:

● 27A Quốc Hương (HCM): 27A Quốc Hương, Phường Thảo Điền, Quận 2, TPHCM

Top