Giới thiệu

VTCPaySDK là framework để thực hiện thanh toán giữa cổng VTCPay và đơn vị trung gian thanh toán và App Merchant là trong vai trò là đơn vị bán hàng, sử dụng chức năng thanh toán trực tuyến qua ví điện tử VTCPay, ngân hàng và thẻ quốc tế.

Tạo mã AppID

Tạo mã AppID (Mã ứng dụng) cho cho ứng dụng tích hợp SDKVTCPay.AppID này sẽ đóng vai trò định danh cho ứng dụng của bạn trên hệ thống VTCPay. Đây là tài liệu mô tả kết nối thanh toán giữa cổng VTC Pay •Truy cập vào trang web của chúng tôi: https://vtcpay.vn/ •Đăng ký tài khoản VTCPay, và đăng nhập vào trang web. •Sau đó vào mục “Tích hợp thang toán” và chọn “Tích hợp mobile”. •Và điền các thông tin cần thiết vào và Xác nhận.

Sau đó chọn “Tích hợp mobile” để xem Mã ứng dụng của ứng dụng vừa tạo

DÀNH CHO IOS

1. Tích hợp frameworks

- Kéo thả file VTCPaySDKWap.framework vào project Xcode. Tích vào ô “Copy items if needed”

- Vào Project > General kéo xuống phần Embedded Binaries và add VTCPaySDKWap.framework vào Embedded Binaries

2. Cài đặt dữ liệu cho SDK

- Cài đặt môi trường

VTCPaySDKWapManager.shared.isSandbox = false // để là true nếu muốn sử dụng môi trường test sandbox 

- Cài đặt dữ liệu

VTCPaySDKWapManager.shared.settingMerchain(appId: appId, accountName: accountName secrectKey: secrectKey)

Trong đó

appId:Nhận được khi tạo app trên web VTC Pay
accountName:Tài khoản khi tạo app
secrectKey:Mật khẩu khi tạo app

3. Gọi hàm

- Trang chủ SDK

VTCPaySDKWapManager.shared.showHome(from: viewController)

- Đăng nhập

VTCPaySDKWapManager.shared.login(from: viewController) 

- Get getAssociationResponse: sau khi login xong có thể lấy accesstoken thông qua hàm dưới đây:

Swift:

VTCPaySDKWapManager.shared. getAssociationResponse()

Objc:

[VTCPaySDKWapManager.shared getAssociationResponse]

- Nạp tiền:

VTCPaySDKWapManager.shared.topup(from: viewController)

- Thanh toán

+ VTCPaySDKWapManagerPaymentDelegate:

func paymentDidFinished(success: Bool, errorMessage: String?, amount: Int?, transactionId: Int?, status: Int?, orderId: Int?, paymentType: String?)

Trong đó:

Thanh toán thành công: success = true
Thanh toán thất bại: success = false và có errorMessage

+ Gọi thanh toán:

            VTCPaySDKWapManager.shared.paymentDelegate = <object was implemented the delegate> VTCPaySDKWapManager.shared.payment(from: viewController, amount: amount, receiverAccount: receiverAccount, orderCode: orderCode, paymentType: .vtcWallet)
          

Trong đó:

viewController:view controller để hiển thị sdk
amount:số tiền thanh toán
receiverAccount:Tài khoản nhận tiền
orderCode:mã giao dịch
paymentType:Loại hình thanh toán. Có 4 loại hình thanh toán
PaymentType.vtcWallet:Số dư ví VTC Pay
PaymentType.domesticCard:Thẻ nội địa
PaymentType.visaMasterCard:Thẻ quốc tế
PaymentType.attachedCard:Thẻ gắn kết

- Đăng xuất:

VTCPaySDKWapManager.shared.logout()

DÀNH CHO ANDROID

1. Cấu hình

- Yêu cầu:

 1. API >= 19
 2. Thêm file “sdkpay2.aar” vào thư mục libs của project
 3. Thêm 2 dòng build.gradle
  1. dependencies{
  2. .......
  3. implementation files('libs/sdkpay2.aar')
  4. implementation 'com.google.code.gson:gson:2.2.4'
  5. .......
  6. }

2. Hướng dẫn sử dụng

Cách gọi hàm chung:

VTCPaySDK.getInstance().nextFunctionVTCPay(Context context, @FUNCTION_NAME String nameFunction, @NonNull VTCAppInfoModel appInfoModel, ICallback iCallback)

- context

- nameFunction

- appInfoModel: chứa thông tin tích hợp(MerchantAppID, MerchantAccountName, AppSecretKey)

- iCallback: (responseCode, Description)

a. Đăng nhập:

- nameFunction: VTCPaySDK.LOGIN

- iCallback : Icallback

 1. Override method onActivityResult
 2. Thêm đoạn code:
          
              if (requestCode == VTCPaySDK.ACTIVITY_REQUEST_CODE_LOGIN) {
if (resultCode == RESULT_OK) {
String associationResponse =
data.getStringExtra(VTCPaySDK.ASSOCIATION_RESPONSE);
}
}

- associationResponse: AccessToken.

b. Nạp tiền:

- nameFunction: VTCPaySDK.TOPUP

- iCallback : Icallback

c. Thanh toán:

- nameFunction: VTCPaySDK.PAYMENT

- appInfoModel: thêm các thông số xong vào model VTCAppInfoModel:

 1. Amount: payment amount
 2. OrderCode
 3. Currency
 4. ReceiverAccount: (will be vtc account)
 5. PaymentType:
  1. VTCPaySDK.VTC_PAY: thanh toán qua ví vtc pay
  2. VTCPaySDK.BANK_NOIDIA: thanh toán qua thẻ nội địa
  3. VTCPaySDK.BANK_QUOCTE: thanh toán qua thẻ quốc tế
  4. VTCPaySDK.BANK_GANKET: thanh toán qua thẻ gắn kết với tài khoản ví vtcpay

- callback: IPaymentCallback (trả về VTCPaymentData khi thanh toán thành công)

d. Đăng xuất:

- VTCPaySDK.logout(Context context)

3. Proguard

keep class com.vtc.sdkpay2.**{*;}

Phụ lục

Phụ lục kết quả

Status Mean Ghi chú
0 Giao dịch ở trạng thái khởi tạo
1 SUCCESS Giao dịch thành công
7 REVIEW Tài khoản thanh toán của khách hàng đã bị trừ tiền nhưng tài khoản của Merchant chưa được cộng tiền. Bộ phận quản trị thanh toán của VTC sẽ duyệt để quyết định giao dịch thành công hay thất bại
-1 FAIL Giao dịch thất bại
-9 FAIL Khách hàng tự hủy giao dịch
-3 FAIL Quản trị VTC hủy giao dịch
-4 FAIL Thẻ/tài khoản không đủ điều kiện giao dịch (Đang bị khóa, chưa đăng ký thanh toán online …)
-5 FAIL Số dư tài khoản khách hàng (Ví VTC Pay, tài khoản ngân hàng) không đủ để thực hiện giao dịch
-6 FAIL Lỗi giao dịch tại VTC
-7 FAIL Khách hàng nhập sai thông tin thanh toán ( Sai thông tin tài khoản hoặc sai OTP)
-8 FAIL Quá hạn mức giao dịch trong ngày
-22 FAIL Số tiền thanh toán đơn hàng quá nhỏ
-24 FAIL Đơn vị tiền tệ thanh toán đơn hàng không hợp lệ
-25 FAIL Tài khoản VTC Pay nhận tiền của Merchant không tồn tại.
-28 FAIL Thiếu tham số bắt buộc phải có trong một đơn hàng thanh toán online
-29 FAIL Tham số request không hợp lệ
-21 CHECK Trùng mã giao dịch, Có thể do xử lý duplicate không tốt nên mạng chậm hoặc khách hàng nhấn F5 bị, hoặc cơ chế sinh mã GD của đối tác không tốt nên sinh bị trùng, đối tác cần kiểm tra lại để biết kết quả cuối cùng của giao dịch này
-23 CHECK WebsiteID không tồn tại
-99 CHECK Lỗi chưa rõ nguyên nhân và chưa biết trạng thái giao dịch. Cần kiểm tra để biết giao dịch thành công hay thất bại

Liên hệ

Hà Nội (Trụ sở chính): Tầng 14, Tòa nhà VTC 23 Lạc Trung, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
TP. Hồ Chí Minh (chi nhánh): 259 Đồng Đen, Phường 10, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
Đầu mối kinh doanh: Mr.Cao Ngọc Tân – Email: tancn@vtc.vn
Thông tin liên hệ : 1900 1530 - 08 9999 1530 - https://vtcpay.vn

Tải Xuống ios Tải Xuống android