Xác nhận đơn hàng
Vietlesson
Thông tin nhà cung cấp
Tên nhà cung cấp Vietlesson
Địa chỉ 26 ngo 34 Au co, Tay Ho, hanoi
Email lehonglienhsd@gmail.com
Điện thoại 0972236115
Điều khoản và điều kiện
Thông tin đơn hàng
Tên sản phẩm Khóa học tiếng Anh dành cho người mất gốc
Mô tả Giáo viên: Hà My Pham Nagy
Thời gian: 3 tháng, tuần 2 buổi
Học phí: 4050.000
Số lượng 01
Giá trị đơn hàng VND 4.050.000