nội dung chương trình khuyến mãi

Tải app và đăng ký miễn phí ví điện tử vtc pay

Cài đặt ứng dụng Ví điện tử VTC Pay để thanh toán trên Google Play.
Bạn có thể tìm kiếm ứng dụng trên CH Play Store (Android).

Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google LLC.