Tài khoản Book Rags (12 Tháng) - Kho tài nguyên giáo dục cho học sinh và giáo viên
  • 259.000đ

thông tin sản phẩm

– Sau khi đặt hàng bạn sẽ nhận được tài khoản thông qua email bao gồm username & password
– Thời gian giao hàng 10 – 60p
– Tài khoản được bảo hành trọn gói đăng ký
– Sử dụng tài khoản đăng nhập tại: Bookrags
Lưu ý:
– kiểm tra thư mục Spam nếu chưa nhận được tài khoản.
– Tài khoản dùng chung không thay đổi mật khẩu, thông tin sau khi nhận tài khoản.
– Không chia sẻ tài khoản cho người khác.