Giới thiệu

VTCPaySDK là framework để thực hiện thanh toán giữa cổng VTCPay và đơn vị trung gian thanh toán và App Merchant là trong vai trò là đơn vị bán hàng, sử dụng chức năng thanh toán trực tuyến qua ví điện tử VTCPay, ngân hàng và thẻ quốc tế.

Tạo mã AppID

Tạo mã AppID (Mã ứng dụng) cho cho ứng dụng tích hợp SDKVTCPay.AppID này sẽ đóng vai trò định danh cho ứng dụng của bạn trên hệ thống VTCPay. Đây là tài liệu mô tả kết nối thanh toán giữa cổng VTC Pay •Truy cập vào trang web của chúng tôi: https://vtcpay.vn/ •Đăng ký tài khoản VTCPay, và đăng nhập vào trang web. •Sau đó vào mục “Tích hợp thang toán” và chọn “Tích hợp mobile”. •Và điền các thông tin cần thiết vào và Xác nhận.

Sau đó chọn “Tích hợp mobile” để xem Mã ứng dụng của ứng dụng vừa tạo

DÀNH CHO IOS

1. Tích hợp frameworks

- Kéo thả file VTCPaySDKWap.framework vào project Xcode. Tích vào ô “Copy items if needed”

- Vào Project > General kéo xuống phần Embedded Binaries và add VTCPaySDKWap.framework vào Embedded Binaries

2. Cài đặt dữ liệu cho SDK

- Cài đặt môi trường

VTCPaySDKWapManager.shared.isSandbox = false // để là true nếu muốn sử dụng môi trường test sandbox 

- Cài đặt dữ liệu

VTCPaySDKWapManager.shared.settingMerchain(appId: appId, accountName: accountName secrectKey: secrectKey)

Trong đó

appId:Nhận được khi tạo app trên web VTC Pay
accountName:Tài khoản khi tạo app
secrectKey:Mật khẩu khi tạo app

3. Gọi hàm

- Trang chủ SDK

VTCPaySDKWapManager.shared.showHome(from: viewController)

- Đăng nhập

VTCPaySDKWapManager.shared.login(from: viewController) 

- Get getAssociationResponse: sau khi login xong có thể lấy accesstoken thông qua hàm dưới đây:

Swift:

VTCPaySDKWapManager.shared. getAssociationResponse()

Objc:

[VTCPaySDKWapManager.shared getAssociationResponse]

- Nạp tiền:

VTCPaySDKWapManager.shared.topup(from: viewController)

- Thanh toán

+ VTCPaySDKWapManagerPaymentDelegate:

func paymentDidFinished(success: Bool, errorMessage: String?, amount: Int?, transactionId: Int?, status: Int?, orderId: Int?, paymentType: String?)

Trong đó:

Thanh toán thành công: success = true
Thanh toán thất bại: success = false và có errorMessage

+ Gọi thanh toán:

            VTCPaySDKWapManager.shared.paymentDelegate = <object was implemented the delegate> VTCPaySDKWapManager.shared.payment(from: viewController, amount: amount, receiverAccount: receiverAccount, orderCode: orderCode, paymentType: .vtcWallet)
          

Trong đó:

viewController:view controller để hiển thị sdk
amount:số tiền thanh toán
receiverAccount:Tài khoản nhận tiền
orderCode:mã giao dịch
paymentType:Loại hình thanh toán. Có 4 loại hình thanh toán
PaymentType.vtcWallet:Số dư ví VTC Pay
PaymentType.domesticCard:Thẻ nội địa
PaymentType.visaMasterCard:Thẻ quốc tế
PaymentType.attachedCard:Thẻ gắn kết

- Đăng xuất:

VTCPaySDKWapManager.shared.logout()

DÀNH CHO ANDROID

1. Cấu hình

- Yêu cầu:

 1. API >= 19
 2. Thêm file “sdkpay2.aar” vào thư mục libs của project
 3. Thêm 2 dòng build.gradle
  1. dependencies{
  2. .......
  3. implementation files('libs/sdkpay2.aar')
  4. implementation 'com.google.code.gson:gson:2.2.4'
  5. .......
  6. }

2. Hướng dẫn sử dụng

Cách gọi hàm chung:

VTCPaySDK.getInstance().nextFunctionVTCPay(Context context, @FUNCTION_NAME String nameFunction, @NonNull VTCAppInfoModel appInfoModel, ICallback iCallback)

- context

- nameFunction

- appInfoModel: chứa thông tin tích hợp(MerchantAppID, MerchantAccountName, AppSecretKey)

- iCallback: (responseCode, Description)

a. Đăng nhập:

- nameFunction: VTCPaySDK.LOGIN

- iCallback : Icallback

 1. Override method onActivityResult
 2. Thêm đoạn code:
          
              if (requestCode == VTCPaySDK.ACTIVITY_REQUEST_CODE_LOGIN) {
if (resultCode == RESULT_OK) {
String associationResponse =
data.getStringExtra(VTCPaySDK.ASSOCIATION_RESPONSE);
}
}

- associationResponse: AccessToken.

b. Nạp tiền:

- nameFunction: VTCPaySDK.TOPUP

- iCallback : Icallback

c. Thanh toán:

- nameFunction: VTCPaySDK.PAYMENT

- appInfoModel: thêm các thông số xong vào model VTCAppInfoModel:

 1. Amount: payment amount
 2. OrderCode
 3. Currency
 4. ReceiverAccount: (will be vtc account)
 5. PaymentType:
  1. VTCPaySDK.VTC_PAY: thanh toán qua ví vtc pay
  2. VTCPaySDK.BANK_NOIDIA: thanh toán qua thẻ nội địa
  3. VTCPaySDK.BANK_QUOCTE: thanh toán qua thẻ quốc tế
  4. VTCPaySDK.BANK_GANKET: thanh toán qua thẻ gắn kết với tài khoản ví vtcpay

- callback: IPaymentCallback (trả về VTCPaymentData khi thanh toán thành công)

d. Đăng xuất:

- VTCPaySDK.logout(Context context)

3. Proguard

keep class com.vtc.sdkpay2.**{*;}

Liên hệ

Hà Nội (Trụ sở chính): Tầng 14, Tòa nhà VTC 23 Lạc Trung, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
TP. Hồ Chí Minh (chi nhánh): 259 Đồng Đen, Phường 10, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
Đầu mối kinh doanh: Mr.Cao Ngọc Tân – Email: tancn@vtc.vn
Thông tin liên hệ : 1900 1530 - 08 9999 1530 - https://vtcpay.vn

Tải Xuống ios Tải Xuống android