ĐĨa Game Ps4 Dragon Ball Fighter Z - Game Special FREE SHIP
  • 999.000đ

thông tin sản phẩm

ĐĨa Game Ps4 Dragon Ball Fighter Z

 

Đĩa game mới nguyên seal
 

 

Hệ đĩa : Us
 

 

Hệ máy : Ps4
 

 

Ngày phát hành ban đầu: 7 tháng 4, 2015
 

 

Nhà soạn nhạc: Dynamedion
 

 

Nhà biên kịch: Brian Chard; Dominic Cianciolo; John Vogel; Jon Greenberg
 

 

Chế độ: Trò chơi điện tử một người chơi, Trò chơi điện tử nhiều người chơi
 

 

Các nhà phát triển: NetherRealm Studios, QLOC
 

 

Các nền tảng: PlayStation 4, Android, Xbox One, Microsoft Windows, iOS